Krea

Allt om Maskinfinansiering och leasing maskin

2020-06-04

Vad är maskinfinansiering?

Att hitta finansiering för större maskiner kallas för maskinfinansiering. Det kan till exempel vara maskiner för jordbruk, skogsbruk, entreprenadmaskiner eller fordon. Maskinfinansiering kallas också för objektfinansiering men betydelsen är densamma - objektet är då maskinen.

Stora maskiner är förstås dyra, och det kan vara knepigt för många företag att betala av en hel maskin på en gång. Företagets kassaflöde kanske inte klarar av en stor engångskostnad utan att man får problem med att betala sina löpande utgifter.

Samtidigt kan företaget stå på tröskeln till nya affärer, men har inte kapaciteten och maskinerna för att kunna tillmötesgå den ökade efterfrågan. Då kan en extra lantbruksmaskin eller entreprenadmaskin vara det som gör att företaget faktiskt kan möta det ökade trycket från kunderna.

I så fall kan en maskinfinansiering (maskinlån) vara språngbrädan som kan ta företaget till nästa nivå. I själva verket är maskinfinansiering väldigt lik ett vanligt företagslån som ska användas för att köpa in en maskin. Ett maskinlån kan ge ditt företag möjlighet till exempelvis finansiering av grävmaskin.

Här går vi igenom fördelarna med maskinfinansiering, hur man går tillväga för att skaffa maskinfinansiering, och olika alternativ till maskinfinansiering så som företagsleasing.

Fördelarna med maskinfinansiering

Varför man väljer maskinfinansiering framför ett vanligt företagslån kan vara många. Maskinfinansiering är en lösning som just är anpassad för maskininvesteringar där fördelarna framför allt är:

  • Avlastning av företagets kassaflöde
  • Maskinen som säkerhet för finansieringen

Avlasta företagets kassaflöde

Den största fördelen med maskinfinansiering är att du slipper belasta din likviditet när du anskaffar en ny maskin. Ofta behöver du bara betala en kontantinsats av hela beloppet på maskinen. Kontantinsatsen är olika men hos många långivare brukar den ligga på ca 20%. Resten av beloppet betalar du av via antingen en leasing-avgift eller avbetalningar (mer om detta nedan).

Maskinen som säkerhet

Det är vanligt vid maskinfinansiering att ha själva maskinen som en säkerhet. Får du med andra ord problem med att betala tillbaka lånet så kan långivaren ta över maskinen istället.

Då maskinen redan kommer att agera som säkerhet så är beloppets värde på ett sätt redan försäkrat hos långivaren. Med andra ord brukar inte någon ytterligare säkerhet krävas, som en personlig borgen eller företagsinteckning. I sin tur leder detta till lägre räntenivåer.

Hur funkar maskinfinansiering?

Det finns flera långivare och banker som erbjuder maskinfinansiering. Hur det rent praktiskt kan gå till kan vara olika mellan aktörerna, men i breda drag kan man ta de följande stegen:

  • Välj finansieringsform - Antingen kan man välja maskinfinansiering som ett företagslån, eller via leasing eller avbetalning - se nedan.
  • Välj maskin eller objekt, och leverantör - Välj den maskin och leverantör som passar ditt företag bäst.
  • Upprätta kontrakt med långivaren - Olika långivare har olika villkor. Tänk därför på att läsa igenom det finstilta noggrant och jämför mellan olika långivare innan du bestämmer dig. Detta kan du med fördel göra på en jämförelseplattform - på Krea kan du bl a jämföra villkoren hos fler än 20 långivare.
  • Långivaren beställer maskinen - Om du väljer att gå vidare med leasing så beställer långivaren maskinen.
  • Gör avbetalningar enligt kontraktet - Betala i form av leasing eller avbetalningar. Trots att man inte alltid kräver säkerhet eller borgen så kan en kontantinsats krävas, ofta på 20% av hela maskinens värde.

Leasing och avbetalning - alternativ till maskinfinansiering

Leasing

Att leasa maskin innebär att du hyr maskinen eller objektet under en längre tid. Du kan till exempel leasa grävmaskin. Maskinen tillhör då fortfarande maskinleverantören. Företaget som hyr behöver då inte ta upp maskinen i balansräkningen, utan räknar hyran, eller leasingkostnaden, som en kostnadspost i resultatet i stället.

Fördelen är att du som hyr inte behöver binda upp kapital och belastar inte skuldsidan på balansräkningen. Leasingtiden anpassas till maskinens livslängd, ofta 36-72 månader beroende på vad det är för typ av maskin.

För långivare är leasing ett attraktivt alternativ då det leder till mindre risk för dem. Eftersom leasingobjektet fortfarande tillhör leverantören är risken att långivarna inte får tillbaka sina pengar lägre. I värsta fall så kan de sälja maskinen och återfå pengarna på det sättet. Detta i sin tur gör att de kan bevilja ett högre belopp för leasing än de skulle kunna för t ex ett rent företagslån.

Testa vår maskinfinansiering kalkyl för att beräkna hur mycket det skulle kosta ditt företag att leasa maskin.

Avbetalning

Med en avbetalning delar du upp maskinfinansieringen i flera delar över tid. Skillnaden med leasing och avbetalning är att du äger maskinen under en avbetalningsplan. Däremot kan en finansiär eller långivare ha äganderättsförbehåll om du mot förmodan inte skulle klara av att betala av.

För avbetalningen kan man också göra förtidsinlösen av avbetalningen. Dvs att du kan betala av en större summa för att minska på avbetalningar längre fram. Exempelvis om du vet att det kommer komma en tuffare period för kassaflödet. Det kan exempelvis gälla avbetalning på grävmaskin som ditt företag införskaffat.

Avbetalningar kommer generellt i två former:

  • Rak amortering - Denna formen är den vanligaste och innebär att avbetalningar är högre i början av maskinens löptid för att sedan minska allteftersom. Vilket passar bra om utgifter tillkommer längre fram under maskinens livstid.
  • Annuitetslån - Här är betalningen lika stor varje månad.

Få hjälp med maskinfinansiering hos Krea

Vi på Krea har hjälpt fler än 20 000 svenska företag att få tillgång till finansiering. Med flest långivare anslutna når du ut till 30+ långivare med en enda ansökan. Därigenom maximerar du säkerheten att du får de bästa villkoren för din finansiering.

Uppdaterad 2023-05-31