Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Företagsleasing - 7 fördelar med att företagsleasa

2020-08-04

Leasing för företag är en finansieringsform där du som företagare hyr ett objekt - ett inventarium eller en tillgång - genom ett finansbolag. Processen för företagsleasing ser ofta likadan ut oavsett vilket leasingföretag, finansinstitut eller bank du väljer.

Att företagsleasa inventarier är optimalt för företagaren som inte vill låsa kapital i onödan. Men att hitta rätt bland finstilta villkor och olika erbjudanden för företagsleasing kan vara en utmaning. Här guidar vi dig genom leasingdjungeln så att du kan jämföra marknadens olika erbjudanden.

Så fungerar leasing för företag

Som företagare vet du att det med jämna mellanrum uppstår nya behov i verksamheten. Det kan handla om efterfrågade funktioner där nya inventarier av olika slag kan komma att behövas. Det kan också handla om större maskiner som kräver betydande investeringar.

Istället för att köpa hela objektet själv och binda upp en hel del kapital direkt vid inköpstillfället, fungerar leasing för företag istället som en slags långtidshyra. Ett finansbolag äger det aktuella objektet medan du nyttjar det mot en fast månadskostnad. Förloppet för att få till ett leasingavtal är enkelt och kan gå till enligt följande:

 1. Identifiera dina behov - Kartlägg vilka investeringar ditt företag behöver göra och se över vilken eller vilka delar du vill leasa.
 2. Bestäm en rimlig leasingtid - Vissa leasingbehov är knutna till särskilda projekt, till exempel byggprojekt med en begränsad löptid. Då behöver man inte leasa längre än nödvändigt och kan avsluta leasingen på projektets slutdatum.
 3. Jämför olika erbjudanden - Precis som med andra finansieringsformer kan olika erbjudanden om leasing för företag skilja sig mellan olika finansbolag. Dels har de olika avgifter, men dels kan klausuler för skador, ersättningar, underhåll och service för objektet skilja sig åt. Läs mer om skillnader under operationell och finansiell företagsleasing.
 4. Gå vidare med ett finansbolag - Låt ett finansbolag köpa objektet och överlåta nyttjanderätten till dig genom ett leasingavtal. Innan du har bestämt dig för ett leasingerbjudande kan det också vara värt att förhandla på leasingavtalet.
 5. Betala en leasingavgift - Vanligtvis betalas leasingavgiften för varje månad till finansbolaget.
 6. Köp ut objektet - När leasingtiden har löpt ut kan du välja att köpa ut utrustningen och ta över äganderätten eller skriva på ett nytt leasingavtal.

Det här kan du leasa

Många förknippar leasing för företag med framför allt bilar. Visserligen är det är vanligt med leasing för företagsbilar, men faktum är att i stort sett all utrustning som inte räknas som fast egendom kan leasas.

Som företagare kan du till exempel leasa maskiner för jordbruk, verkstad, skogsbruk och entreprenad. Företagsleasing är också vanligt för inventarier som kontorsmaskiner, som till exempel kopiatorer, skrivare, datorer och grafisk utrustning.

Fördelar med att företagsleasa

Det är lätt att förstå varför leasing för företag har blivit en vanlig finansieringsform bland företagare. Här nämner vi några av de många fördelarna.

Beslutstiden blir kortare

När ditt företag behöver investera i nya inventarier krävs noggrann planering och research, både vad gäller själva objektet och finansieringen. Det är ett mindre beslut att hyra än att köpa. Att välja leasing för företag som finansieringsform kan därför förkorta beslutsprocessen.

Du binder inte kapital

Ofta är det leasingobjektets funktion som efterfrågas och själva ägandet kan i många fall vara direkt ointressant. Genom leasing för företag slipper du betala hela summan på en gång och kan istället använda ditt kapital till viktigare investeringar.

Leasingobjektet räcker oftast som säkerhet

Till skillnad från andra finansieringsformer, som företagslån, behöver du sällan lämna någon säkerhet utöver själva objektet till finansbolaget vid leasing för företag.

Budgetering och likviditetsplanering blir enklare

Med ett leasingavtal vet du hur stor leasingavgiften blir samt hur lång leasingtiden är. Du kan därför enkelt ta hänsyn till månadskostnaden när du planerar företagets budget och likviditet.

Leasingtiden anpassas till objektets livslängd

Ett leasingavtal sträcker sig över en specifik tidsperiod. När leasingtiden bestäms tar man hänsyn till objektets ekonomiska livslängd. Det betyder att du inte behöver oroa dig för att behöva betala onödiga kostnader för inventarier när de har passerat sitt förbrukningsdatum.

Leasingavgiften är avdragsgill

Att leasingavgiften du betalar varje månad är skattemässigt avdragsgill innebär att du kan dra av företagsleasingen som en kostnad i ditt företag.

