Sv
  • Sv
  • En

Företagskredit - ett smidigt sätt att öka likviditet

Publicerad 2020-05-19

Företagskrediten är ett sätt för företag att finansiera sin verksamhet på. Det kallas också för checkkredit, eller kontraktskredit, som är ett äldre begrepp. Den största fördelen med en företagskredit är flexibiliteten att utnyttja krediten endast när det behövs.

Företagskredit passar utmärkt till svängningar i den dagliga verksamheten som är svåra att planera inför. Samtidigt betalar man bara ränta på den krediten man faktiskt använder.

Läs vidare för att veta vad som är bra att känna till med att låna pengar med företagskredit.

Hur fungerar företagskredit?

Ett smidigt sätt att öka din likviditet med

Företagskrediten är ett sätt för företag att låna pengar på. Den är vanligtvis bunden till företagets bankkonto, ofta till samma konto och bankkort som man använder för löpande in- och utbetalningar. Företagskrediten börjar utnyttjas så fort som ditt saldot blir övertrasserat, när de positiva medlen övergår till ett negativt värde. Det negativa värdet är då krediten som du har ansamlat, och återbetalas vanligtvis så fort som inbetalningar kommer in och kontot återigen blir positivt.

Hur ansöker jag om företagskredit?

I vissa fall får du ett företagskredit när du öppnar ett företagskonto hos banken. I vanliga fall behöver du ta kontakt med din bank eller en annan kreditgivare som erbjuder företagskredit. När du har fått ditt företagskredit beviljat så bestämmer du själv hur mycket av krediten du vill använda. Eller om du överhuvudtaget vill använda företagskrediten.

Ett av många sätt att finansiera ditt företag på

Ett företag kan finansieras via kredit på många olika sätt: företagslån, fakturaköp eller leasing. Företagskredit är ett av dessa. Om du t ex bara är i behov av att täcka mindre utgifter och lösa kortsiktiga problem med kassaflödet så kanske det inte är tillräckligt smidigt att ansöka om ett nytt företagslån. Du kan då istället utnyttja företagskrediten som du redan har fått beviljad sen tidigare. En företagskredit kan också komma till hands om du t ex redan har belånat eller sålt stora delar av dina faktureringar i form av factoring.

Limiten - det övre beloppet för din företagskredit

En företagskredit har ofta ett maxbelopp för hur mycket kredit som man får ta, en så kallad limit. Detta varierar stort mellan olika banker och kreditgivare, och spannet är alltifrån 10 000 kr och uppåt till 2 000 000 kr.

Avgifter för företagskredit

Företagskrediten har en uppläggningsavgift och 2 olika ränteavgifter: fast årlig avgift (kontraktsränta) och ränta på kreditbeloppet (dispositionsränta). Uppläggnings- eller uppstartsavgift finns hos vissa banker och kreditgivare, medan andra har valt att inte ha det utan inkluderar företagskrediten som en tilläggstjänst när man tecknar upp sig på andra tjänster som t ex factoring eller öppnar ett nytt konto.
Kontraktsräntan är den fasta avgiften för det maximala kreditbeloppet som företaget blivit godkänt för. Med andra ord så ökar avgiften ju högre maxbelopp som man blivit beviljad.

Dispositionsräna är räntan för det faktiska utnyttjade kreditbeloppet. Denna är ofta fast, men kan även vara rörlig hos vissa banker och kreditgivare.

Som med andra finansieringsformer så beror så beror räntan som du blir erbjuden av banken eller kreditgivaren till stor del på din kreditvärdighet. Ju högre kreditvärdighet man har, desto mindre risk är det för långivare att låna ut, och därmed blir räntan också mindre. Det beror också på vilken typ av säkerhet som du har för företagskrediten (läs mer nedan).

Säkerheter vid företagskredit

I vissa fall krävs även att en personlig borgen vid uppstart av en företagskredit, vilket betyder att du som privatperson kan bli personligt ansvarig för att krediten betalas tillbaka. Även om det är ovanligt så kräver vissa kreditgivare att man har fakturor som säkerhet, eller fakturabelåning, där dina fakturor kommer att tillfalla kreditgivaren om du inte har möjlighet att betala tillbaka krediten. I andra fall kan även pantbrev i fastighet förekomma som en säkerhet. Ju fler säkerheter du lägger till ett företagskredit, desto förmånligare ränta kan du förhandla dig fram till.

Fördelar med företagskredit

Endast 1 uppstartsproces

Ett företagskredit har endast en uppstartsprocess. Med andra ord behöver man inte gå igenom något ytterligare steg vid de tillfällen när du använder kontokrediten, när väl kontot för företagskrediten är beviljat. Detta gör det till en smidig finansieringsform för företag som behöver snabb finansiering.

