Krea

Jämförelse av finansiering - Företagslån vs. fakturaköp

2020-05-28

Den drivna företagaren strävar alltid efter att hitta det bästa alternativet, vare sig det gäller kvalitén av en råvara eller prestandan på en maskin. Detsamma gäller för villkoren för finansiering.

För småföretagaren kan finansvärlden dock se ut som en labyrint av finstilta texter och dolda avgifter. Att hitta rätt företagsfinansiering har blivit en allt svårare uppgift: många tjänster flyttas till det digitala och nya aktörer dyker upp - alla med egna villkor och avgifter.

För att hjälpa dig att hitta rätt bland alla valmöjligheter har vi därför tagit fram tjänsten ‘Jämförbar månadsränta’. Med rådande referenser har vi tagit fram räkneexempel för att hjälpa dig att förstå de verkliga kostnaderna för varje alternativ - för att göra det så enkelt som möjligt för dig att fatta rätt beslut.

Fakturaköp vs. företagslån

Det finns numera ett stort antal sätt att finansiera sin verksamhet på: företagslån, företagskredit, leasing olika factoringtjänster som fakturaköp och fakturabelåning. För att smalna av kommer vi att fokusera på jämförelsen mellan företagslån och fakturaköp i det här exemplet.

Vi börjar med att föreställa oss de två alternativen:

  • Ett företagslån på 500 000 kr med en månadsränta på 2%, linjär amortering (jämn återbetalning) och en löptid på 12 månader. Till detta tillkommer en administrationsavgift på 2 000 kr som betalas i början av löptiden.
  • Ett fakturaköp vars kostnad är 2% av fakturans värde med 30 förfallodagar. Hela fakturabeloppet är 500 000 kr och en hanteringsavgift tillkommer på 15 kr per faktura.

Vilket finansieringsalternativ är billigare?

Den totala kostnaden är svår att jämföra i det här fallet eftersom företagslånet är på 12 månader medans fakturaköpet bara är på 1 månad. Som en utgångspunkt kan vi därför börja jämföra de totala kostnaderna för alternativen, inklusive avgifter och andra kostnader, för att räkna ut en jämförbar ränta.

  • Företagslån - totala kostnader - Den totala kostnaden för företagslånet är 62 000 kr - varav 2 000 kr i administrationsavgift och 60 000 kr i ränta.
  • Fakturaköp - totala kostnader - Den totala kostnaden för fakturaköp är 10 015 kr, varav 15 kr i hanteringsavgift och 10 000 kr i fakturaköp-diskont (dvs. procentsatsen som dras från fakturabeloppet). För 12 månader skulle det då bli 120 180 kr, vilket är betydligt dyrare än företagslån.

Detta ger dock inte heller en helt rättvis jämförelse eftersom företagslånet kommer att reduceras med amorteringsbeloppet varje månad. Därmed blir det genomsnittliga beloppet som du kan använda dig av också mindre än via fakturaköp, där du kommer att ha ett lika stort belopp disponibelt varje månad.

Därför bör vi jämföra den totala kostnader med det genomsnittligt disponibla beloppet för dig. Den förenklade formel för räntan som du betalar varje år blir då:

Kostnad företagslån fakturaköp

Utbetalningen som du får i genomsnitt blir alltså olika mellan företagslånet och fakturaköpet.

Genomsnittligt disponibelt belopp

  • Företagslån - genomsnittligt disponibelt belopp - Även om du får 500 000 kr i början av avtalet, så får du bara det utestående beloppet för resterande månader efter amortering. Det genomsnittligt disponibla beloppet för företagslånet som du får blir då bara hälften av 500 000 kr. Ursprungsbeloppet halveras då utestående belopp minskas med samma belopp varje månad med en linjär återbetalningsplan.

    Utöver detta ska du även dra av administrationsavgifter och andra kostnader då dessa inte heller är disponibla för dig. I slutändan får du då 248 000 kr som ett genomsnittligt utbetalt belopp. Årsräntan för företagslånet blir därmed 24,9%.

