Krea

5 saker att tänka på vid företagslån till nystartat företag

2020-06-05

När du är ute efter ett företagslån till en nystartad verksamhet kan det vara svårt att veta vart du ska vända dig. Långivarna är många och det kan vara både tidsödande och frustrerande att försöka sondera marknaden. Du kan förenkla processen genom att ta saker och ting i rätt ordning. Läs om 5 saker att tänka på vid företagslån för nystartade företag.

Företagslån nystartat företag.jpg

Oavsett om du ska ta ett större eller mindre företagslån till ditt nystartade företag och återbetala detta på kort eller lång sikt, finns det vissa saker du bör tänka på. Genom att ha stenkoll på alla de faktorer som spelar in i valet av företagslån till nystartade företag kommer du ha möjlighet att fatta ett bättre beslut. Nedan går vi igenom några av de viktigaste saker att ha i åtanke när du startat eget och ska ta lån.

1. Fastställ den nystartade verksamhetens behov

Innan du söker finansiering är det viktigt att fastställa företagets behov. Du bör vara medveten om hur mycket pengar den nystartade verksamheten behöver låna och hur pengarna från företagslånet ska användas. Om du till exempel har tänkt låna en summa för att kunna investera i tunga maskiner, bör du först ta reda på vad projektet i sin helhet kommer att kosta. Först när du har tillgång till denna information kan du avgöra hur stort företagslån ditt nystartade företag behöver.

2. Välj rätt återbetalningstid

Oavsett om du har tänkt teckna ett lån på kort eller lång sikt är återbetalningstiden en viktig faktor. Det antal månader som företagslånet löper bör varken vara för många eller för få. Hos oss kan du jämföra långivare i Sverige med en återbetalningstid på mellan en månad och fem år. Du bör välja den löptid som passar ditt nystartade företag bäst.

När du väljer återbetalningstid är det värt att ta hänsyn till ditt företags affärsmodell. Om den nystartade verksamheten till exempel är säsongsbunden kan det vara värdefullt att försöka betala av lånet under högsäsongen. På så vis kan du frigöra det budgetutrymme som upptas av lånekostnaden i lagom tid till att omsättningen börjar vika nedåt igen.

Om den nystartade verksamheten istället förväntas ha en stadig omsättning under hela året, har du möjligheten att sänka den månatliga kostnaden genom att förlänga löptiden. Detta kan bidra till en ökad likviditet i jämförelse med ett företagslån på en kortare löptid.

3. Jämför den totala kostnaden

Utöver återbetalningstiden, är räntekostnaden viktig att ta hänsyn till. Det kan löna sig att jämföra den ränta som olika långivare erbjuder, även om det är viktigt att inte stirra sig blind på den presenterade räntesiffran. Ett kortfristigt företagslån kanske har en procentuellt högre årlig ränta, men då du betalar av lånet under en kortare tidsperiod jämfört med ett lån med en längre löptid, kan du i själva verket spara pengar på att teckna ett sådant företagslån för nystartade företag.

Du bör även ta hänsyn till fler aspekter än enbart den årliga räntekostnaden vad gäller företagslån för nystartat företag – även andra avgifter kan tillkomma. Den eventuella uppläggningsavgiften är en kostnad som är en del av den totala lånekostnaden. Dessutom bör du kontrollera huruvida ytterligare kostnader tillkommer, såsom lösenavgift eller omläggningsavgift om du vill lösa lånet i förtid.

Ett smidigt sätt att jämföra lån för ett nystartat företag är att göra detta via en jämförelsetjänst såsom Krea eller Lånen.se.

4. Budgetera för lånet

Du kan underlätta återbetalningen av företagslånet för din nystartade verksamhet genom att vidta ett par enkla åtgärder. Dessa vidtar du lämpligast snarast möjligt efter beviljad låneansökan och upprätthåller sedan dem under själva låneperioden.

De åtgärder som vi syftar på är följande:

● Budgetera i förväg. Så fort du vet exakt hur avbetalningsplanen ser ut bör du budgetera för de olika avbetalningarna av företagslånet. Du kan då känna dig trygg i vetskapen att avbetalningarna är budgeterade för och att du på förhand känner till hur dessa kommer påverka verksamhetens ekonomi.

På Krea har vi tagit fram en egen budgetmall och likviditetsmall, för att hjälpa dig med din budgetering. Du kan ta del av likviditetsmallen här.

● Lägg undan pengar till amortering av företagslånet. Skapa gärna en särskild buffert som är öronmärkt för amortering. Bufferten bör motsvara åtminstone en månatlig avbetalning.

Återbetalningen kan då ske enligt avbetalningsplanen även om verksamheten skulle drabbas av oförutsedda utgifter eller vikande intäkter.

5. Låt det ta sin tid

För nystartade företag utan några historiska resultat kan det vara svårare att bli beviljad ett företagslån då långivarna saknar underlag att basera sin värdering på. Det är därför viktigt att inkludera så mycket information som möjligt i ansökningen. Exempelvis kan du inkludera en budgetplan, affärsplan eller en marknadsplan.

Avslutningsvis vill vi poängtera vikten av att låta processen ta den tid som krävs. När du överväger att ansöka om ett lån för nytt företag står du inför flera viktiga val och bör inte hasta fram ett beslut. Såvida behovet av finansiering inte är brådskande kan du med fördel sova på saken och låta valet av långivare gradvis växa fram!

Hitta rätt lån för ditt nystartade företag

Oavsett om din verksamhet har varit igång ett tag eller om du nyss har startat ett företag så kan du använda dig av Kreas finansieringstjänst. Utöver företagslån erbjuder Krea även jämförelse av finansieringslösningar så som factoring, fakturabelåning, leasing och fastighetslån.

Krea har flest långivare anslutna till sin plattform, vilket innebär att du når ut till fler än 30 banker och låneföretag med en enda ansökan. Detta i sin tur ökar chanserna att du får det rätta lånet till din nystartade verksamhet. Vänd dig därför till Krea om du behöver låna för att starta företag.

Du kan även finansiera ditt nystartade företag genom andra lösningar:

Checkkredit nystartat företag

Företagsleasing nystartat företag

Företagslån till aktiebolag

Företagslån till enskild firma

Uppdaterad 2023-05-31