Sv
  • Sv
  • En

Factoring - allt om att sälja och belåna fakturor

Factoring är för företag som vanligtvis får betalt senare, men har sina utgifter idag. Om du har kunder som betalar sina fakturor med 30, eller upp till 180 förfallodagar - då kan factoring vara ett bra alternativ för att snabbt få in kapital.

Idag är det allt fler bolag som väljer att finansiera sin verksamhet genom factoring. Enligt SCB har banker i Sverige beviljat factoringlån för 80 miljarder enbart under mars månad 2020. Detta innebär att branschen haft en tillväxt på nästan 18 % under de senaste fem åren.

Vad innebär factoring?

Factoring innebär att du säljer eller belånar ditt företags fakturor. När du gör detta får du kontanta medel som direkt kan användas i verksamheten. Här kan du lära dig om fördelarna med factoring, och få hjälp att hitta den bästa lösningen för ditt företag.

I Sverige kallas factoring ibland för fakturaköp eller fakturabelåning. Vid ett fakturaköp säljs fakturorna till factoringbolaget. Vid fakturabelåning får du istället ett lån där fakturornas värden utgör säkerheten.

Med eller utan regress

Man skiljer mellan fakturaköp och fakturabelåning med eller utan regress. Vi tittar på: factoring utan regress och med regress, för att sedan gå in på de fördelar som finns med factoring.

Utan regress

Vid factoring utan regress tar factoringbolaget över hela risken och kan inte kräva återbetalning från dig. Detta gäller vid både sena och uteblivna betalningar. Risken för factoringbolaget är i så fall att fakturamottagaren, eller kunden, inte betalar.

Om fakturamottagaren eller kunden är ett litet företag är risken större för factoringbolaget. Tvärtom så brukar risken anses mindre om man har storbolag som kunder.

Om betalningarna inte kommer in kan factoringföretaget börja indrivining. Det är därför viktigt att hitta en factoringbolag som säkerställer att inte kundrelationen inte påverkas negativt mellan fakturasäljaren och dess kunder.

Med regress

Factoring med regress innebär att finansiären har rätt att sälja tillbaka eller överlåta obetalda fakturor efter förfallodatumen. I praktiken innebär det att ansvaret för obetalda fakturor stannar hos dig som säljande företag.

Dock kan factoringbolaget och fakturasäljaren bedriva inkasso tillsammans under en viss tid för att få in pengarna, oftast 30 dagar. Om fakturan fortfarande inte betalas kan factoringbolaget använda sin regressrätt för att återföra fakturan. Detta görs i utbyte mot antingen pengar eller nya fakturor.

Fördelarna är många

Factoring används främst av små och medelstora bolag som snabbt behöver få in sina fakturabetalningar. Det är mest relevant för bolag som ofta behöver vänta in betalningar av större projekt, men ändå behöver betala idag för anställda, hyra, osv.

Fyra av de största fördelarna med factoring är:

  • Får pengar direkt
  • Minskad kreditrisk
  • Lättare att planera sin likviditet
  • Minskat administrativt arbete

Få pengar direkt

Pengarna från kundernas fakturor kan ta lång tid att få in. Det kan handla om så mycket som 90, eller till och med 180, dagar. Under denna tid har ditt företag ingen möjlighet att använda pengarna. På grund av detta skulle du t ex kunna missa investeringsmöjligheter.

När du använder dig av factoring kommer pengarna in nästan direkt. Dessa pengar kan du sedan återinvestera i ditt företag. Möjligheten att kunna agera snabbare på marknaden är en konkurrensfördel.

Minskad kreditrisk

När du säljer fakturor utan regress tar factoringbolaget över kreditrisken. Alltså behöver du inte oroa dig för obetalda fakturor som ligger ute. Istället finns pengarna redan hos ditt företag, redo att användas och investeras.

Även med regress minskas kreditrisken, eftersom de allra flesta fakturamottagare betalar sina fakturor innan de tvingas återgå till dig som säljare. Om fakturan inte betalas direkt, så hjälper factoringbolaget dig med påminnelse och eventuellt inkasso.

