Sv
 • Sv
 • En

Privatlån och företagslån - De 3 största skillnaderna

Privatlån vs. företagslån

När ett företag lånar pengar av en bank eller annan långivare kallas det för företagslån. När en privatperson gör samma sak kallas det för privatlån. Trots att det handlar om ett lån i både formerna så de skiljer sig åt på vissa punkter. Genom att läsa på ordentligt i förväg har du större chans att hitta de optimala förutsättningarna för dig och din situation när du ska låna pengar - och därmed maximera villkoren för ditt lån.

Om privatlån

Anledningarna till varför man vill låna pengar kan vara många. Kanske ska du köpa ett nytt hus, renovera hemma eller bara unna dig en skön semester trots att din ekonomiska situation har sett bättre dagar. Hur mycket får jag låna? Det beror på hur din ekonomiska situation ser ut.

Vem får teckna ett privatlån?

I stort sett alla vuxna privatpersoner som är skrivna i Sverige har möjlighet att ta ett privatlån. Faktorer som påverkar om du kan bli beviljad ett privatlån och hur mycket du kan få låna kan vara många. Till exempel: hur din arbetssituation ser ut, om du har andra krediter, hur du bor och lever, och så vidare. Om din kreditvärdighet är låg får du låna mindre pengar och betala högre ränta. Om din kreditvärdighet däremot är hög får du låna mer pengar och betala lägre ränta.

Hur mycket kan jag låna?

De flesta kan låna upp till omkring 350 000 kronor utan säkerhet. Beroende på din situation kommer du att få betala en låg eller hög ränta på ditt privatlån. Kraven för återbetalning skiljer sig åt mellan olika långivare och kan också variera beroende på hur hög kreditvärdighet du har. Ibland kan du få låna mer om du har en borgensman. Att låna pengar privat är lätt och det finns många sätt att jämföra olika banker och långivares erbjudanden.

Låna pengar privat och låna ut dem till företaget

Ibland blir ditt företag av olika anledningar inte beviljad ett företagslån. En lösning är då att ta ett privatlån och sedan låna ut de pengarna till företaget. Den processen brukar göras i några olika steg.

 • Jämför olika långivares lånevillkor för att få den bästa räntan på ditt privatlån.
 • Ansök om ett privatlån till dig och få pengarna utbetalda till ditt privata konto.
 • Skriv ihop ett skuldebrev som ska gälla mellan dig och företaget. Lånebelopp, ränta och amorteringsplan behöver ingå i skuldebrevet.
 • Låna ut pengarna till företaget genom att föra över pengarna till företagskontot.
 • Lånet som företaget tar bokförs som skuld till närstående.
 • Låt företaget amortera och betala en marknadsmässig ränta till dig vid varje betalningstillfälle. Den marknadsmässiga räntan är den ränta som företaget skulle ha betalat till banken.

Ränta på privatlån

Räntan på privatlån är oftast lägre än den på företagslån. Den redovisas oftast som årsränta eftersom konsumentkreditlagen säger att all marknadsföring av kreditavtal ska presentera den effektiva räntan som gäller för lånet i fråga.

Anledningen till att räntan på privatlån oftast är lägre än räntan på företagslån är att man som aktiebolagsägare inte riskerar några pengar privat om företaget går i konkurs. Skulle det ske får banken inte sitt lån återbetalat. Därför är räntan högre på företagslån. Banken kräver dock oftast personlig borgen av något slag, och då är det mindre skillnad i räntenivån.

De investeringar som företag gör på lånade pengar är i många fall också mer osäkra än de som görs med privatlån. Att ta ett privatlån till renovering höjer till exempel i regel värdet på huset.

Om företagslån

De allra flesta företagare har någon gång känt ett behov av att låna pengar. Det kan handla om perioder då man behöver en extra skjuts i kassan, som när man behöver klara av den dagliga driften i ett uppstartsskede. Eller kan man behöva ett kapitaltillskott för kunna satsa på en investeringsmöjlighet som dykt upp.

Vem får teckna ett företagslån?

Möjligheterna till att ta ett företagslån varierar beroende på om du driver en enskild firma eller ett aktiebolag.

Om du driver en enskild firma och vill låna pengar bör du vara medveten om att en enskild firma inte räknas som juridisk person. En enskild firma kan med andra ord aldrig skrivas som ansvarig för ett företagslån eller stå som ytterst ansvarig för det. Det kan bara den som äger den enskilda firman göra.

Lån för enskilda firmor

För att du som driver enskild firma ska få teckna ett företagslån hjälper det om du privat har en god ekonomi med hög kreditvärdighet. Om du tar lån som enskild firma kan du nämligen ändå välja att ange dig själv som borgensman för lånet.

I så fall tas två kreditupplysningar: en på dig som privatperson och en på din enskilda firma. Ett företagslån till en enskild firma fungerar alltså på detta sättet som ett lån för aktiebolag.

