Krea
Utmärkt 4.6 / 5

Hur fungerar företagslån med rörlig ränta?

Rörlig ränta på företagslån innebär att din ränta sätts baserat på en referensränta. En vanlig referensränta är STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) eller den nyare varianten SWESTR (Swedish krona Short Term Rate). Referensräntan avser korta löptider och kan därmed förändras relativt mycket på kort tid. Oftast tecknas ett avtal som säger “Referensränta + 6%”, vilket innebär att den faktiska räntesatsen sätts vid utbetalningsdatum. Därefter kan räntan justeras under olika tidsintervaller, till exempel på årlig basis, men den kan även vara fast under löptiden.

Exempel - STIBOR är 2.22% vid utbetalningsdatum och ert avtal indikerar STIBOR + 6.5%. I detta fall sätts den rörliga räntan på ert företagslån till 8.72%

Rörlig ränta på företagslån är ett vanligt upplägg för flera kreditmarknadsbolag och används oftast vid lite större företagslån om 2-30 Mkr.