Hur funkar återbetalningen?

Vid företagskredit behöver man inte amortera, utan du betalar tillbaka hela en delar av det lånade beloppet när du själv vill. I själva verket är det väldigt smidigt: antingen väljer du att betala tillbaka så fort pengar kommer in på kontot, alltså när kontot går från negativt till positivt igen. Eller så kan du avtala om kunna betala tillbaka i regelbundet med ett jämnt belopp. Ofta finns det då en minimigräns på återbetalningsbeloppet.

Företagskrediten kostar bara när du faktiskt utnyttjar den. På så sätt är det en agil form av buffert för dig som upplever stora svängningar i din verksamhet. Exempelvis om du har säsongsvariationer över året som är svåra att förutsäga.

Att tänka på inför en företagskredit

En bra buffert, men som lätt blir en dålig vana

Om din verksamhet ofta stöter på svängningar kan det vara bekvämt att kunna ha företagskredit som sin buffert. Detta kan dock leda till en vana av att jämt använda företagskrediten och till slut helt förlita sig på den för att kunna hantera svängningarna. Vidare leder detta till höga räntekostnader och en instabil företagskassa.

I så är fallet vore det klokt att spara ihop en positiv buffert i bankkontot som du istället kan använda. På så sätt sparar du in på onödiga räntekostnader som annars skulle ha uppstått vid en företagskredit. Om du även har större räkningar eller belopp att betala så skulle också ett företagslån kunna komma till hands för att reglera företagets balans.

Hur funkar det med växelkonton och utländska valutor?

För företag som bedriver verksamhet med parter utomlands kan företag ibland ha bankkonton i den utomlands valutan för att undvika växelkostnader. Vissa banker erbjuder nämligen också företagskredit i ett valutakonto.

Skillnad på företagskredit och andra finansieringsformer

Skillnad på återbetalning mellan företagskredit och företagslån

Ett företagslån behöver du betala tillbaka hela summan på i form av amorteringar, eller regelbundna betalningar, oavsett om du använder summan för din verksamhet eller inte. Återbetalning för företagskredit är väldigt flexibla och varierar mellan kreditgivare.

Förhandlingsbara villkor

Till skillnad från företagslån är företagskrediten en stadigvarande tjänst som du har en konstant tillgång till. Ränta och andra villkor förhandlas för ett företagslån förhandlas bara under ett tillfälle, men du kan se till att förhandla kontinuerligt för ränta och villkoren för företagskredit. Som nämnt ovan är kreditvärdigheten och andra omständigheter betydande för vad du kan få för erbjudande. Om företaget då har utvecklats så kan du alltid försöka se till att försöka få bättre villkor.

Återuppta förhandlingen med din kreditgivare

Med tiden har du kanske utvecklat en god relation med din bank och du har även öppna din företagskredit hos dem. Ditt företag har kanske år på år visat upp goda resultat och har en annars ordnad ekonomi. Då kan du använda detta till din fördel och återuppta förhandlingen om räntan för ditt företagskredit. Banker värnar om stabila stamkunder och är vanligen villiga att göra det lilla extra för att fortsätta ha dig som nöjd kund.

Våga förhandla med kreditgivaren

Du kan med fördel förhandla med flera olika kreditgivare när du letar efter företagskredit. På så sätt kan du bilda dig en uppfattning om vad för räntenivåer du kan förvänta dig från ditt företag. Din förhandlingsposition förbättras då du har fler valmöjligheter, och i slutändan kan du välja den företagskrediten som är bäst för dig.

När ska man välja företagskredit?

Eftersom företagskrediten är relativt smidig jämfört med andra finansieringsformer kan man med fördel ha den som en buffert för kortsiktiga behov. T ex kan man stå inför oförutsedda utgifter, eller kan det dyka upp en plötslig affärsmöjlighet som man behöver agera snabbt på.

Få hjälp med finansiering på Krea

Företagskredit är bara ett av många sätt att finansiera sin verksamhet på. Kreas har som mål att hjälpa så många företagare som möjligt med just deras finansieringsbehov. Fler än 5000 företag har valt att jämföra företagslån hos Krea där du kan jämföra bland flest långivare. På så sätt ökar du dina valmöjligheter och kan försäkra dig om att få de allra bästa villkoren för just dina behov. Läs mer om företagslån och finansiering på Krea:

Uppdaterad 2022-05-02
Påbörja ansökan
Ansökan är inte bindande
eller
Utan kreditupplysning