Krea

Sv
  • Sv
  • En

Vad innebär en UC kreditupplysning för mitt företag?

2023-01-24

Guide om kreditupplysning för dig som söker ett företagslån, fakturaköp eller leasing.

Hur enkreditupplysning fungerar skiljer sig mellan privatpersoner och företag. Samtidigt är liknande aktörer involverade (UC, Creditsafe och Bisnode). Det leder till att det råder osäkerhet bland företagare hur det fungerar. I denna artikel reder vi ut vad som gäller och hur din kreditvärdighet påverkas av en eller flera UC kreditupplysningar.

Vid företagsfinansiering finns det två typer av upplysningar:

  • En kreditupplysning på företaget
  • En kreditupplysning på företrädaren - dessa är relevanta om ni ansöker om ett företagslån med personlig borgen.

Kreditupplysning på företaget (också kallad “företagsupplysning”)

En kreditupplysning på företaget tas med syften att bilda sig en uppfattning om kreditvärdigheten av ditt företag. Det betyder att dom vill förstå hur sannolikt företaget, i UC’s bedömning, återbetalar krediten.

Hur många företagsupplysningar tas det på mitt företag?

När du ansöker om finansiering genom Krea tas endast en (1) UC kreditupplysning på ditt företag. Observera att långivarna tar ytterligare kreditupplysningar, men dessa upplysningar räknas INTE som en separat förfrågan och påverkar inte er kreditvärdighet.

För aktiebolag finns det inget krav att informera er om upplysningar som har gjorts på företaget. För enskilda firmor och andra företagsformer (t ex handelsbolag) måste långivarna enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) skicka en information till dig som ägare att dom har tagit del av samma information. Dessa upplysningar räknas dock INTE som en separat förfrågan och påverkar därmed inte er kreditvärdighet.

Vilken information i företagsupplysningen kollar banker och långivare på?

Den absolut viktigaste parametern i en upplysning via UC när man söker ett företagslån är riskklassen. UCs riskklasser visar på sannolikheten att ett bolag ska hamna på obestånd (konkurs, utmätning eller företagsrekonstruktion) inom ett år. Riskklasserna varierar på en skala från 1-5, där riskklass 1 är det svagaste betyget och riskklass 5 indikerar en stark återbetalningsförmåga enligt UC.

Utöver riskklass är följande nyckeltal relevanta att känna till i en UC företagsupplysning:

  • UC Riskprognos - är ett procentuellt estimat om hur stor sannolikheten är att företaget hamnar på obestånd. Är företagets riskprognos hög (t ex >10%), blir det betydligt svårare att få ett företagslån beviljat.
  • Betalningsanmärkningar - är en indikation att företaget inte betalat sina fakturor i tid - och betalade inte ens fakturan när den skickades till kronofogdemyndigheten (KFM). För större företag kan det vara ganska vanligt att ha anmärkningar och för mindre belopp (t ex restförd trängselskatt) är det inte nödvändigtvis graverande.
  • Ansökan om betalningsföreläggande - är en indikation på att en faktura har inte betalats i tid och att fakturan hat skickats till kronofogdemyndigheten. Om företaget har betalat fakturan så indikeras det därefter som avskriven av KFM i innehållet av upplysningen.
  • Senaste frågor hos UC - är en indikation på alla förfrågningar om företaget som har gjorts hos UC. Här registreras även förfrågan genom Krea, men inga ytterligare förfrågningar registreras och påverkar därmed inte ditt företags kreditvärdighet negativt.

Kreditupplysning på företrädaren (också kallad “personupplysning”)

En kreditupplysning på företrädaren tas med syften att förstå huruvida ägare eller styrelse i ett företag är lämpliga att ingå ett borgensåtagande för företagets skulder. Det betyder att långivare vill förstå huruvida företrädaren kunde återbetala krediten ifall företagets kassaflöde inte är tillräckligt stort.

Hur många personupplysningar tas det på mig när jag ansöker om företagslån?

När du ansöker om finansiering och anger dig samt andra företrädare som möjliga borgensmän tas endast en (1) UC kreditupplysning på eventuella borgensmän. Observera att långivarna tar ytterligare kreditupplysningar, men dessa upplysningar räknas INTE som en separat förfrågan och påverkar inte borgenärens kreditvärdighet.

Långivarna måste enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) skicka en information till dig att dom har tagit del av samma information. Men som sagt, räknas dessa upplysningar inte som separat förfrågan.

Vad är skillnaden mellan en företrädarupplysning och en personupplysning?

När du ansöker om finansiering via Krea tar vi i de flesta tillfällena en företrädarupplysning om du anger dig själv som borgensman. En företrädareupplysning är inte det exakt samma som en personupplysning hos UC. Företrädareupplysningen är en mer skonsam upplysning eftersom andra långivare endast får uppgiften att du har blivit “omfrågad som näringsidkare”. Denna typ av upplysning anses generellt som mer skonsam från långivarens perspektiv då de vet att en företagare, VD eller grundare blir omfrågad oftare än en privatperson.

Hur länge visas ansökningar i UCs register?

Alla företagsupplysningar och personupplysning registreras på en lista i varsin kreditupplysning. Tidigare tagna personupplysningar sparas i 12 månader. Upplysningen får mindre betydelse ju längre tid det gått sen den togs.

Vad är UC?

UC står för Upplysningscentralen. UC tillhandahåller kreditupplysningar på privatpersoner och företag till banker och långivare. Information från kreditupplysningen används som beslutsunderlag om banken ska bevilja en kredit till ditt företag.

Finns det alternativ till UC och hur fungerar företagslån med creditsafe eller bisnode?

UC har tidigare på svenska marknaden haft monopol på kreditinformation om privatpersoner och företagskunder. Dock är det inte fallet idag.

Utöver UC finns det flera större aktörer som också tillhandahåller kreditupplysningar. Där är Creditsafe och Bisnode (ägd av Dun & Bradstreet) de främsta alternativen till UC. Informationen som tillhandahålls är i stort sett liknande, men kreditbedömningen kan skilja sig mellan olika aktörer.

När du ansöker om ett företagslån genom Krea konkurrensutsätter vi flera aktörer, där vissa erbjuder företagslån med upplysningar gjorda via Creditsafe eller Bisnode. I praktiken spelar det ingen större roll, men det kan innebära att en långivare som litar mer på Creditsafe’s uppgifter har lättare att godkänna ett företagslån. När du ansöker genom Krea får du tillgång till alla aktörers lösning med en och samma ansökan och slipper ta reda på vilken aktör som använder vilket informationsverktyg.

Uppdaterad 2023-01-24
Påbörja ansökan
Ansökan är inte bindande
eller
Utan kreditupplysning