Kassaflöde

Definition

Kassaflödet är ett företags inbetalningar och utbetalningar. Om inbetalningar överstiger periodens utbetalningar så har man ett positivt kassaflöde. Om utbetalningar tvärtom överstiger inbetalningar så har man ett negativt kassaflöde.

En analys eller estimering av ett företags kassaflöde kallas för kassaflödesanalys och visar förändringen i likvida medel för perioden.

Ett företags kassaflöde har ett starkt samband med dess likviditet. Har man ett starkt kassaflöde så har man också en hög likviditet, och tvärtom.