Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Bolagsform

2023-06-07

Vad är en bolagsform?

Bolagsformer beskriver vilken typ av juridisk struktur och företagsform ett företag eller en organisation har. Bolagsformen bestämmer vilka regler som gäller för företaget, dess ägare och ansvariga. Bolagsformen reglerar företagets rättigheter och skyldigheter i verksamheten. Bolagsformen påverkar även ägarens personliga ansvar, skattesituation, bokföringskrav samt företagets möjligheter att expandera och attrahera investerare.

Olika typer av bolag

Det finns en rad olika bolagsformer som kan användas beroende på vilket behov det specifika företaget har. Några av de vanliga bolagsformerna är:

  1. Enskild firma: Här är det en enskild person som startar och driver företaget. Ägaren är personligt ansvarig för företagets ekonomi, alltså dess skulder och dess skyldigheter.
  2. Aktiebolag: Ett aktiebolag är en egen juridisk person som ägs av aktieägare. Aktieägarnas privata ekonomi är skild från företagets. I ett aktiebolag måste en styrelseordförande och minst en suppleant registreras.
  3. Handelsbolag: En eller flera personer driver företaget tillsammans. Här delar delägarna både vinsten och ansvaret för skulder och skyldigheter.
  4. Kommanditbolag: Ett typ av handelsbolag där ägandeskapet delas upp i två olika sorter; Komplementärer som har obegränsat personligt ansvar samt kommanditdelägare som har begränsat ansvar.

Det finns även bolagsformer som exempelvis ekonomiska föreningar och ideella föreningar. Ett så kallat Suf-bolag, svensk utlandsregistrerad filial, är en del av ett utländskt bolag som kan bedriva verksamhet i till exempel Sverige. Men det räknas inte som en vedertagen bolagsform.

Välja Bolagsform

Vilken den bästa bolagsformen är för dig/ditt företag är beroende på ägarens/ägarnas och företagets syfte och mål. Överväg noga vilken bolagsform som är lämplig utifrån ditt/era intressen.