Krea
Utmärkt 4.6 / 5

Vad kan byggnadskreditiv användas till?

Ett byggnadskreditiv är passande att ansöka om när ditt företag ska bygga på obebyggd mark/fastighet. Alltså då syftet i detta fall är att upprätta en helt ny byggnad.

I det fall ditt företag ska göra en större ombyggnation på en befintlig fastighet kan företaget ansöka om byggnadskreditiv. Företaget kan även beviljas byggnadskreditiv vid tillbygge på redan befintlig fastighet.

Kreditivet används för att löpande betala de kostnader som uppstår i samband med projektets byggnationer. Till exempel betalas material- och anläggningskostnader med byggnadskreditivet.

Oavsett ert syfte hjälper vi på Krea er gärna med att kolla på förutsättningar. Via vår tjänst kan ni enkelt och snabbt jämföra förslag på byggnadskreditiv och få en bild över möjligheterna för tänkt investering.