Krea
Utmärkt 4.6 / 5

Vilket belåningsvärde är vanligt vid lån till fastigheter?

Hur mycket du kan låna på fastigheten är beroende på typ av objekt och projektets skede.

Belåningsgraden är på dagens marknad sällan över 75% på befintliga fastigheter. I undantagsfall kan ett högre belåningsvärde om 80-85% vara möjligt. Äger ni flera fastigheter genom en koncern finns även en kortsiktig möjlighet för en högre belåningsgrad genom att refinansiera eget kapital.

För hyresfastigheter erbjuder storbanker oftast endast en belåniningsgrad om 50-60%. Utöver det kan ett topplån vara relevant för en utökad belåning. Men även detta ligger i dagsläget maximalt på runt 75% för hyresfastigheter.

Belåningsgraden skiljer sig också beroende på:

  • Fastighetstypen och det geografiska läget av fastigheten. Centrala lägen och storstäder har oftast bättre möjligheter till en hög belåningsgrad.
  • Antal transaktioner i andrahandsmarknaden eller hur likvida fastigheten är. Till exempel är marknaden för kontorsfastigheter nästintill stoppad under 2023 och därmed sänks oftast också den möjliga belåningsvärde.

För markförvärv tillämpar bankerna oftast bara ungefär 50% belåning. Bonus om utvecklaren själv har egenfinansierat markköp, det ökar chanserna för att få ett byggnadskreditiv betydligt.