Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Finansiell leasing vs operationell leasing

2023-05-09

Vid företagsleasing finns det två olika typer av leasing, operationell och finansiell leasing, dessa två fungerar på lite olika sätt. Det är viktigt att känna till dess utformningar för att veta vad som passar ditt företags behov bäst. Här går vi igenom vad det finns för skillnad mellan operationell och finansiell leasing.

Vad är finansiell leasing?

Finansiell leasing är den vanligaste typen av de två. Vid finansiell leasing leasar/hyr företaget ett objekt från ett leasingbolag. Leasingbolaget står fortfarande som ägare för leasingobjektet under leasingperioden och företaget betalar en månadskostnad under avtalets tid. Vid finansiell leasing sträcker sig ofta avtalet en längre tid - ofta en betydande del av leasingobjektets ekonomiska livslängd. Vid avtalets slut kan företaget vanligtvis köpa leasingobjektet till ett förutbestämt pris. Vi skulle kunna likna karaktären av finansiell leasing med ett avbetalningsköp. Formellt står leasingbolaget som ägare men till exempel ekonomiska fördelar och risker ligger på leasingtagaren under avtalets tid.

Vid redovisning och bokföring av finansiell leasing kan det komma att skilja sig beroende på företagets storlek. Har du ett mindre företag kan det redovisas som kostnad och därmed påverka resultatet. Vid större bolag tas leasingobjekt upp i balansräkningen.

Vad är operationell leasing?

Precis som vid finansiell leasing så är grundprincipen att du leasar/hyr ett objekt från ett leasingbolag. Leasingbolaget står fortfarande som ägare och företaget betalar en hyra varje månad. Men vid operationell leasing ligger ekonomiska risker och fördelar kvar hos leasingbolaget. Företaget har dessutom inte möjlighet att köpa ut objektet vid leasingavtalets slut. Ofta kan avtalet vara kortsiktigt, därför passar det sig att använda sig av operationell leasing om företaget inte vill leasa en lång period eller köpa ut objektet vid avtalets slut.

Vid operationell leasing redovisas leasingavgifter som kostnader och påverkar därmed resultatet. De tas inte upp i balansräkningen.

Finansiell leasing vs operationell leasing

Det finns inget som är bättre eller sämre. Vilken av modellerna ett företag ska välja beror på deras specifika behov av leasingobjektet/objekten. Finansiell leasing kan vara ett passande alternativ om du är intresserad av att behålla objektet en längre tid och köpa ut det vid avtalets slut. Har företaget istället ett mer kortsiktigt behov eller inte vill köpa objektet är operationell leasing bättre.

Uppdaterad 2023-05-09