Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Vidarefakturering

2023-06-07

Vad är vidarefakturering av kostnader?

Processen för vidarefakturering uppstår när ett företag fakturerar en kund för kostnader som uppstår i samband med en vara eller tjänst de levererar som de själva fått en faktura för. Detta är vanligt vid företag som jobbar med projekt och behöver köpa in material eller anlita underentreprenörer för att genomföra projektet. Kostnaderna för inköp och tjänster som uppstår vidarefaktureras då till kunden.

Vid vidarefakturering inkluderas endast de faktiska kostnader som företaget/entreprenören haft. Företagaren kan inte inkludera eventuella påslag eller vinstmarginaler. Vidarefakturering kan även benämnas som återfakturering eller omfakturering.

Vidarefakturering eller utlägg?

Vidarefakturering och utlägg är två olika processer som handlar om kostnader som uppstår i samband med affärsverksamhet. Processerna för att vidarefakturera respektive utlägg skiljer sig åt och skillnaderna spelar roll i bokföringen och momsrapporten:

  • Vid utlägg gör företagaren/entreprenören en betalning för kundens räkning. En faktura är ställd åt kunden men företaget/entreprenaden betalar den åt dem - de gör ett utlägg. Här är det kunden som står som betalningsansvarig. Företaget/entreprenaden kan sedan kräva återbetalning från kunden. Här får företaget/entreprenaden inte ta ut någon moms, företaget får inte göra något vinstpålägg, kunden betalar samma belopp till företaget som denne betalat till leverantören. Beloppet behandlas sedan som ett utlägg i bokföringen på ett konto som inte påverkar resultatet och företaget får inte dra av på den ingående momsen.
  • Vid vidarefakturering är fakturan ställd åt företaget/entreprenaden, inte till slutkunden. Här bokför företaget inköpet som vanligt och får dra av momsen. Företaget ska sedan redovisa momsen på försäljningen.
Uppdaterad 2023-06-07