Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Tips - så ska småföretagare tänka vid en låneansökan

2023-02-15

Som företagare kan du någon gång behöva extern finansiering. Ett sätt att få tillgång till externt kapital är genom ett lån. Funderar du som småföretagare på att ansöka om ett företagslån finns det flera faktorer som är viktiga att ha i åtanke. Krea vill guida dig på vägen och här nedan följer tips och råd på vad som är bra att tänka på vid din låneansökan.

I Sverige finns lite över en miljon företag och 99% av dem är småföretag. Med små företag avses de företag som har mindre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger hundra miljoner kronor. Totalt arbetar två miljoner svenskar i dessa företag och varje år skapas fyra av fem nya jobb genom småföretag. Det betyder att småföretagen har en avgörande roll för Sveriges välfärd och den svenska arbetsmarknaden.

Extern finansiering

Växande småföretag är ofta i behov av finansiering utöver det egna kassaflödet. För att kunna driva tillväxt och expandera behöver småföretagen ofta ytterligare finansiering. Det ena sättet är att finansiera det genom privata kanaler. Till exempel genom att ägaren skjuter in ett tillskott eller lånar från familj eller vänner. Men det finns en stor risk att man hamnar i konflikter om man lånar pengar från personer i ens privata nätverk. Företag kan också söka finansiering genom externa kanaler till exempel genom att ta ett företagslån hos en bank eller annan långivare. Ett exempel på ett mindre företag som lyckades med sin expandering tack vare ett företagslån genom Krea är The Italian Cousins.

Företagarnas finansieringsrapport baserad på 2021 visar att både nya, tillväxt- och mogna företag i hög grad är beroende av extern finansiering. Utan finansieringen finns inte utrymme till investeringar och expansion. Det är därför viktigt att möjligheten att få tillgång till ett bra lån finns för småföretag.

Vilken finansieringslösning är bäst för företaget?

Det finns olika finansieringslösningar att tillgå utifrån företagets syfte och behov av externt kapital.

Företagslån: Ett företagslån är en extern investering där ett företag lånar pengar från en långivare. Det tecknade beloppet betalas ut till låntagarens konto som sen kan disponera över pengarna. Därför är ett företagslån en lämplig finansieringslösning för många olika situationer och syften.

Lånebeloppet, lånets längd, ränta och andra villkor varierar mellan olika företag och långivare. Vanligtvis betalar låntagaren en månadsränta samt avbetalning på lånet, men vissa långivare lägger ihop ränta och återbetalning till en fast månadsavgift för hela låneperioden.

Fastighetslån: Fastighetslån riktar sig främst mot företag, bostadsrättsföreningar och organisationer som är i behov av extern finansiering till en fastighet. Det kan handla om förvärv av en fastighet, utöka belåningen på en befintlig fastighet eller renovera och bygga ut en fastighet eller lokal. Ett fastighetslån innebär att låntagaren pantsätter en fastighet eller lokal vilket fungerar som säkerhet för lånet. I princip kan man säga att fastighetslån är en variation av företagslån, med den primära skillnad att det tas pant i en fastighet som som säkerhet för lånet. Fastighetslån inkluderar även byggnadskreditiv som avser att uppföra fastighet på exempelvis obebyggd mark. I detta fall pantsätts alltid marken i fråga.

Företagsleasing: Om ett företag har ett behov av utrustning eller maskiner men inte kan, eller vill, stå för inköpskostnaden kan de istället använda sig av företagsleasing. Det är en kostnadseffektiv lösning då det inte krävs en stor investering eftersom företaget inte köper utrustningen utan står bara för en månadshyra för nyttjandet av föremålet/föremålen. Efter leasingperioden kan företaget vanligtvis lämna tillbaka objektet, förlänga leasingperioden eller köpa ut objektet. Med leasing kan ett företag därför undvika olika risker att äga ett objekt t ex värdeminskning och transaktionsrisk.