Lån för aktiebolag

Vad gäller aktiebolag räknas det som en juridisk person. Det innebär att företaget får låna pengar från en bank eller långivare. Som säkerhet för ett företagslån till ett aktiebolag ställs företagets kassaflöde och tillgångarna som finns i företaget. Det är dock vanligt att långivaren också kräver att ägaren eller en styrelsemedlem med god ekonomi privat kan gå i personlig borgen för företagslånet. Det görs helt enkelt för att banken eller långivaren ska få en säkerhet för återbetalningen av de lånade pengarna.

Hur mycket kan jag låna?

Om du behöver låna pengar i ditt företag vet du förmodligen ungefär hur stort lånebelopp du önskar. Men hur mycket får jag låna? Det beror på lite olika faktorer.

 • Vilka erfarenheter, privatekonomi och bakgrund du har som företagare
 • Detsamma för övriga ägare, om sådana finns
 • Hur företagets affärsplan ser ut
 • Om företaget använder sig av en revisor eller får hjälp med den löpande bokföringen

Att jämföra företagslån kan vara väldigt enkelt. Hos Krea kan du helt kostnadsfritt få låneförslag från många etablerade banker och långivare. Det finns två snabba sätt att ta reda på ungefär hur mycket du kan låna som företagare.

 • Lånebelopp i procent av omsättningen

Småföretagare brukar kunna låna upp till 10% av den årliga omsättningen utan extra säkerheter.

 • Lånebelopp i procent av rörelseresultatet

Det har visat sig att småföretagare brukar kunna låna mellan 1 gång till 4 gånger sitt årliga rörelseresultat.

För att få låna mer pengar kan du till exempel se till att aldrig ansöka om mer pengar än du behöver, lägga till en välarbetad affärsplan i ansökan, försöka undvika dolda avgifter och använda säkerheter i första hand, personlig borgen i andra hand.

Ränta på företagslån

Räntan för företagslån redovisas som månadsränta. Bland annat beror det på att det finns en möjlighet för företag att förtidsinlösa sitt företagslån. Med andra ord kan företag amortera hela eller större delar av lånet tidigare än vad som är planerat. En månadsränta i stället för en årsränta hjälper i så fall med beräkningen för räntan för ett förtidsinlösen.

Räntan på företagslån är ofta högre än räntan på privatlån. Det beror framför allt på att ett aktiebolag inte betalar tillbaka några pengar till banken om bolaget skulle gå i konkurs. Den högre räntan ska alltså kompensera för den högre risken.

Vad är bäst – företagslån eller privatlån?

Vilken typ av lån, privatlån eller företagslån, som passar dig bäst avgör du. Alla har olika förutsättningar, både som privatpersoner och företagare. Saker som kan skilja de båda lånetyperna åt är exempelvis ränta, skatt och kostnader samt kraven på borgensman.

Ränta för företagslån vs. privatlån

Räntan på privatlån är oftast lägre än räntan på företagslån, vilket självklart innebär vissa fördelar. Samtidigt får du som privatperson sämre kreditvärdighet ju högre lån du har skrivit i ditt namn. Om du tar ett privatlån och lånar ut till ditt företag har du också fördelen att du kan ta ut pengar ur företaget med relativt låg skatt, eftersom det då görs som en avbetalning på ett lån.

Varför ska jag välja företagslån när privatlån har lägre ränta?

Att låna pengar är alltid en risk, oavsett om du bestämmer dig för att teckna ett företagslån eller ett privatlån. Vi har berättat att räntan för ett företagslån ofta är högre än den som gäller för ett privatlån. Ska du låna pengar kan det därför ibland framstå som en självklarhet att välja privatlån framför företagslån.

För dig som är etablerad företagare rekommenderas det dock ändå att du ansöker om ett företagslån snarare än att du ansöker om ett privatlån. Då slipper du stå som personligt ansvarig för lånet och påverkar framför allt inte din egen, privata kreditvärdighet.

Som nystartat företag kan det vara svårt att få ett företagslån beviljat eftersom banken eller långivaren inte har tillräckligt med information om verksamheten för att våga låta dig låna pengar. Då kan ett privatlån vara ett rimligt alternativ.

Låna pengar till ditt företag med hjälp av låneförmedlare som Advisa och Krea

Genom att jämföra lån från olika aktörer kan du få störst trygghet i att du väljer det bästa alternativet för just dig. På Advisas hemsida kan du jämföra privatlån för att t.ex. samla befintliga lån eller för att sänka din totala räntekostnad.

För företagslån kan du på ett liknande sätt använda dig av Kreas plattform. Du får enkelt och kostnadsfritt låneförslag från flera olika aktörer samtidigt, med bara en kreditupplysning på företaget.

Krea räknar automatiskt ut en jämförbar månadsränta för att du enkelt ska kunna jämföra lån från flera olika banker och långivare. Över 7 000 svenska företag har hittills fått hjälp av Krea för att hitta ett optimalt företagslån.

Påbörja ansökan
Ansökan är inte bindande
eller
Utan kreditupplysning