Sv
  • Sv
  • En

Fakturaköp - med eller utan regress?

Bör man sälja fakturor med eller utan regress?

Skillnaden på att sälja fakturor med och utan regress är en av de viktigaste skiljelinjerna inom fakturaköp. Det är därför viktigt att förstå skillnaden och dess konsekvenser för dig och ditt företag, innan du tar ett beslut om vilken typ av avtal du vill gå vidare med.

Utan regress

Regress betyder återgång. När du säljer en faktura utan regress innebär det att factoringbolaget övertar kreditrisken. De kan därför inte kräva återbetalning från dig, även om dina kunder inte betalar i tid. Om kunden inte betalar kan factoringföretaget påbörja indrivining. Det är därför viktigt att hitta en factoringbolag som säkerställer att kundrelationen inte påverkas negativt mellan dig och dina kunder.

Det kostar mer att sälja en faktura utan regress, eftersom att risken för ditt företag minskar. Dessutom erbjuds denna typ av fakturaköp främst till företag som har kunder med god betalningsförmåga.

Med regress

När du säljer fakturor med regress innebär det att ditt företag återtar fakturorna om kunderna inte betalt inom en viss tid. Det innebär att factoringbolaget har rätt att sälja tillbaka eller överlåta obetalda fakturor till dig efter förfallodatumen. I praktiken innebär det att ansvaret för obetalda fakturor stannar hos dig som säljande företag.

Vad händer om kunden inte betalar i tid?

Om kunden inte betalar fakturan i tid börjar factoringbolag med att påminna kunden om betalningen. Vanligtvis försöker factoringbolaget först driva in skulden, t ex genom påminnelser och telefonsamtal. Ibland sker detta som ett samarbete med dig som fakturasäljare. Denna indrivning har dock ofta en tidsfrist på 30 dagar.

Om fakturan inte betalas innan fristen är över kan factoringbolaget använda sin regressrätt. Då återgår ansvaret för krediten till fakturasäljaren - i detta fallet dig. Du som säljare måste då betala tillbaka fakturabeloppet omgående. Beloppet kan bestå av kontanter, men också av nya utestående fakturor som factoringbolaget tar över.

Hitta den bästa lösningen hos Krea

Det finns numera många factoringbolag att välja mellan. Konkurrensen är stenhård, vilket gynnar dig som kund då flera fakturaköpare konkurrerar om få just ditt företag som kund. Det är därför gynnsamt att jämföra när du vill sälja fakturor, så att du kan få ett förslag som passar just din verksamhet bäst. Krea konkurrensutsätter flest långivare på marknaden, så att du som kund ska få tillgång till bästa möjliga villkor.

Läs mer om företagsfinansiering på Krea:

Påbörja ansökan
Ansökan är inte bindande
eller
Utan kreditupplysning