Krea

Kreditgräns

2020-05-26

Definition

En kreditgräns är långivarens gräns för mycket du kan få låna, exempelvis för en företagskredit eller checkkredit. För en företagskredit kan man själv bestämma hur mycket av sin kredit som man vill utnyttja, men kreditgränsen sätter den maximalt högsta gränsen. En kreditgräns kallas också för kreditlimit, som är ett äldre uttryck.

Kreditgränsen bestäms av din återbetalningsförmåga

Kreditgränsen bestäms till stor del på kreditgivarens bedömning av din ekonomi och hur mycket denne tror att din kredit kan belastas utan att påverka återbetalningsförmågan negativt. I vissa fall kan man bli beviljad kredit med en lägre kreditgräns till en början. Denna kreditgräns kan man sedan omförhandla allt eftersom man har visat för kreditgivaren att man har en stark återbetalningsförmåga.

Läs mer om att finansiera sin verksamhet med företagskredit via Krea.

Uppdaterad 2023-05-30