Krea

Förhandling för framgångsrik företagsfinansiering

2020-08-07

Räntesatsen är en av de viktigaste faktorerna för ettföretagslån. Faktum är att en procentuell förändring av räntesatsen leder till en ökning på 1 000 kronor per månad på ett lån på 1,2 miljoner kronor. Ofta löper ett företagslån över flera år där räntekostnaden blir betydlig.

När du ska ansöka om finansiering gäller det därför att vara väl förberedd. Med god planering kan du förhandla dig till bättre ränta och villkor - och därmed störst trygghet i att du har fått den bästa möjliga finansieringen.

Här går vi igenom vilka faktorer som kan påverka räntenivån som du blir erbjuden, och vad du kan göra för att förhandla dig till bättre villkor.

Ränta hos banker och andra låneinstitut

För att öka chanserna till framgång i förhandlingen med en långivare kan det vara värt att se affären från deras perspektiv. Det som avgör vilken ränta som de sätter är alternativkostnaden och riskpremien.

Alternativkostnaden

Alternativkostnaden är vad man hade kunnat tjäna på att använda pengar eller resurser på ett annat sätt. Man vill alltså minimera alternativkostnaden så man vet att man fått den bästa möjliga avkastningen på varje enskild affär.

Alternativkostnaden för en bank eller långivare är ofta statslåneräntan. Det vill säga vad de hade kunnat tjäna på att sätta in pengar till Riksbanken istället för att låna ut dem. Denna är påverkad av reporäntan, som sätts av Riksbanken själv.

Reporäntan ligger för närvarande på 0% och statslåneräntan ligger på ca -0,06 procentenheter i skrivande stund. Banker och långivare skulle alltså förlora på att sätta in pengar till Riksbanken. Därför är det mer lönsamt för dem att låna ut pengar till företag istället. I själva verket har de en bra marginal på sina lån, vilket ger dig mer förhandlingsutrymme.

Riskpremien

Bankens alternativkostnad är svårt att påverka som företagare. Däremot är riskpremien en faktor som kan påverka förhandlingens gång. Riskpremien är den avgift som långivare tar ut baserat på estimerad arbetsinsats för dem att få pengarna tillbaka.

Om arbetsinsatsen uppskattas högt blir riskpremien också högre, och vice versa. Du som företagare kan minimera denna arbetsinsats för banken på olika sätt. Då minskar riskpremien, och man sätter sig i en bättre förhandlingsposition.

Nedan berättar vi om du kan tänka på för att minska riskpremien för din låneansökan.

Bygg förtroende från början

Grunden för en framgångsrik förhandling är förtroende. Finns inte förtroendet så försämras chanserna för att du ska få det kapital som du behöver. Var därför öppen med verksamhetens resultat som omsättning, vinst och balansräkningen.

Det kanske inte har gått som du förväntat dig. Kanske har din soliditeten försämrats, eller har du inte uppnått den vinsten som du räknade med. Genom att vara uppriktig med kan långivaren känna sig trygg med att ingå i en förhandling med dig.

Se bortom räntesatsen

Räntan är som nämnt en av de viktigaste delarna av företagsfinansiering. Just därför får den ofta fokus under förhandlingen. Men räntan är inte den enda delen av ett företagslån - det finns flera aspekter som kan vara förhandlingsbara.

Genom att känna till dessa kan du hjälpa banken eller långivaren att komma till en lösning som gynnar båda parter:

 • Effektiv årsränta - Räntan som anges av banker och låneinstitut är ofta den nominella, månatliga räntan. Dolda avgifter så som avi-avgifter, uppläggningsavgift och ränta-på-ränta effekten räknas då inte med.

  Den effektiva årsräntan inkluderar samtliga avgifter, så att du i slutet av året vet exakt vilken räntesats det blir. Det blir också enklare att jämföra mellan olika erbjudanden och använda det i förhandlingen.

 • Eventuella annuitetslån - Ett annuitetslån är ett lån där den totala summan (amortering och räntekostnad) är lika stor varje månad. Räntesatsen anpassas då så att det totala beloppet blir lika stort. Detta kan hjälpa dig med budgeten, varför det kan komma på tal under en förhandling.

 • Möjlighet till förlängning av finansieringen - Om din affärsmodell kräver att du regelbundet tar företagslån, så kan detta också vara värt att ta upp under förhandlingen. Om du till exempel jobbar på projektbasis, där du inte får betalt förrän i slutet av projektet, kan det vara relevant att förhandla om möjligheten att förlänga sina lån.

 • Lånets eller finansieringens löptid - Genom att förlänga lånets löptid kan detta ge dig ett större utrymme i din budget genom att amorteringar och räntekostnaden per månad blir lägre. Vilket också minskar risken för dig att hamna i en kassakris - och därmed ökar chanserna för banken att få sina pengar tillbaka.

 • Möjlighet till förtidsinlösen - Ett företagslån med möjlighet till förtidsinlösen ger dig rätt att betala en större summa för en viss månad än vad som har planerats i amorteringsplanen. Genom att betala av mer än du behöver kan du minska på framtida räntebetalningar.

