Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Företagsfinansering - så kan du finansiera företag

2020-05-26

Små- och medelstora företag möts av en besvärlig process när de söker företagsfinansiering. Det är allt fler aktörer som erbjuder företagsfinansiering, och alla har olika villkor och finstilt som man behöver vara uppmärksam på. Därför har vi tagit fram denna guide som vägleder dig till det bästa alternativet för ditt företag, tillsammans med 3 tips om hur du maximerar dina villkor när du väl ansöker om företagsfinansiering.

Vanligaste formerna av företagsfinansiering

Har du en bra affärsidé och ett starkt driv? Eller kanske har du några stabila år bakom dig men upplever att den inledande utvecklingstakten bromsats av? Det som saknas just då kan vara finansiering för företaget. Men hur ska man tänka kring företagsfinansiering?

Utöver egna besparingar och utomstående investeringar är företagslånet bland de vanligaste formerna av företagsfinansiering. Oftast består företagets kapital av en kombination av flera olika former av finansiering. Vi börjar med att gå igenom de vanligaste lösningarna för att finansiera företag:

Fakturabelåning

Dina utgående fakturor används som säkerhet vid företagslån.

+ Kan innebära mindre kostnader för lånet om ditt företag säljer till en kund med bättre kreditvärdighet än ditt eget företag.

- Kan försämra din relation till kunden om den tredje parten, factoringbolaget, inte varsamt tar hand om påminnelse, inkasso och indrivning.

- Du får vanligtvis mellan 70-95% av fakturans värde, vilket kan vara mindre jämfört med om du säljer dina fakturor.

När är det bra?

Om ditt företag behöver reducera sin kontantomvandlingscykel för att betala kostnader innan inkommande kundbetalning. Detta är applicerbart både för en temporär engångsföreteelse eller vid löpande behov av finansiering genom fakturor.

När bör det undvikas?

Dels om företaget sällan ställer ut fakturor, och istället får betalt snabbt från kunden. Vidare bör fakturabelåning undvikas om företaget har ett mer långsiktigt behov av finansiering. Inte heller är det att föredra som finansieringsalternativ till att köpa maskiner eller andra större anskaffningar, då lånebeloppet oftast blir för litet för ändamålet.

Läs mer om fakturabelåning.

Factoring

Ett så kallat factoringbolag köper dina fakturor löpande. Kallas även för fakturaköp.

+ Du får betalning i förskott för dina fakturor, oftast inom 48 timmar och upp till 99.5% av fakturans värde.

+ Om du säljer dina fakturor utan regress står factoring-bolaget för kreditrisken om kunden inte betalar i tid. Det bokförs i så fall inte som en skuld i balansräkningen.

- Om du säljer med regress faller kreditrisken tillbaka på dig om kunden inte betalar i tid.

- Kan försämra din relation till kunden om factoringbolaget, inte varsamt tar hand om påminnelse, inkasso och indrivning.

- Mer administrativt jobb.

När är det bra?

Om ditt företag har kostnader innan kunden betalar sina fakturor, eller när du har ett tillfälligt behov av finansiering som inte varit planerat tidigare. Factoring är också en bra alternativ om ditt företag växer starkt, då man löpande får ett högre finansieringsutrymme när försäljningen ökar.

När bör det undvikas?

Om ditt företag har ett långsiktigt behov av finansiering eller behöver finansiera köp av maskiner eller andra större anskaffningar. Detta då lånebeloppet ofta inte blir tillräckligt stort.

Leasing

Uthyrning av produkt under längre tid mot återkommande och avtalsbindande betalningar.

+ Du binder inte upp stora summor genom att betala allt direkt.

+ Objektet tas enligt K3 regelverket inte upp som en tillgång i din balansräkning och belastar inte företagets långfristiga skulder.

+ Månadskostnaden och räntan är oftast fast och ökar inte när räntorna stiger.

- Leasingföretaget äger objektet, vilket innebär att ni behöver köpa det till ett restvärde efter att leasingavtalet löper ut.

- Oftast infinner det sig en kostnad för att lösa ut avtalet i förtid.

När är det bra?

Om ditt företag behöver finansiera köp av maskiner, transportbilar eller andra större anskaffningar. Framförallt när du vet att du kommer använda objektet under en längre tid.

När bör det undvikas?

När ditt företag har ett mer tillfälligt kapitalbehov - t ex om ni endast behöver använda en maskin för ett kort projekt.

Checkkredit

Efter ansökan hos din bank har du tillgång till ett bestämt kreditbelopp och betalar endast ränta på det belopp du faktiskt utnyttjar. Kallas även för Företagskredit.

+ Du betalar bara ränta på det belopp du använder – även om beloppet du har tillgång till är högre.

- Om kreditgränsen är icke-garanterad kan gränsen komma att sänkas när du behöver den som mest. Dessutom omförhandlas kreditgränsen oftast på årlig basis.

- Även om du inte betalar ränta på det belopp du inte använder så kan det tillkomma en avgift i form av kommission.

När är det bra?

När det behövs en kort brygga av finansiering tills pengar kommit in på kontot igen, och för företag som inte behöver finansiering just nu men kan behöva det framöver.

När bör det undvikas?

Om man regelbundet börjar förlita sig på att använda checkkredit kan det vara mer fördelaktigt att välja andra former av företagsfinansiering.

Företagslån

Genom ett företagslån har du tillgång till en fast summa mot ränta och avgifter under en bestämd avbetalningsperiod.

+ Möjlighet att låna större belopp och använda säkerhet för att få ner kostnader.

+ Tydligare ramar för villkor och avbetalning och därmed lättare att planera och förutse vad som krävs av dig.

- Räntekostnad och återbetalningstid belastar företagets kassaflöde.

- Påverkar dina nyckeltal vilket gör att senare finansieringar kan bli dyrare eller få avslag.

När är det bra?

Vid större investeringar och eller när tillgängliga pengar saknas under en kort tidsperiod.

När bör det undvikas?

När kostnader för lånet ligger över vad du förväntas tjäna in i företaget eller när det saknas en återbetalningsplan.

Fastighetslån

Fungerar i grund och botten precis som ett företagslån, men ansöks om gällande fastigheter.

+ Fastighetslån rör sig ofta om större lånebelopp än företagslån.

+ Måste inte nödvändigtvis användas vid fastighetsförvärv, utan kan även brukas vid upprustning av befintlig fastighet, för nybyggnation, eller för att företaget behöver ett tillskott av extra kapital i verksamheten.

- Kan kräva pantsättning av stora fasta tillgångar, så som en fastighet, som säkerhet i lånet.

- Påverkar nyckeltal samt belastar kassaflödet genom räntekostnader.

3 tips för bättre lånevillkor

1. Jämför företagsfinansiering på nätet – istället för att gå direkt till banken

Det finns alltså en rad olika sätt att finansiera företaget på, alla fördelaktiga på sitt vis, men vissa former av företagsfinansiering kommer att passa ditt företag bättre än andra. Därför är det viktigt att känna till ditt företags behov och vilka typer av finansiering för företag som finns tillgängliga.

Det är även viktigt att känna till sitt företag väl för att kunna förbereda en stark låneansökan. Det här känner de flesta företagare redan till, och därfär går de till storbanken med bokföringspärmen under armen. Men ansökningsprocessen är oftast lång och det dröjer innan man får svar – trots att konkurrens och kravet på ett högt arbetstempo har ökat i dagens samhälle.

Ditt företags finansiering ska inte behöva lida på grund av att en låneprocess är långsam. Så, vad kan du som företagare som söker företagsfinansiering göra istället?

Jo, vid finansiering av företag kan det vara bättre att först vända sig till nätet och någon av de nya tjänster som jämför finansiering. Dessa har inte bara gjort ansökningsprocessen snabbare - de har även gjort det möjligt att jämföra bland olika bankers förslag och produkter. Det har skapat en marknad där bankerna tävlar om att få finansiera ditt företag, snarare än tvärtom.

Hos Krea kan du konkurrensutsätta upp till 30 banker och långivare – med endast 1 ansökan. Vi samlar in erbjudande för företagslån, factoring, leasing, checkkredit, fakturabelåning och fastighetslån.

2. Jämför tjänster som jämför företagsfinansiering

Att jämföra låneerbjudanden skapar en effektivare låneprocess och möjliggör konkurrens mellan bankerna om att få finansiera ditt företag – goda nyheter för dig och andra företagare. Men innan det är dags att jämföra finansiering har du möjlighet att se över vilken jämförelsetjänst som passar just ditt företag bäst, för att på så sätt maximera dina chanser att få bästa möjliga villkor för finansieringen. Här kan det framstå som en djungel av en rad till synes liknande aktörer, men om man tittar noga så ser man att de skiljer sig åt.

Vissa tjänster jämför exempelvis privatlån, andra företagskredit/checkkredit och en tredje köp av fakturor. Två tjänster kan se ut att ha exakt samma tjänst vid första anblick, men antal jämförda lånelöften skiljer sig åt om man tittar närmare. Ju fler långivare kopplade till jämförelsetjänsten, desto större säkerhet i att du hittat det bästa låneerbjudandet.

De flesta tjänster har med andra ord en egen nisch och det kan vara bra att fundera över vilken tjänst som bäst matchar det behov av företagsfinansiering som ditt företag behöver – vare sig det är factoring, leasing, checkkredit/företagskredit eller om du redan nu är säker på att din verksamhet behöver företagsfinansiering med ett företagslån.

3. Putsa din ansökan även om företagsfinansiering sker via nätet

Ibland kan man ha lite väl höga förhoppningar på nätets möjligheter, även när det kommer till företagsfinansiering. För även om man inte behöver se banktjänstemannen i ögonen när man skickar in sin ansökan om finansiering, så är det fördelaktigt att ta fram en så bra låneansökan som möjligt.

Genom att förbättra ansökan kan man exempelvis få ett övertag på ränta och avgifter på företagsfinansieringen. Om du går till banken med en väl utstakad avbetalningsplan med stöd i din bokföring eller en säkerhet i form av en företagsinteckning eller en fastighet, så är det större chans att dina villkor för företagsfinansieringen blir mer fördelaktiga.

Det är alltså lika viktigt att förbereda sig när man ansöker om företagsfinansiering på nätet, som när man bokar in ett möte hos storbanken – om man vill ha de bästa och ärligaste lånevillkoren för sin företagsfinansiering.

Vad gäller företagsfinansiering med företagslån sätts räntan utifrån företagets historik, nuvarande förutsättningar och framtida möjligheter att betala tillbaka. Det gäller att beskriva detta i ansökan när du söker finansiering med hjälp av ett företagslån.

Genom Krea kan du hitta rätt finansiering åt ditt företag

Krea har hjälpt fler än 20 000 företag jämföra företagsfinansiering.

Krea vill göra det enkelt för företag att få tillgång till den bästa finansieringen. Vi har därför utvecklat en tjänst som samlar in förslag från flera banker och långivare och gör det lätt att välja rätt. Processen är både enkel och tidseffektiv. När du gör en ansökan hos Krea konkurrensutsätter vi över 30 långivare åt dig för att ditt företag ska få tillgång till finansiering med bästa möjliga villkor. Det tas dessutom endast en kreditupplysning på ditt företag vilken är positivt för ditt företags kreditvärde.

Uppdaterad 2023-08-24