Sv
  • Sv
  • En

5 saker att tänka på vid företagslån till nystartat företag

När du är ute efter företagslån till ett nystartat företag kan det vara svårt att veta vart du ska vända dig. Alternativen på marknaden är många och det kan vara både tidsödande och frustrerande att försöka sondera den. Du kan dock förenkla för dig genom att ta saker och ting i rätt ordning. Läs om 5 saker att tänka på vid lån för nystartade företag.

Företagslån nystartat företag.jpg

Oavsett om du ska ta ett större eller mindre lån till ditt nystartade företag och återbetala detta på kort eller lång sikt, finns det vissa saker du bör tänka på. Genom att ha stenkoll på alla de faktorer som spelar in i valet av företagslån till nystartade företag kommer du ha möjlighet att fatta ett bättre beslut. Nedan går vi igenom några av de viktigaste saker att ha i åtanke när du jämför olika företagslån för ett nytt företag.

1. Fastställ det nystartade företagets behov

Innan du överhuvudtaget bör ge dig ut i jakt på ett förmånligt företagslån är det viktigt att fastställa behovet. Du bör vara medveten om exakt hur mycket pengar det nya företaget behöver låna och på vilka sätt dessa ska användas. Om du till exempel har tänkt låna en summa för att kunna investera i tunga maskiner, bör du först ta reda på vad projektet i sin helhet kommer att kosta. Först när du har tillgång till denna information kan du avgöra hur stort lån ditt nystartade företag behöver.

2. Välj rätt återbetalningstid

Oavsett om du har tänkt teckna ett kortsiktigt eller långsiktigt företagslån är återbetalningstiden en viktig faktor. Det antal månader som lånet löper bör varken vara för många eller för få. Hos oss kan du jämföra långivare i Sverige med en återbetalningstid på mellan en månad och fem år. Du bör välja den löptid som passar ditt nya företag bäst.

När du väljer återbetalningstid är det värt att ta hänsyn till er unika affärsmodell. Om nya verksamhet till exempel kommer att vara säsongsbetonad kan det vara värt att försöka betala av lånet under högsäsongen. På så vis kan du frigöra det budgetutrymme som upptas av lånekostnaden i lagom tid till att omsättningen i det nystartade företaget börjar vika nedåt igen.

Om det nystartade företaget istället har en stadig omsättning under hela året, har du dock möjligheten att sänka den månatliga kostnaden för lånet genom att förlänga löptiden. Detta kan bidra till en ökad likviditet i jämförelse med om en kortare löptid väljs.

3. Jämför den totala kostnaden

Utöver att du behöver välja mellan ett långsiktigt eller kortsiktigt företagslån, är även räntekostnaderna viktiga att ta hänsyn till. Det kan löna sig att jämföra den ränta som olika långivare erbjuder, men det är dock viktigt att inte stirra sig blind på denna. Även om ett mer kortfristigt lån kanske har en procentuellt sett högre årlig ränta, kan du i själva verket spara pengar på att teckna ett sådant lån för nystartade företag. Detta då du betalar för lånet under en kortare tidsperiod jämfört med ett lån med en längre löptid.

Du bör även ta hänsyn till fler aspekter än enbart den årliga räntekostnaden för lånet – även andra avgifter kan tillkomma. Även den eventuella uppläggningsavgiften är en kostnad som är en del av den totala lånekostnaden. Dessutom bör du kontrollera huruvida ytterligare kostnader tillkommer, såsom lösenavgift eller omläggningsavgift.

Ett smidigt sätt att jämföra företagslån för ett nytt företag är att göra detta via en jämförelsetjänst såsom Krea eller Lånen.se.

4. Budgetera för lånet

Du kan underlätta återbetalningen av företagslånet för ditt nya företag genom att vidta ett par enkla åtgärder. Dessa vidtar du lämpligast snarast möjligt efter beviljad låneansökan och upprätthåller sedan dem under själva låneperioden.

De åtgärder som vi syftar på är följande:

Budgetera i förväg. Så fort du vet exakt hur avbetalningsplanen för företagslånet ser ut bör du budgetera för de olika avbetalningarna av lånet. Du kan då känna dig trygg i vetskapen att avbetalningarna är budgeterade för och att du på förhand känner till hur dessa kommer påverka företagets ekonomi.

På Krea har vi tagit fram en egen budgetmall, eller likviditetsmall, för att hjälpa dig med din budgetering. Du kan ta del av likviditetsmallen här.

Lägg undan pengar till amortering av lånet. Skapa gärna en särskild buffert som är öronmärkt för amortering av företagslånet. Bufferten bör motsvara åtminstone en månatlig avbetalning. Återbetalningen av ditt lån kan då ske enligt avbetalningsplanen även om företaget skulle drabbas av oförutsedda utgifter eller vikande intäkter.

5. Låt det ta sin tid

För nystartade företag utan några historiska resultat kan det vara svårare att bli beviljad företagslån. Långivarna har då ingen grund att basera sin värdering på. För företagslån till nystartade företag är det då ännu viktigare att inkludera mer information till ansökningen. Exempelvis kan du inkludera en budgetplan, affärsplan eller en marknadsplan.

Avslutningsvis vill vi poängtera vikten av att låta processen ta den tid som krävs. När du överväger att ansöka om ett företagslån för nytt företag, står du inför flera viktiga val och bör inte hasta fram ett beslut. Såvida behovet av finansiering inte är väldigt akut kan du med fördel sova på saken och låta valet av långivare gradvis växa fram!

Hitta rätt företagslån för ditt nystartade företag

Oavsett om din verksamhet har varit igång ett tag eller om du nyss har startat ett företag så kan du ansöka om företagslån hos Krea. Krea har flest långivare anslutna till sin plattform, vilket innebär att du når ut till fler än 20 långivare med en enda ansökan. Detta i sin tur ökar chanserna att du får det rätta företagslånet till ditt nystartade företag.

Läs mer om företagsfinansiering på Krea:

3 tips på hur man kan få bättre villkor för sin företagsfinansiering

Företagslån till aktiebolag

Företagslån till enskild firma

Företagslån utan UC

Hur hittar man bra ränta på företagslån?

Varför bör man jämföra företagslån?

Hur hittar man ett snabbt företagslån?

Påbörja ansökan
Ansökan är inte bindande
eller
Utan kreditupplysning