Krea
Utmärkt 4.6 / 5

Vilka krav finns för att få ett fastighetslån?

De exakta kraven från banker och långivare varierar mellan olika institut.

I grunden behövs det finnas kassaflöde som klarar av ränta och amortering. Kassaflödet består för fastigheter av kallhyra minus driftkostnaden, vilket också kallas för driftnetto.

Beroende på ränteläget sätter olika banker olika krav på hur stort lån i förhållande till dritnettot som kan godkännas. Men vanligtvis behöver det vara minst 6-8% för bostäder hos storbankerna och betydligt högre för mer konjunkturkänsliga fastigheter.

Utöver återbetalningsförmågan finns det även en rad formella krav, till exempel att företaget behöver vara registrerat i Sverige.

» Mer om: Formella krav och underlag för att ansöka om ett fastighetslån