Leasingtiden påverkar inte balansräkningen

Eftersom objektet du leasar sällan tas upp som en tillgång i balansräkningen påverkar leasingtiden bara företagets resultaträkning.

Då passar leasing för företag

Leasing för företag lockar framför allt företagare som av olika anledningar inte vill binda upp kapital i onödan. Genom att leasa utrustning som behövs i ditt företag kan du använda ditt kapital till andra investeringar istället, och på så sätt få företaget att växa.

Med leasing för företaget slipper du använda dina bankmässiga säkerheter och håller ditt kreditutrymme öppet. På sikt innebär det en möjlighet att kunna få ytterligare förstärkning i din likviditet för att öka företagets tillväxt - så att du kan göra skillnad för verksamheten.

Operationell eller finansiell leasing?

Hur ditt företags leasingavtal kan komma att se ut beror på vilket finansbolag du vänder dig till och vilken typ av objekt du ska leasa. Man brukar vanligtvis prata om två olika leasingformer – operationell leasing och finansiell leasing.

Operationell leasing

Operationell leasing kallas även fullserviceleasing och är den internationellt sett vanligaste formen av företagsleasing. Den här typen av avtal innebär att finansbolaget har ansvar för objektet under hela leasingtiden. Som företagare slipper du stå för underhåll, försäkringar och andra kostnader som kan uppstå. Du undviker också att ta någon restvärdesrisk.

Vid operationell leasing bokförs leasingkostnader som direkta kostnader och tas därmed inte upp i balansräkningen. Nyckeltalen och soliditeten blir bättre eftersom företagets egna kapital lämnas orört.

Finansiell leasing

I Sverige är det vanligare med finansiell företagsleasing. Finansiell leasing innebär att du som företagare själv ansvarar för objektet under hela leasingtiden. Du betalar en fast månadskostnad i hyra till finansbolaget och står själv för försäkringar, underhåll och eventuella reparationer.

Du som företagare binder upp dig på att köpa objektet när leasingtiden är slut. Finansiell leasing kan alltså ses som ett köp, men det genomförs först efter att avbetalningen är gjord. På så sätt kan momsen fördelas över en längre period.

Vad påverkar månadskostnaden för leasingavtalet?

När du leasar ett objekt betalar du en fast månadskostnad till finansbolaget som äger leasingobjektet. Flera faktorer avgör hur stor månadskostnaden blir.

Objektets värde

Det är det aktuella leasingobjektets värde som framför allt påverkar månadskostnaden. Om du vill leasa inventarier till kontoret i form av kopiatorer, datorer och skrivare blir månadskostnaden förstås lägre än om du vill leasa tunga skogsmaskiner.

Leasingtiden

Hur länge du vill leasa objektet påverkar också månadskostnaden. Storleken på avgiften blir högre om du vill leasa en kort period och lägre om du leasar en längre period.

Val av finansbolag

Det råder konkurrens även på leasingmarknaden. Därför kan månadskostnaden variera stort beroende på vilket finansbolag du väljer att leasa ditt objekt genom. Alla finansbolag har sina egna unika erbjudanden och de skräddarsys ofta efter leasingtagarens önskemål och egenskaper.

Finansbolagets kunskaper inom din bransch

Försök att välja ett finansbolag som har koll på branschen ditt företag verkar inom. Då är chansen större att exempelvis värderingen av andrahandsvärdet blir rätt.

Sale - Leaseback

En annan intressant leasingmodell för företag är "sale and leaseback" (försäljning och återleasing). Detta koncept innebär att ett företag säljer en befintlig tillgång, till exempel en fastighet eller en maskin, till ett leasingbolag och sedan hyr tillbaka tillgången från samma bolag. Företaget får på så sätt tillgång till kapital från försäljningen av tillgången samtidigt som de kan fortsätta använda tillgången som vanligt genom att betala en månatlig leasingavgift.

Ett företag behöver vid sale and leaseback förbereda och skicka in relevant material i sin ansökan. Det företaget behöver förbereda och skicka in är:

 • Ursprungsoffert
 • Värdering
 • Löptid
 • Önskat belopp
 • Aktuella drifttimmar
 • Bilder på objektet (nyligen tagna)
 • Färska siffror på bolaget

Hitta rätt leasingavtal genom Krea

Om du tror att ditt företag skulle kunna dra nytta av fördelarna med att företagsleasa kan det vara värt att se över vad de olika finansbolagen har att erbjuda. Genom att konkurrensutsätta flera aktörer kan du förbättra villkoren för ditt företag och hålla månadskostnaderna nere.

Med en tydlig kartläggning blir det lättare att få en överblick. Då kan du känna dig trygg med att du gör ett medvetet val och tar ett beslut som gynnar ditt företag över tid.

Uppdaterad 2023-08-24