Krea

Sv
 • Sv
 • En

Byggnadskreditiv - den förmånliga krediten för ditt fastighetsprojekt

2023-03-07

När du som företagare behöver extern finansiering till ett fastighetsprojekt kan du ansöka om ett byggnadskreditiv. Det är en förmånlig kredit som ger ditt företag möjlighet att komma igång med byggnationsplanerna.

Vad är ett byggnadskreditiv?

Om ett företag ska bygga nytt, göra en större ombyggnation eller ett tillbygge på en fastighet kan de ansöka om byggnadskreditiv. Byggnadskreditiv är ett slags lån, en kredit, som företag kan få beviljat hos en långivare för att finansiera projektet. Det är en flexibel kredit där företaget allt eftersom får utbetalt de summor de behöver och betalar därefter bara ränta på det beloppet som använts.

Ett byggnadskreditiv kan även benämnas som byggkreditiv, byggkredit, byggnadslån eller byggnadskredit.

När kan företag söka byggnadskreditiv och vad kan de använda det till?

Ett företag kan använda ett byggkreditiv i olika situationer. Först och främst kan de användas om företaget vill bygga på en obebyggd mark/fastighet. I detta fall är syftet att upprätta en helt ny byggnad.

Ett byggnadskreditiv kan även beviljas till företag som vill göra en större ombyggnation på en redan befintlig fastighet. Eller om en redan befintlig fastighet ska få en tillbyggnad. Är det istället ett mindre arbete som ska göras på en befintlig fastighet passar ett vanligt fastighetslån bättre.

Byggkreditivet kan användas till att betala löpande kostnader som uppstår i och med och under byggnationen. Oftast har det innan gjorts en produktionskalkyl för dessa kostnader. Det kan till exempel vara anläggningskostnader, materialkostnader men även andra kostnader som uppstår i anslutning till projektet.

Hur ansöker man och vad krävs för att få byggnadskreditiv

När företag ansöker om byggnadskreditiv är det viktigt att er ansökan innehåller relevant information. Det finns vissa krav på vad låntagaren behöver uppvisa. Det finns även ytterligare information som kan vara fördelaktigt att ha med. De punkter som långivaren ställer som krav att ha med är:

 • Fastighetsbeteckning - En fastighetsbeteckning på fastigheten byggnadskreditivet ska gälla för måste finnas med.
 • Köpeskilling fastigheten - Vilket belopp förvärvades fastigheten för och hur mycket gick du in med själv?
 • Övrig finansiering - Om företaget tagit upp lån vid förvärvet av fastigheten, till exempel genom ett bottenlån - hos vilken aktör och hur mycket?
 • Bygglovshandlingar/detaljplan - Det behövs ett bygglov för att få bygga på fastigheten, det måste kunna styrkas i ansökan.
 • Projektkalkyl/budget - Företaget ska kunna redogöra för kostnader och utgifter kopplade till byggnadsprojektet. Långivaren kan genom denna också avgöra var de kan ske lyft/transcher.
 • Entreprenad - Företaget måste visa på hur byggnationen ska genomföras, via egen entreprenad, egen personal. Eller om den till viss del eller helt genomförs av underentreprenörer/leverantörer. Visa gärna på signerat avtal.
 • Önskad belåning och egen insats - Hur mycket önskar företaget att låna och hur mycket går företaget in med själv.
 • Ägar-/organisationskarta - De kan ofta vara komplexa koncernstrukturer vilket kan innebära flera bolag i projekten. Därför är detta viktigt att uppvisa.
 • Förhandsvärdering - En värdering av fastigheten. De allra flesta långivarna kräver detta för att kunna avgöra ett framtida värde på fastigheten. Här kan Krea vara till hjälp då det enkelt går att få en förhandsvärdering genom vår samarbetspartner.

Företagets ansökan kan med fördel även innehålla dessa punkter:

 • Kommande refinansiering/exit - Med tanke på korta byggnationstider, vilka tar slutfinansieringen? Hur har företaget tänkt lösa lånet?
  Om byggnadskreditivet gäller hyresbostäder, finns LOI eller annat avtal på plats med hyresgäster när projektet är färdigställt?
 • Erfarenhet och projektstatistik - Resume/CV från projektägande bolags huvudmän. Tidigare erfarenheter.

När ansökan är gjord och långivare behandlar den gör de en kreditupplysning. Genom den får de en översikt över företagets ekonomi och kan göra en bedömning av projektets återbetalningsförmåga. När du ansöker via Krea görs endast en kreditupplysning som alla långivare får ta del av.

Hur länge gäller ett byggnadskreditiv?

Löptiden på byggnadskreditivet varierar beroende på hur stort projektet är och därmed hur lång tid de kommer ta att genomföra. Är det ett kortare projekt kommer löptiden vara kortare än vid ett större projekt som tar längre tid. Generellt brukar löptiden för byggnadskreditiv ligga på mellan 6-24 månader.