Checkkredit: Med en checkkredit väljer företaget själv hur mycket av krediten som ska användas och betalar bara ränta på det belopp som faktiskt används. Checkkredit är därför en lösning som passar bra för företag som ofta har stora stora toppar och dalar i sin likviditet. En checkkredit kan också fungera som en extra säkerhet för oförutsedda utgifter. Det är vanligt att företag kombinerar checkkredit och företagslån. Det förstnämnda som likviditetsbuffert och sistnämnda för finansiering av specifika projekt.

När ska man som småföretagare söka företagslån?

Som småföretagare kan du behöva söka finansiering av olika anledningar. Som tidigare nämnt är expansion en av de vanliga anledningarna. Företaget kan också behöva investera i utrustning som fordon eller maskiner och även i produktutveckling eller marknadsföring.

Ett lån kan även behövas till arbetskraft, alltså om företaget behöver anställa fler medarbetare eller köpa konsulttjänster. Vidare kan det behövas om företaget ska hyra eller köpa nya lokaler eller öka på likviditeten. Det kan även behövas till löpande utgifter när orderingången är mindre än vanligt.

Hur söker småföretag lån?

Ett sätt att söka företagslån är direkt via en bank. Det kan vara en väldigt tidskrävande process då handläggningen hos banken ofta är långsam och det osäkert om företag får ett lå godkänt.

Genom att istället gå via en finansieringstjänst som Krea sparar småföretag mycket tid. På bara några minuter kan de skicka in en låneansökan och sedan är Kreas handläggning väldigt snabb. Krea konkurrensutsätter 30 olika långivare för att få fram företagslån med de bästa villkoren. Alla erbjudanden skickas sedan till företaget som kan välja det företagslån som passar dem bäst.

Alla företag som ansöker hos Krea erbjuds dessutom rådgivning genom hela processen. Kreas finansieringsexperter hjälper företaget att samla ihop de underlag som behövs för att få låneansökan beviljad. Det betyder att låneprocessen inte bara är tidseffektiv, den är också väldigt enkel.

Att jämföra olika företagslån på egen hand kan leda till att företaget drar på sig många kreditupplysningar. Många kreditupplysningar kan leda till försämrad kreditvärdighet vilket kommer göra det svårare för företag att få ett lån beviljat eller få bra villkor på sitt lån.

Men när du ansöker via Krea tas endast en kreditupplysning eftersom att alla banker och långivare i Kreas nätverk tar del av samma kreditupplysning. Detta är en stor fördel eftersom att kreditbetyget en av de viktigaste faktorerna för en långivare när de bedömer om ett företag ska få ett lån eller inte.

Vad krävs för att få ett företagslån?

När ett företag ansöker om företagslån finns det olika krav som långivaren kan ställa. De vanligaste kraven som ställs på låntagaren är:

 • Företaget ska vara registrerat i Sverige
 • Företaget ska vara aktivt (vanligtvis i minst sex månader)
 • Företaget ska ha en giltig bolagsform
 • Ägaren ska ha sin bas i Sverige
 • Företaget ska ha ett företagskonto
 • Företaget ska vara kreditvärdigt samt ha möjlighet till amortering
 • Företaget ska kunna uppge budget
 • Företaget ska kunna uppge dokumentation på uppgifterna, ägarstruktur, verksamhetsbeskrivning samt övrig information
 • Lånet ska vara rimligt i förhållande till företagets storlek och förutsättningar
 • Ofta ska företaget kunna uppge minimum en borgensman för lånet (personlig borgen som säkerhet för lånet)
 • Befintliga betalningsanmärkningar kan komma att påverka låneansökan negativt då en kreditupplysning görs på företaget för att kontrollera bolaget, styrelse samt ägare.

Hur bör man tänka när man ansöker?

När småföretag ska ansöka om företagslån finns det flera faktorer som är viktiga att tänka på för att öka sina chanser att få sin förfrågan beviljad.

Att företaget ansöker om ett rimligt lånebelopp är viktigt. Det är inte bra att låna varken för mycket eller för lite. Räkna på det och ansök om rätt summa, en tumregel är att inte låna mer än 10-20% av sin årliga omsättning.

