Krea

Hur kan företagare dra nytta av sin reskontra och kundreskontra?

2020-07-03

Hos Krea delar vi med oss av tips som förenklar för företagare. Så att du som företagare kan fokusera på det som du brinner för - att driva och växa din verksamhet.

I denna artikel beskriver vi hur du kan använda dig utav din reskontra för att enklare få finansiering hos banker och andra långivare.

Vad är en reskontra?

En reskontra kan ses som en databas som du hittar i din bokföring. I den hittar du samlad information om t.ex. fakturor, påminnelser eller löner. Reskontrona används sedan som underlag till den övriga bokföringen, och för att du enkelt ska kunna få en överblick över viktiga delar i din löpande verksamhet.

Vanliga typer av reskontra är kundreskontra, leverantörsreskontra och anläggningsregister. I dina kund- och leverantörsreskontran kan du få en samlad överblick över dina kundfakturor och leverantörsfakturor, respektive. I ett anläggningsregister kan du se dina tillgångar.

Läs mer om reskontra.

Varför behöver man lägga till reskontra?

Innan långivare beslutar sig för att bevilja ett företagslån eller annan finansiering vill de bilda sig en bild av framtida återbetalningsförmåga. Den företagsinformation som de brukar ha tillgång till är företagets resultat- och balansräkning, och andra ordinarie beräkningar som kassaflödesanalys.

Dessa brukar dock visa föregående års status, och ger inte en lika bra detaljbild över den löpande verksamheten.

För att långivare ska kunna fatta ett beslut föredrar de aktuell information om företagets nuvarande ställning, och om hur din verksamhet har utvecklats sedan den senaste årsrapporten. Genom att lägga till information från reskontran kan långivare få just den bilden som de behöver.

Factoring bokföring - När ditt företag ansöker om factoring är det viktigt att förutom er bokföring även lägga till reskontra.

Ännu viktigare med reskontra under Corona

Eftersom krisen påverkar företag i olika grad har det också blivit svårare för långivare att uppskatta hur just din verksamhet påverkats. Reskontran ger långivare en inblick i nyckeldelar av din bokföring och visar t.ex. hur din försäljning har utvecklats under de senaste månaderna.

Av den anledningen kräver allt fler långivare att man lägger till reskontra för att kunna bevilja företagslån och annan finansiering - särskilt under denna period.

Vilken typ av reskontra är mest relevant?

Långivaren vill först och främst få en bild av dina intäkter, genom försäljning, minus kostnader du har gentemot dina leverantörer. Reskontra för kundfakturor och leverantörer är därför de mest relevanta att lägga till för en ansökan.

Kund- och leverantörsreskontra är ännu mer relevant om du söker finansiering via fakturaköp - då brukar det vara ett krav att man lägger till reskontra för kundfakturor. Det ska även visas vilka fakturor är betalda och vilka som fortfarande är utestående.

Hur lägger man till reskontra?

Reskontra kan laddas ner via din bokföringsprogram. Alla program fungerar annorlunda, så vi har sammanställt en översikt över de vanligaste bokföringsprogrammen.

  • Fortnox: Ladda ner PDF av Reskontralista (Länk) - du kan välja att ladda ner all positioner för att få en helhetsbild
  • Visma eEkonomi: Ladda ner PDF av Reskontralista under “Utskrifter” - “Reskontra” (Länk)
  • Bokio: Ladda ner PDF av huvudbok (Länk). Huvudboken innehåller det flesta information som ingår i kundreskontran

Om ditt bokföringsprogram inte har stöd för att ladda ner PDF:er funkar det även att du tar en skärmdump av en lista över dina fakturor och lägger till denna i din ansökan.

Om du har frågor eller funderingar över hur du ska lägga till reskontra i din ansökan kan du alltid nå oss på Krea via mail, chatt eller telefon.

Uppdaterad 2023-05-31