Sv
  • Sv
  • En

Fastighetslån - Företagslån till fastighet

Företagslån som man tar till en fastighet kallas också för fastighetslån. Företagslån till fastighet är i grund och botten densamma som ett ordinarie företagslån. Beloppet för fastighetslånet brukar dock vara högre eftersom det handlar om större, fasta tillgångar.

Eftersom det handlar om större summor med fastigheter så kan det vara svårt att få ihop hela investeringen utan extern hjälp. Då kan det vara bra att ta ett företagslån till fastighet. Här går vi igenom vad det innebär och vad man ska tänka på innan man väljer att ta ett fastighetslån.

Varför investera i fastigheter?

Att investera i fastigheter kan ha många syften. Vissa företag har just som affärsidé att köpa upp, renovera och handla med fastigheter av olika slag. Bostadsrättsföreningar använder förstås också fastigheter till sina medlemmar. Fastighetslånet kan i såna fall användas till kommersiella fastigheter, hyresfastigheter, villkor, fritidshus, bostadsrätter och lantbruksenheter.

Andra företag har fastigheter som en nyckelkomponent i sina verksamheter. Här går vi igenom vart och ett av dessa.

Fastigheter som sin affärsidé

Ett företag kan vilja ta fastighetslån för att investera i fastigheter av olika anledningar. Vissa företag har helt enkelt fastigheter som sin affärsidé. Kanske ser de fastigheten som ett renoveringsobjekt med stor potential eller helt enkelt ett attraktivt investeringsobjekt som bedöms kunna stiga i värde på sikt. Utöver detta är företag som köper upp fastigheter för att hyra ut till andra företag och tjänar på så sätt in hyresinkomster på det.

Bostadsrättsföreningar

Fastighetslån kan även komma väl till hands för bostadsrättsföreningar som ska köpa upp nya fastigheter, renovera, eller bygga om sina befintliga. Ett företagslån till fastighet kan till exempel vara nödvändiga under ombildningar, då extra kapital kan komma att behövas. Utöver detta kan banker och långivare hjälpa till att hitta lösningar för att effektivisera hyresinbetalningar av hyresgästerna.

Lokaler och varulager

Andra företag har inte fastigheter som sin huvudsakliga verksamhet, utan behöver en del av en fastighet till sin verksamhet. Det kan vara en lokal för att öppna en butik eller restaurang; köp av affärs- och kontorslokaler för att kunna öppna kontor; eller ett varulager som en del i sin distributionskedja. I såna fall kan också ett företagslån till fastigheten vara lösningen.

Skogs- och lantbruksfastighet

Vid företagslån för uppköp av mark eller en gårdsfastighet kallas det också för ett fastighetslån. Eftersom dessa typer av fastigheter har ett värde som består så brukar de också kunna användas som säkerheter där majoriteten av värdet kan belånas (upp till 75% av fastighetens värde hos vissa banker). I såna fall blir det tilltänkta objektet också en säkerhet för lånet.

Hur ser ett företagslån till fastighet ut?

Ett fastighetslån är i de flesta hänseenden likadana som ett företagslån. Beroende på bank och långivare kan man få fast eller rörlig ränta, och man kan ofta förhandla om återbetalningstiden. Eftersom marknaden och marknadsvillkoren för fastigheten är relativt stabil brukar man också bifoga budgetplaner för projektet. Detta underlättar för banken eller långivaren att skaffa sig en bild av investeringen och risknivån, och kan således leda en mer anpassad amorteringsplan för fastighetslånet.

Om du representerar en bostadsrättsförening under ombildning kan du i vissa fall även få hjälp med medlemmarnas finansiering.

Krav på fastighet vid fastighetslån?

Ett företagslån är ett versatilt sätt för företag att finansiera olika projekt på. Ett fastighetslån behöver därför inte vara till att finansiera en fastighet, utan lånet kan även användas till andra projekt, om man upptäcker att andra behov har dykt upp.

Eftersom fastigheter i regel är dyra investeringar, så är det inte alltid helt sannolikt att hela beloppet för fastighetens belopp beviljas.

Säkerheter vid företagslån till fastighet

Eftersom fastighetslånet brukar vara ämnat till att köpa upp eller investera i en fastighet, så är det smidigt att fastigheten i sig kan agera som en säkerhet också. Beroende på bank och långivare så kan också andra säkerheter krävas, såsom företags- eller fastighetsinteckning, eller att man går i personlig borgen för lånet.

Även om man helst slipper risken med att ha säkerheter och personlig borgen, så kan chanserna öka betydligt av att man får ett fastighetslån beviljat om man har med dem i ansökan. Räntan och andra lånevillkor blir också bättre eftersom risken för banken eller långivaren blir mindre.

Gröna fastighetslån

För den klimatmedvetna företagaren kan det vara viktigt att veta att klimatpåverkan är minimal för hans projekt och samarbetspartners. Faktum är att nära 40% procent av all Sveriges energiförbrukning kommer från byggnader.

Därför finns det hos vissa banker numera så kallade gröna fastighetslån som är kan erbjudas till företag som förvaltar byggnader som är miljöcertifierade och energieffektiva, företag som att bygger miljö- och klimatsmarta byggnader, eller företag som tänker genomföra energieffektiviseringar.

Jämför fastighetslån

Nuförtiden finns det en uppsjö av alternativ på marknaden för företagslån. Ny teknologi och digitalisering av finansmarknaden har tillåtit fler aktörer att dyka upp. Detta har lett till att storbankerna inte längre är ensamma med att kunna hjälpa företag få krediter. För företagaren innebär det fler valmöjligheter, men också mer svårnavigerat bland alla långivares erbjudanden.

Genom att jämföra olika erbjudanden och ställa dem emot varandra, kan man hitta det fastighetslån som passar ens egna företag bäst. Krea har störst antal banker och långivare anslutna, och fler än 20 banker och långivare tar del av av din ansökan - och därigenom tävlar om att få dig som kund, istället för att tvärtom.

Läs mer företagslån på Krea:

Företagslån under Corona

Företagslån utan UC

Jämföra företagslån

Företagslån med betalningsanmärkning

Företagslån för enskild firma

Företagslån för aktiebolag

Factoring - Allt om att sälja och belåna fakturor

Sälj fakturor med fakturaköp

Påbörja ansökan
Ansökan är inte bindande
eller
Utan kreditupplysning