Långivaren är noga med att kolla företagets anledningen till att ta lån. Det är därför viktigt att syftet till finansieringen framgår tydligt i ansökan. Syftet måste vara kopplad till företagets behov och den extra finansieringen ska skapa ett värde.

Några frågor som företaget kan försöka svara på här är bland annat:

 • Vad ska beloppet användas till?
 • Hur ska det användas?

Desto tydligare företaget är i sin motivering till lånet desto större chans är det att långivaren förstår situationen och låntagarens behov.

Företagets återbetalningsförmåga är en annan viktig faktor. Långivaren gör alltid en bedömning huruvida låntagaren kan betala tillbaka lånet. Då kollar de på företagets ekonomi och gör som tidigare nämnt en kreditupplysning. Den information som låntagare kollar på i detta fall är företagets bokföring med resultat- och balansräkning samt eventuell prognos för framtiden. I kreditupplysningen syns även vilken återbetalningsförmåga det anses att företaget har samt eventuell kreditlimit. Det görs med andra ord en riskbedömning som avgör företagets kreditvärdighet. Kreditvärdigheten ligger sedan som grund till hur mycket du kan låna.

Hos Krea är det alltid möjligt att komplettera din låneansökan med färska resultat- och balansrapporter och även annan information som kan stärka företagets ansökan.

Långivaren utvärderar dessutom säkerheterna kring lånet. Säkerheter ger långivaren ett skydd mot att låntagaren inte lever upp till sina förpliktelser i låneavtalet. Om företaget får betalningssvårigheter kan långivaren som en sista utväg göra krav på säkerheterna. En säkerhet kan vara att ange en eller flera borgensmän som då blir återbetalningsskyldiga om företaget inte betalar enligt låneavtalet. Det är därför viktigt att de som står som borgensmän förstår vad det innebär och har den ekonomiska förmågan att stå som säkerhet för lånet.

I små företag räcker det i många fall att ange en eller flera borgensmän som säkerhet. Annars kan andra säkerheter vara rörelseegendom i företaget, som företagsinteckningar eller fastighetspant.

Vad kan småföretagare få i ränta på ett företagslån?

Räntan på företagslån varierar mycket utifrån det specifika företagets storlek, ekonomiska situation, befintliga lån mm. Till viss del avgörs ränta också av löptiden, längre löptider och krediter utgör ofta en större risk för långivare och även för säkerhets-strukturen.

Generellt kan man säga att räntan är långivarens pris för att låna ut pengar till företaget, inklusive en riskpremie. Ju större uppskattad risk för långivaren - desto högre ränta för låntagaren.

Företagslån ränta: Oftast varierar räntan mellan 4% - 30% per år för företagslån. En finansiering på bara några månader är oftast dyrare men har då fördelen att krediten kan lösas ut i förtid utan någon extra kostnad. En storbank kan å ena sidan ofta erbjuda en relativ låg ränta på runt 4-5% på ett företagslån men då kräver oftast banken att en ränteskillnadsersättning ska betalas av låntagaren om man ska lösa avtalet i förtid. En fördel hos finansieringstjänster som Krea är att de samarbetar med långivare som erbjudar kostnadsfri förtidsinlösan av lånet. Om de däremot tagit lån genom att gå direkt till banken behöver det betala en avgift om de vill betala tillbaka lånet i förtid.

Läs mer om räntan på företagslån och vad som påverkar den.

EU-lån

Europeiska Investeringsfonden, EIF, har i ett försök att stötta tillväxt för europeiska småföretag tagit fram EU-lånet. EU-lånet ska ge småföretag tillgång till finansiering genom externt kapital utan att det innebär för hög risk. Med ett EU-lån måste en borgensman endast stå som säkerhet för 20% av lånebeloppet, då de resterende 80% garanteras av EU. Samtidigt är räntan ofta lägre på EU-lån. Det är dock inte alla långivare som erbjudar EU-lån och det finns vissa krav på företaget.

EU-lånet riktar sig till små aktiebolag som har en omsättning på max 20 miljoner kronor. Läs mer om EU-lånet, vilka krav som finns och hur du ansöker.

Uppdaterad 2023-08-25