Sv
  • Sv
  • En

Varför vissa får företagslån och andra inte

Att få tag på kapital kan vara avgörande för dig som företagare men vad tittar banken på för att bedöma om ditt bolag kan få lån? Vi har analyserat låneansökningar och hittat faktorer som är avgörande. Vi ger dig även fyra praktiska rekommendation som förbättrar dina chanser att kunna låna pengar.

Företagslån eller inte.jpg

Under Corona-krisen lärde vi oss att finansieringsmarknaden för småföretagare inte är den mest effektiva. Vi såg nämligen att bara 33% av företag som ansökte om företagslån fick lån beviljade, i alla fall när tillgången på kredit var som allra lägst i maj 2020.

Med andra ord fick endast 1 av 3 företag som behövde finansiellt stöd ett ja från banken. Att företaget hade bra kreditkvalitet spelade inte heller någon roll. Men vad är det som egentligen krävs för att man som företag ska kunna få lån?

Vad är viktigast när banken bedömer om ditt bolag kan få lån?

För att bedöma kreditvärdigheten och därmed återbetalningsförmågan hos det ansökande företaget, brukar bankerna i Sverige använda sig utav data från kreditupplysningsbolag. Det är då UC, Bisnode och Creditsafe som är de mest välkända aktörerna.

Utifrån våra egna analyser av cirka 7000 låneansökningar hittade vi just att kreditbetyget och antal kreditansökningar som företaget gjort under de senaste 12 månaderna är de viktigaste faktorerna.

Låt oss förtydliga det med ett exempel mellan två bolag.

Notera att det här exempel baseras på kreditbetyg från UC, där 1 är ett bolag med låg kreditkvalitet och 5 hög (här kan du läsa mer om UC’s metodologi).

Företag som får företagslån och inte.png

Vilka andra faktorer har varit relevanta?

För att förstå detta på djupet har vi försökt isolera effekterna från en mängd olika faktorer. Till exempel har ett företag med bra kreditbetyg antagligen också bra redovisade vinster. Vi vill dock veta hur viktig vinsten är som en separat faktor isolerat från kreditbetyget.

För att lösa problemet har vi använt en AI-algorithm, en så-kallad “classification model”. Förenklat funkar det genom att man beskriver ett företag genom olika faktorer. På samma sätt som att de flesta bananer är gula och sneda så kan man beskriva bra bolag genom deras omsättningstillväxt och vinst. Men det finns så klart även bananer som inte är gula, varför det är viktigt att kolla på ett flertal olika faktorer.

Algoritmen försöker då att kombinera alla faktorer om ett företag på ett miljontals sätt. Därefter lär sig maskinen till exempel att ett bolag med kreditbetyg 3, 5 ansökningar, och som söker SEK 200K i lån antagligen får godkänt.

Procent beviljade företagslån.png

I slutet av modelleringen berättar algoritmen sedan vilka faktorer som är de mest relevanta. Därmed kan vi också veta vad man ska fokusera på när man ansöker om lån.

Baserad på vår analys - visade följande faktorer sig vara relevanta:

Baserad på vår analys får vi fram nedan insikter, där faktorn nämns följt av relevansen (exempelvis innebär 0.5 en 50% relevans).

  • Marknadssituation (t.ex. svag ekonomi) - 0.910
  • Lånebelopp - 0.710
  • Personlig borgen - 0.602
  • Återbetalningstid - 0.448
  • Omsättning (2019) - 0.301
  • Rörelseresultat (2019) - 0.292

Vad kan jag göra för att förbättra mina chanser att få ett lån från banken?

Som småföretagare är det svårt om inte omöjligt att påverka faktorer som konjunkturen eller aktiemarknaden. Däremot finns det en hel del saker som går att påverka och som kan leda till ökade chanser att få företagslån beviljat. Här nämner vi 4 av dessa.

1. Undvik att ansöka om lån flera gånger

Antal förfrågningar är en viktig faktor. Det gäller därför att försöka undvika att söka lån direkt hos flera banker (två till tre är ok, men fler ansökningar än så har visat sig påverka dina chanser negativt). Vi kan istället rekommendera lånejämförelsetjänster där du kan få flera olika erbjudanden om företagslån med bara en ansökan.

2. Utvärdera när du ska ta lån

Det är viktigt att hitta rätt tidpunkt. Det kan vara lättare att få lån om du just har visat en ökning i omsättning eller vinst. Om detta inte är fallet men aktiemarknaden och ekonomin utvecklar sig starkt, så kan det vara värt att söka en företagskredit. Företagskrediten ger ditt bolag rätten att ta lån inom ett bestämt kreditutrymme.

3. Ansök om rätt lånebelopp

Stora banker kan neka din låneansökan om de tycker att ansöker om för mycket pengar. Som tumregel ska det vara möjligt att låna ungefär 10% av din årliga omsättning. Om du ska låna mer pengar än så är det viktigt att lägga till säkerheter eller motivera bra varför du ska låna ett större belopp.

4. Teckna en personlig borgen om det hjälper att sänka räntekostnader

Ofta brukar banker kräva personlig borgen. Det ökar chanserna för dig att få ett lån - särskilt om borgensmannen själv kan visa bra kreditkvalitet. Om du inte har några andra säkerheter, kan en personlig borgen vara bra om det hjälper dig att reducera dina räntekostnader. Om ränta är ändå hög (t ex över 15%) kan det vara bättre att låna pengar som privatlån. De pengarna kan du sedan låna till ditt företag.

Man kan också ansöka om företagslån utan borgen.

Läs mer om finansiering för företag på Krea: