Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Gröna företagslån - så fungerar det hållbara lånet

2023-06-07

Allt fler banker och långivare börjar erbjuda Gröna företagslån. Men vad innebär egentligen ett grönt företagslån, och hur fungerar det? Vi går i denna artikel genom dess olika fördelar samt vad som krävs för att bli beviljad ett grönt företagslån.

Vad är gröna företagslån?

Ett grönt företagslån är en finansiell lösning som specifikt riktar sig till företag som har hållbarhet och miljömedvetenhet som en central del av sin affärsstrategi. Detta lån erbjuds av banker och långivare för att finansiera projekt och initiativ med syftet att minska företagets miljöpåverkan eller främja hållbar utveckling.

Ett grönt företagslån kan till exempel användas till att investera i miljövänlig transport såsom elfordon, hybridfordon, installationer av laddningsstationer eller byggnationer av cykelvägar. Det kan även användas till att köpa in hållbart material, bygga solparker eller installera solpaneler, bygga miljövänliga fastigheter med mera. Att ha i åtanke är att olika banker och långivare kan ha olika krav och riktlinjer för vilka initiativ och projekt som får finansieras med ett grönt företagslån.

Fördelar med gröna företagslån

Det finns flera fördelar med det gröna företagslånet som gör att ditt företag gynnas av att ansöka om just denna externa finansiering. Det kan till exempel stärka företagets varumärke och samtidigt erbjuds ofta förmånliga villkor. Här är några av finansierings-formens fördelar:

  • Hållbarhetsfrämjande: Gröna företagslån möjliggör investeringar i projekt och teknik som främjar hållbar utveckling och minskar företagets ekologiska fotavtryck. Det kan innebära allt från energieffektivisering, avfallshantering och vattenbesparingar till transporter med låga utsläpp.
  • Förmånlig finansiering: Gröna företagslån erbjuder ofta förmånliga räntor, längre löptider och flexibla villkor jämfört med vanligt företagslån. Detta gör dem till ett attraktivt alternativ för företag som vill genomföra gröna initiativ utan att belasta sin ekonomi för mycket.
  • Stärkt varumärke: Genom att använda gröna företagslån visar företag sitt engagemang för hållbarhet och miljöskydd. Detta kan stärka företagets varumärke och skilja det från konkurrenter. Samtidigt attraherar det kunder och investerare som värderar hållbarhet och miljöfrågor.
  • Möjlighet till fler förmåner: Vissa regeringar och myndigheter erbjuder skatteförmåner, bidrag eller andra förmåner för företag som investerar i gröna initiativ. Genom att använda gröna företagslån kan företag dra nytta av dessa förmåner och på så sätt ytterligare minska sina kostnader.

Vad krävs för att få ett grönt företagslån?

För att bli beviljat ett grönt företagslån finns det vissa krav bolaget måste uppfylla.

  1. För det första behöver företaget tydligt definiera sina gröna mål och identifiera vilka projekt och investeringar som stöder dessa mål. En noggrann utvärdering av kostnader, potentiella besparingar och avkastning är viktigt för att övertyga banker och andra långivare om att lånet är hållbart och långsiktigt lönsamt.
  2. Det finns ett ökande antal banker och andra långivare som erbjuder gröna företagslån. Att hitta de mest lämpliga långivarna som har erfarenhet av gröna finansieringsprojekt är viktigt för att öka chanserna att få lånet beviljat. Att leta och försöka hitta olika långivare och jämföra dem mot varandra kan vara tidskrävande och krångligt. Krea har Sveriges största nätverk och banker och långivare. Genom bara en ansökan på vår plattform kan du få flera förslag på lån, du kan sedan välja det bästa erbjudandet till ditt företag. När du ansöker via Krea sparar du därmed tid som du istället kan lägga på verksamheten.
  3. En välskriven och detaljerad ansökan är viktigt för att övertyga långivaren om projektets hållbarhet och företagets betalningsförmåga. Ansökan bör tydligt beskriva projektet, dess miljöpåverkan och de förväntade ekonomiska resultaten. Är du osäker på hur du ska utforma din ansökan eller vilken information som är relevant att ta med - kontakta Krea. Våra rådgivare hjälper dig med att utforma din ansökan samt sköta kontakt och förhandlingar med långivare.
Uppdaterad 2023-07-31