Lättare att planera sin likviditet

Factoring leder till bättre likviditet för dig. Eftersom pengarna från fakturorna kommer in tidigare, och ofta på ett utsatt datum, får du mer likvida medel att röra dig med. Detta ger ett större utrymme för investeringar och andra satsningar. Dessutom vet du mer exakt hur stora likvida medel du har att röra dig med vid en viss tidpunkt.

Minskat administrativt arbete

När du säljer dina fakturor behöver du inte vara den som ser till att de betalas. Istället står factoringbolaget för betalningspåminnelser och anlitande av inkasso. Detta innebär mindre tid och pengar på administrativt arbete. Dina dyrbara resurser kan du istället använda till att t ex investera i företaget och växa på marknaden.

Hur fungerar det rent praktiskt?

Factoring är en enkel och snabb process. Det kan ta någon dag att komma igång, men när man väl har tecknat avtalen är det lätt att sälja och belåna fakturor. Vanligtvis kan processen dessutom göras online. Det finns även plattformar där man kan jämföra olika erbjudanden.

1. Välj fakturor

Du väljer vilka fakturor du vill sälja. Originalfakturorna skickas via e-mail eller post till factoringbolaget. Dessutom använder många factoringbolag onlineplattformar där man direkt kan ladda upp sina fakturor eller kopplar upp direkt mot ditt bokföringsprogram (ex Fortnox, Visma PCS, Bokio, osv.). Detta sker via en direktintegration mot factoringbolagets system.

2. Fakturor skickas till kund

Efter att en faktura godkänts av factoringbolaget skickas den till kunden. Det är viktigt att sålda fakturor tydligt anger vilket företag de överlåtits till, samt vilket bankgironummer som gäller vid inbetalning. Din factoringbolag vägleder dig ofta genom den här processen.

3. Du får pengar direkt på kontot

Du som fakturasäljare får sedan betalt direkt när fakturan skickas ut. Inbetalningen kommer snabbt till ditt företagskonto. Därav den stora fördelen med factoring: pengarna dyker upp nästan direkt!

Kostnad och pris för factoring

Fakturaköp och fakturabelåning kommer med en kostnad. Vanligtvis handlar det om att finansbolaget som går in med kapital tar ut en fast avgift eller en viss procent av fakturabeloppet som avgift för tjänsten. Det täcker t ex omkostnader, administration och refinansiering. Därför brukar priset för en kund som vill använda sig av factoring hamna på några procent.

Riskbedömningen påverkar priset

Även den riskbedömning som görs av din kreditvärdighet och dina kundfordringar kan påverka avgiften. Några andra faktorer som kan påverka är avtalets löptid och säljarens förväntade omsättning. Eftersom kostnaderna kan variera lönar det sig att jämföra olika aktörer.

Att välja fakturapartner

Flera faktorer kan variera när man jämför olika factoringbolag. Eftersom konkurrensen på marknaden är hård finns det många olika aktörer och erbjudanden.

Förutom priset för factoring bör du även kolla på mjuka faktorer när du väljer ett factoringbolag. Oftast hanterar factoringbolaget dina kundrelationer t ex vid inkasso av obetalda fakturor. Detta behöver göras varsamt för att inte skada förhållandet mellan dig och dina kunder.

Tänk därför på att kolla närmare på följande punkter:

  • Kundservice, engagemang och tillgänglighet
  • Möjlighet till integration mot fakturatjänst och bokföringssystem
  • Möjlighet att kombinera företagslån med factoring för att få bättre villkor

Dessa faktorer är bara några av de orsaker som gör att det är värt att jämföra innan du bestämmer dig.

Krea hjälper dig hitta rätt factoringbolag

Intresserad av att börja med factoring? Nu vet du om fördelarna, men också att det finns många olika företag där ute. Konkurrensen hårdnar och kvaliteten på tjänsterna varierar. Därför kan det löna sig att jämföra. Men det tar tid att göra det på egen hand.

Läs mer om företagsfinansiering på Krea:

Påbörja ansökan
Ansökan är inte bindande
eller
Utan kreditupplysning