Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Likviditet - Kassalikviditet

2020-05-18

Definition likviditet - Kassalikviditet

Likviditet är ett mått på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. Kassalikviditet innebär också företagets förmåga att erhålla kontanter, eller likvida medel. Har man förmågan att betala sina kortsiktiga skulder som t ex leverantörsskulder, skatteskulder och dylikt, så är man likvid. Tvärtom så är man illikvid om man har en låg betalningsförmåga.

Hur kan man förbättra sin likviditet?

Som företag finns det många saker man kan göra för att direkt förbättra sin likviditet. Några exempel är:

  • Planera din likviditet - Exempelvis kan du spara ihop så att du har en buffert i kassan. Med en mall för likviditetsbudget kan du planera för dina inbetalningar och utbetalningar och på så sätt undvika att hamna i en kassaflödeskris.
  • Förkorta betalningsvillkoren på dina fakturor - Exempelvis kan du förkorta betalningsvillkoren från 30 dagar till 14 dagar på dina utgående fakturor. Se också till att fakturera så fort som möjligt.
  • Förläng dina leverantörskrediter - På samma sätt som ovan kan du försöka förhandla dig till längre betalningsvillkor hos dina leverantörer.
  • Använd företagskredit - En företagskredit kan vara ett smidigt sätt att snabbt utöka likviditeten.
  • Sälj dina fakturor - Har du många kundfakturor som väntar på att betalas kan du använda dig av fakturaköp för att frigöra kapital på en gång.
  • Ansök om ett företagslån - Ett företagslån kan vara bra för större investeringar som t ex marknadsexpansioner, säsongsinvesteringar eller investeringar i maskiner och tillgångar.
  • Ansök om fakturaköp - Fakturaköp är ett bra alternativ till företag som ofta tar betalt via fakturor. Istället för att vänta på att få betalt för sina fakturor kan man sälja fakturorna och få pengarna mycket fortare.

Som aktiebolag kan man också utge nyemissioner för att få in mer likvider från befintliga eller nya delägare till företaget.

Uppdaterad 2023-05-26