Krea
Utmärkt 4.6 / 5

Finns det fast ränta på företagslån?

Ja, även företagslån kan tecknas med fast ränta.

Det finns dock tre olika typer av fast ränta.

Fast avgift på företagslån innebär att du alltid betalar samma avgift. Avgiften sätts baserat på det initiala lånebeloppet - t ex för ett lånebelopp om 200 000 kr, kan en fast avgift vara 2 000 kr / månad. Avgiften är därmed densamma även när du endast har 100 000 kr utestående. Det gäller därför att se över avtalen för lån löpande och säkerställa att ni inte betalar för mycket för krediten.

Exempel på långivare med en fast avgift är Qred, OPR Finance, Eurofinans.

Fast ränta med rätt för justering innebär att banken visserligen sätter en fast ränta men tillhandahåller sig rätt för justeringar genom villkoren. Justeringen kan genomföras om förutsättningar som har legat till grund för kreditgivarens beräkning av räntesatsen har förändrats. Det innebär i praktiken till exempel att kreditgivaren kan justera räntesatsen om styrräntan höjs eller om kreditgivaren drabbas av andra kostnadsökningar som kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades.

Exempel på långivare med en fast ränta med rätt för justering är Marginalen Bank och Froda.

Fast ränta på företagslån innebär att du alltid betalar samma räntesats, oavsett om riksbanken justerar styrräntan. Det är ett vanligt upplägg bland vissa kreditmarknadsbolag och t ex också för dom flesta avtal för företagsleasing. I takt med att du betalar tillbaka krediten (dvs. gör amorteringar) minskar räntebetalningarna successivt, men den faktiska räntesatsen är fortsatt densamma. Även kreditgivare som använder sig av ett Crowdfunding modell använder en liknande metod när dom sätter räntan. När investeringsprojektet görs tillgänglig digital till Crowdfunding platforms investerare bestäms en ränta som sedan är fast under löptiden.

Exempel på långivare med en fast ränta är Funding Partner, SBL Finans och Kameo.