Krea
Utmärkt 4.6 / 5

Fyllnadsinbetalning

2023-06-07

Fyllnadsinbetalning skatt

Vid en fyllnadsinbetalning görs en extra inbetalning av skatten av en skattskyldig som behöver täcka eventuella skulder eller brister i tidigare betalning. Om den skatt ett företag tidigare har betalat inte täcker skatteskulden enligt Skatteverkets bedömning blir fyllnadsinbetalning aktuellt.

En sådan situation kan uppstå om den ursprungliga skattebetalningen baseras på preliminära uppskattningar eller om det har inträffat förändringar som påverkar den slutgiltiga skatteskulden. Sådana förändringar kan exempelvis vara ökade inkomster eller ändrade skatteregler.

Hur gör man en fyllnadsinbetalning?

Om skatteverket ser att det finns brister i de tidigare inbetalningarna kontaktar de företaget i fråga med krav på ytterligare betalning. Företaget gör då en fyllnadsinbetalning genom att betala det återstående beloppet antingen genom att:

  1. Betala hela det återstående beloppet vid en viss tidpunkt
  2. Fördela betalningen av det återstående beloppet över en tidigare bestämd period

Det är alltid viktigt att hålla koll på skattebestämmelser från Skatteverket för att undvika eventuella påföljder. För mer specifik information, till exempel vilket datum din fyllnadsinbetalning måste vara gjord, kontakta Skatteverket eller besök deras webbplats.

Uppdaterad 2023-11-06
Påbörja ansökan
Ansökan är inte bindande
eller
Svar direkt - utan kreditupplysning

Innehåll