Krea
Utmärkt 4.6 / 5

Hur länge gäller ett byggnadskreditiv?

Löptiden på byggnadskreditivet varierar beroende på hur stort projektet är och därmed hur lång tid de kommer ta att genomföra. Är det ett kortare projekt kommer löptiden vara kortare än vid ett större projekt som tar längre tid. Generellt brukar löptiden för byggnadskreditiv ligga på mellan 6-24 månader.

Löptiden för kreditivet sätts vid tecknande av avtalet. Därför är det bra att ha en genomtänkt projektplan att gå efter när företaget sätter igång byggnationen. På så sätt minskar risken för att det går över tiden. Ofta tar långivaren även lite höjd och lägger löptiden lite längre än vad projektet beräknas ta. Skulle projektet bli klart som planerat går då lånet att lösa i förtid.

Det händer dock ibland att byggprojekt blir försenade och tar längre tid än tänkt, till exempel på grund av oförutsedda incidenter. Då kan företaget kontakta långivaren och se om de går att förlänga byggnadskreditivet. Det brukar generellt sett inte vara ett problem hos långivare.