  • Fakturaköp - genomsnittligt disponibelt belopp - För fakturaköp är det en enklare beräkning: du får 98% av fakturabeloppet, dvs. 490 000 kr under hela löptiden (ca 30 dagar, eller tills fakturan förfaller). Månadsränta för fakturaköpet blir därmed 2,04%.

Tidshorisont på finansieringen

Vid jämförelsen mellan företagslån och fakturaköp uppstår ytterligare en aspekt, nämligen att fakturaköp är på 30 dagar och lånet på 12 månader. Det är därför viktigt att antingen jämföra motsvarande årlig ränta eller månadsränta för båda.

Den förenklade formeln för en jämförbar årsränta är:

Jämförbar ränta för företagslån och fakturaköp

I vår exempel ska vi nu räkna ut en årsränta för fakturaköp som kan jämföras med företagslånet.

Ränta per månad: 2.04%

Period: 12 månader

Jämförbar årsränta: 24.48%

Formel: 2.04% * 12

Det innebär att den jämförbara årsräntan för de två produkterna blir följande:

  • Jämförbar årsränta för företagslånet blir24,9%
  • Jämförbar årsränta för fakturaköpet blir 24,48%

Vilket finansieringsalternativ ska du välja?

Kostnader och den jämförbara ränta är bara ett kriterium när du väljer finansiering. I det här exemplet är fakturaköp det billigare alternativet då du i genomsnitt får mer pengar disponibelt. Men det finns fler saker att ha i åtanke när man väljer mellan de olika alternativen.

Administrativt arbete med fakturaköp

Eftersom ett företagslån är en engångstransaktion så är det en relativt enkel uppgift. Efter att företagslånet har beviljats så kommer man överens om villkor, signerar, och lånet betalas ut till dig.

För löpande finansiering genom fakturaköp kan det krävas en ny process för varje gång man säljer en faktura. För finansiering upp till 1 år så skulle du behöva gå igenom processen en gång för att få företagslån, men 12 gånger för fakturaköp - vilket förstås leder till mer administrativt arbete för dig.

Fakturor innestående

För fakturafinansiering krävs det att man först och främst har fakturor. Just detta steg gör att fakturaköp är ett svårare alternativ vissa branscher där man huvudsakligen säljer via direktbetalningar, t ex restauranger, taxiföretag och andra branscher med högre transaktionsvolym.

Det är däremot enklare för företag i branscher där man oftare fakturerar sina kunder, t ex byggbranschen, frilansare och konsulter.

Tidshorisont på finansieringen

Ett företagslån lämpar sig ofta för projektfinansiering med tidshorisonter på åtminstone något år. Beloppet som betalas ut är större och återbetalningstiden är ofta längre. Utöver detta kan utbetalningen av ett företagslån dröja från långivaren - också något som är värt att ha i beaktande när man behöver finansiering relativt snabbt.

För fakturaköp kan det gå betydligt snabbare. Om du redan har påbörjar ett samarbete med ett factoringbolag kan utbetalningen ske så fort som inom en 24 timmar. För att finansiera sitt rörelsekapital och plötsliga utgifter kan fakturaköp i detta fallet vara den bättre vägen att gå.

Jämför finansiering hos Krea

Sedan starten har Krea hjälpt fler än 20 000 svenska företag att hitta företagsfinansiering. Genom att ha flest antal långivare anslutna så kan du få flest antal erbjudanden med en enda ansökan. Därmed maximerar du dina chanser att hitta den bästa finansieringen för just dig.

Läs mer om företagsfinansiering på Krea:

Företagsfinansiering - 3 tips för bättre lånevillkor

Varför ska man jämföra företagslån?

Hur hittar man en bra ränta på företagslån?

Företagslån för aktiebolag

Factoring - allt om att sälja och belåna fakturor

Sälja fakturor

Varför är fakturaköp bra för företag?

Vad är fakturabelåning?

Uppdaterad 2023-05-31