Löptiden för kreditivet sätts vid tecknande av avtalet. Därför är det bra att ha en genomtänkt projektplan att gå efter när företaget sätter igång byggnationen. På så sätt minskar risken för att det går över tiden. Ofta tar långivaren även lite höjd och lägger löptiden lite längre än vad projektet beräknas ta. Skulle projektet bli klart som planerat går då lånet att lösa i förtid.

Det händer dock ibland att byggprojekt blir försenade och tar längre tid än tänkt, till exempel på grund av oförutsedda incidenter. Då kan företaget kontakta långivaren och se om de går att förlänga byggnadskreditivet. Det brukar generellt sett inte vara ett problem hos långivare.

Hur mycket kan jag få i byggnadskreditiv?

Hur mycket ett företag kan bli beviljade i byggnadskreditiv är beroende av flera faktorer. För det första beror det såklart på hur mycket företaget tror behövs och därmed önskar att låna.

Precis som vid andra finansieringsformer har företagets kreditvärdighet en avgörande roll. Utifrån kreditupplysningen ser långivaren företagets ekonomiska situation och vilken återbetalningsförmåga de har. Detta står till grund för hur hög risk företaget är i att hamna i obestånd. Ett högt kreditvärde innebär att det är låg risk att företaget går i konkurs. Då är det mindre riskabelt för företag att bevilja en kredit.

Sedan ser långivaren till projektets totala risk där aspekter som geografiskt läge och försäljningsmöjligheter är väsentliga faktorer. Här har förhandsvärderingen i företagets ansökan en viktig roll för att avgöra hur mycket fastigheten kommer vara värd. Fastighetens värde spelar in på vilken procentsats de kan tänka sig att låna ut. Långivaren tar ett beslut om det totala kreditbeloppet vid tecknandet. Det betalas sedan ut i etapper utifrån den lagda byggnationsplanen och behov.

Via Krea finns möjlighet att få beviljat byggkreditiv upp mot 150 miljoner kronor.

Vad är räntan på byggnadskreditiv?

Det finns flera faktorer som påverkar vilken ränta företaget kan få. Räntan på ett byggkreditiv skiljer sig också mellan olika långivare. Därför är det viktigt att företag som är intresserad av denna kredit jämför olika låntagare och alternativ. På så sätt kan företaget hitta det byggkreditiv som ger bäst ränta. Det är alltid individuell prissättning vid räntan och den påverkas av företagets riskklass.

Genom att gå via Krea gör vi jämförelsen åt dig genom att konkurrensutsätta ett flertal långivare och banker samtidigt som endast en kreditupplysning görs. Du kan sedan välja det alternativ som passar ditt företag bäst.

Det som är standard och gemensamt för alla långivare vad gäller byggkreditiv är att företaget bara betalar ränta på det belopp av krediten som de faktiskt plockar ut och utnyttjar.

Är det svårt att få byggnadskreditiv?

Det är viktigt att företagets ansökan innehåller all den information långivaren efterfrågar. Om ansökan är utförlig och innehåller all den information som långivare kräver, desto högre är chansen att få kreditivet beviljat.

Vi på Krea märker att långivare tenderar att ha ett stort intresse för just denna finansieringsform. I och med att det bara betalas ränta på de uttagna beloppet är det också en förmånlig finansiering för ditt företag att använda sig av.

För att öka företagets chanser att få ett beviljat byggnadskreditiv är det en fördel att gå via en förmedlartjänst som Krea. När du går via Krea får ert företag den hjälp och rådgivning som behövs. Vi vet vad er ansökan behöver innehålla och vilka krav som ställs. Därför vet vi exakt hur vi ska gå tillväga för att öka era chanser att få företagets förfrågan beviljad.

Vad kostar ett byggnadskreditiv?

Det är inte bara räntan som skiljer sig mellan olika långivare. När det kommer till andra avgifter och kostnader kan de se olika ut beroende vilken långivare företaget väljer att ta ett byggnadskreditiv hos. Därför är det viktigt att konkurrensutsätta och jämföra banker även gällande denna aspekt.

De kostnader som kan tillkomma vid tecknande av ett byggnadskreditiv, förutom ränta, är fasta kostnader som uppläggningsavgift.

Det kan även vara en fördel att redan vid tecknandet se hur mycket det skulle kosta att ändra kreditivet. Vid större byggprojekt är det inte alltid som kostnader och utgifter reflekterar exakt vad som budgeterats. Skulle företaget då vara i behov av att ändra byggnadskreditivet är det bra att veta vilka förutsättningar och vilket spelrum som finns.

Vad händer efter byggnationen är klar?

När byggnationen är klar besiktas och värderas fastigheten. Byggnadskreditivet läggs sedermera om till ett vanligt fastighetslån/bolån. De kostnader som uppkommit vid byggkrediten betalas därmed av via fastighetslånet. Det finns inga krav på att det nya lånet ska tecknas hos samma långivare som företaget hade byggnadskreditivet hos. Därför är del fördelaktigt att även i detta fall konkurrensutsätta olika långivare för att få de bästa villkoren och hålla ner kostnaderna.

Uppdaterad 2023-03-09
Påbörja ansökan
Ansökan är inte bindande
eller
Svar direkt - utan kreditupplysning