 • Andra villkor - Säkerheter och borgenärer kan sänka kreditrisken för banken eller låneinstitutet. Om ägaren finansierar företaget med mer eget kapital så minskar även lånebehovet. Samtidigt visar det för långivaren att ägaren är redo att satsa mer på företaget.

Ovan punkter visar att förhandlingsutrymmet för ett företagslån kan vara relativt stort. Genom att ta upp dessa under förhandlingen kan du också hjälpa låneinstitutet att komma med en lösning.

Jämför erbjudanden mot varandra

Eftersom erbjudanden brukar skilja sig hos olika långivare kan det vara värt att ta upp dialog med flera olika. På så sätt kan du jämföra villkoren och välja ut det alternativ som passar bäst. Under förhandlingen kan du sedan nämna de olika erbjudandena för att se om långivaren kan matcha dessa.

Hos Krea kan du nå ut till fler än 30banker och långivare med en enda ansökan. När du ansöker om finansiering via Krea tas endast en kreditupplysning på ditt föret, och du får låneförslag inom 2 dagar. Ansök om företagslån här.

Övertyga med en gedigen affärsplan

Långivare har sällan en full insyn i hela din affärsverksamhet, utan kan endast utgå ifrån vad du väljer att informera om. Därför kan en välutformad affärsplan vara till hjälp under förhandlingen. På detta sätt kan de få en djupare inblick i företagets planer och strategi.

Även väletablerade företag som har varit verksamma i flera år kan gynnas av att visa en affärsplan under förhandlingen. Men desto viktigare är det för nystartade företag att utveckla en affärsplan. Det är ingen överdrift att affärsplanen kan få förhandlingen att antingen bära eller brista.

I en affärsplan kan du fundera på att ha med följande delar:

 • Nuvarande omsättning och kassaflöde
 • Detaljerad marknadsplan
 • Strategisk riktning
 • Konkurrensanalys
 • Kapitalbehov för finansiering
 • Syfte för finansiering

I grund och botten handlar det om att banken ska få en bild av din verksamhet och förstå vad den eftersökta finansieringen kommer in i bilden för ditt företag. För att få momentum i förhandlingen kan du därför måla upp potentialen med ditt företag.

Imponera med en riktig presentation

Beroende på om det är ett låneinstitut som bank, eller potentiella investerare, som du ska träffa så kan du anpassa presentationen. Trots att förhandlingen med banken inte är mer än ett samtal, kan man förbereda sig som om det vore en presentation för att få ut det mesta.

En presentation skiljer sig från ett vanligt samtal på några punkter. Först och främst är det presentatören som får ordet. Med detta får man också tillgång till pedagogiska verktyg som presentationer, whiteboard-tavla och liknande.

Handlar det önskade finansieringen om högre summor kan det vara förväntat av kreditgivaren att man har förberett en ordentlig presentation. Det är också alltid en bra idé att förbereda sig på eventuella frågor som kommer under och efter presentationen.

Vanliga frågor i förhandling med långivare

För både samtal och förhandlingar, som kommer längre fram i processen, så finns det vissa vanliga frågor som företagare kan ställa sig. Här försöker vi svara på dem så gott vi kan.

Kan man lyfta privata angelägenheter?

Långivare kollar framför allt på historisk data som årsredovisningar och andra rapporter. Däremot företagarens privata situation ofta kan påverka dennes företagande också. Privata faktorer som giftermål, barn, eventuella fritidssysslor, och involvering eller anställning i andra företag kan därför komma på tal under förhandlingens gång.

Till exempel kan det vara en bra att lyfta fritidsintressen som är förknippade med verksamheten, eftersom detta kan signalera att du skulle vara rätt profil för att förverkliga affärsidén.

Ska man ta upp de svaga punkterna?

Det är naturligt att man inte vill framhäva sina svagheter för potentiella långivare. Men även starka och etablerade företag har svaga punkter. Genom att informera om eventuella luckor ger man inte bara ett förtroendeingivande intryck. Man börjar också en konstruktiv dialog, där finansiären till och med skulle kunna hjälpa till.

Det kan handla om kontakter och nätverk, eller erfarenheter och lärdomar som de gärna delar med sig av. Rådgivning är vanligt när man söker finansiering av ängelinvesterare. Dessa har ofta också andra investeringar och är förtrogna i vissa branscher.

En sammanfattning inför din förhandling

Med ovan nämnda tips kan finansieringen bli en verklighet för ditt företag och affärsidé. Därför sammanfattar vi denna artikel med en lista på uppgifter som kan hjälpa dig under dialogen:

 • Balansräkning
 • Registreringsbevis
 • Affärsplan - Särskilt viktigt för nystartade företag och nya entreprenörer
 • Likviditetsplan eller kassaflödesbudget
 • Säkerheter - Såsom företagsinteckningar,, maskiner, fordon, och liknande
 • Presentation

Läs mer om företagsfinansiering på Krea:

Företagslån under Corona

Företagslån utan UC

Företagslån till aktiebolag

Företagslån till enskild firma

Företagslån för småföretagare

Factoring - allt om att sälja och belåna fakturor

Varför är fakturaköp bra för företag?

Sälja fakturor - så går det till

Uppdaterad 2023-05-31