Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Skattekonto

2020-05-20

Definition

Ett skattekonto är ett konto hos Skatteverket. Det är via skattekontot som skattebetalningar (moms, preliminärskatt, slutskatt, osv) sker till Skatteverket. Skatteverket betalar också tillbaka skatt via skattekontot om man har betalat för mycket skatt, t ex preliminärskatt.

Alla som är skyldiga att betala skatt ska ha ett skattekonto, både fysiska och juridiska personer.

Månatlig avstämning

Skattekontot stäms av varje månad för inbetalningar och utbetalningar. Skillnaden är ditt saldo som antingen är positivt, negativt eller 0. Är saldot negativt innebär det att du har en skatteskuld. Då kommer även skatteränta att påföras tills dess att saldot är balanserat igen.

Slutskattebesked

Alla betalningar registreras i Skattekontot och resultatet sammanställs i ett slutskattebesked. Slutskattebeskedet redovisas årligen för kontohavaren av skattekontot och visar din taxering och slutgiltiga skatt. Om du har betalat för mycket preliminärskatt så får du tillbaka skatt, en så kallad skatteåterbäring.

Läs mer om skattekonto på Skatteverkets hemsida.

Uppdaterad 2021-10-29