Krea
Utmärkt 4.6 / 5

Svårt att få företagslån? - Varför vissa får lån och andra inte

2020-08-25

Att få tag på kapital kan vara avgörande för dig som företagare men vad tittar banken på för att bedöma om ditt bolag kan få finansiering? Vi har analyserat låneansökningar och hittat faktorer som är avgörande.

I denna artikel ger vi dig även fyra praktiska rekommendationer som förbättrar dina chanser att kunna få rätt finansiering. Tycker du att det är svårt att få företagslån - följ våra rekommendationer. Rekommendationerna är framförallt anpassade om du söker finansiering för ditt aktiebolag.

» Mer om: Företagslån för aktiebolag

Vad är viktigast när banken bedömer om ditt bolag kan få lån?

För att bedöma kreditvärdigheten och därmed återbetalningsförmågan hos det ansökande företaget, brukar bankerna i Sverige använda sig utav data från kreditupplysningsbolag. Det är då UC, Bisnode och Creditsafe som är de mest välkända aktörerna.

Utifrån våra egna analyser av cirka 7000 låneansökningar hittade vi just att kreditbetyget och antal kreditansökningar som företaget gjort under de senaste 12 månaderna är de viktigaste faktorerna.

Låt oss förtydliga det med ett exempel mellan två bolag.

Notera att det här exempel baseras på kreditbetyg från UC, där 1 är ett bolag med låg kreditkvalitet och 5 hög (läs mer om UCs riskprognos).

Företag som får företagslån och inte.png

Vilka andra faktorer har varit relevanta?

För att förstå detta på djupet har vi försökt isolera effekterna från en mängd olika faktorer. Till exempel har ett företag med bra kreditbetyg antagligen också bra redovisade vinster. Vi vill dock veta hur viktig vinsten är som en separat faktor isolerat från kreditbetyget.

Vi har använt oss av en algoritm som listar ut vilka faktorer som är de mest relevanta utöver kreditbetyget. Därmed kan vi också veta vad man ska fokusera på när man ansöker om lån, då man oftast inte kan kortsiktigt förbättra sitt kreditbetyg..

Baserad på vår analys - visade följande faktorer sig vara relevanta:

  • Marknadssituation (t.ex. svag ekonomi)
  • Lånebelopp
  • Personlig borgen
  • Önskad återbetalningstid
  • Omsättning
  • Rörelseresultat

Vad kan jag göra för att förbättra mina chanser i framtiden?

Som småföretagare är det svårt om inte omöjligt att påverka faktorer som konjunkturen eller aktiemarknaden. Däremot finns det en hel del saker som går att påverka och som kan leda till ökade chanser att få din finansiering beviljat. Här nämner vi 4 av dessa.

1. Ansök om rätt lånebelopp

Vissa långivare kan neka din låneansökan om de tycker att du ansöker om för mycket pengar. Som tumregel ska det vara möjligt att låna ungefär 10%-20% av företagets årliga omsättning. Om du ska låna mer pengar än så är det viktigt att lägga till säkerheter eller motivera bra varför du ska låna ett större belopp.

2. Ange en eller flera borgensmän

Ofta brukar banker kräva att någon eller flera i företaget går i personlig borgen. Det ökar chanserna för dig att få ett lån beviljad. När du lägger till en borgensman till ansökan är det viktigt att borgensmannen själv kan visa bra kreditkvalitet. Alternativ, kan man ange flera personer inom styrelse som borgar i förhållande till ägarandelar i företaget.

3. Undvik att ansöka om finansiering flera gånger

Antal förfrågningar är en viktig faktor. Det gäller därför att försöka undvika att söka lån direkt hos flera banker (två till tre är ok, men fler ansökningar än så har visat sig påverka dina chanser negativt). Genom att använda lånejämförelsetjänster som Krea kan du ta del av flera olika erbjudanden om företagslån med bara en ansökan och kreditupplysning.

4. Utvärdera när du ska ta lån

Det är viktigt att hitta rätt tidpunkt. Det kan vara lättare att få lån om du just har visat en ökning i omsättning eller vinst. Eller om ni just har lämnat in ett förbättrat bokslut till bolagsverket. Om detta inte är fallet men ekonomin utvecklar sig starkt, så kan det vara värt att säkra upp en viss kreditlimit genom att ansöka om en checkkredit. Checkkrediten ger ditt bolag rätten att ta lån inom ett bestämt kreditutrymme.

Vilka andra finansieringslösningar än lån kan vara relevant?

Om ditt företag inte har en stark kreditvärdighet kan det vara värt att utvärdera alternativa finansieringslösningar. Till exempel fastighetslån.

Factoring

Används ofta för företag som snabbare vill få in utestående kapital och vill slippa administration att hantera fakturering. Krea erbjuder en tjänst för att konkurrensutsätta flera factoringbolag och hitta bästa erbjudande inom factoring.

Leasing

Speciellt fördelaktig vid finansiering av maskiner eller fordon. Ditt företag äger inte tillgången direkt, men betalar en fast avgift under leasingperioden. Leasing frigör likviditet i bolaget då du slippar göra en större kapitalinvestering. Krea erbjuder en tjänst för att konkurrensutsätta flera leasingbolag och hitta bästa villkor inom företagsleasing.

Hur kan Krea hjälpa mitt företag?

Kreas digitala jämförelseplattform gör det enkelt för små- och medelstora företag att hitta finansiering med de bästa möjliga villkoren. Vi har hjälpt mer än 20 000 svenska företag hitta rätt finansiering genom att tillhandahålla en marknadsplats av 30+ långivare.

Vi erbjuder även ett AI-verktyg som hjälper dig att ansöka om rätt belopp.

Uppdaterad 2023-10-25