Krea

Corona-krisen - 5 saker du kan göra för ditt företag

2020-04-07

Ekonomin har bromsat ned och många företag har det mycket svårare än förr. Ingen vet heller hur länge krisen kommer att pågå, men det finns flera saker som du kan göra för ditt företag. Här är 5 goda råd från oss på Krea.

Företagslån under Corona

1. Skjuta upp betalningar under krisen

Ett sätt att ha råd att betala sina utgifter på är att utnyttja de anstånd som staten genomfört för skattebetalningar och hyreskostnader.

Skattebetalningar
Du kan skjuta upp betalningen av arbetsgivaravgifter, moms och preliminärskatt - ett så kallat anstånd. Anståndet gäller i tre månader och kan ges i max 12 månader. Det är också möjligt att tillfälligt få tillbaka skatt som är betald under 2020.

Hyra
Om företaget har svårt att få råd med hyran kan man ansöka om tillfällig hyresrabatt där staten kan betala 50% av hyresnedsättningen på upp till 50% av den fasta hyran. Detta är till för att hjälpa vissa särskilt drabbade branscher t.ex. inom hotell och restaurang. Stödet gäller från 1 april till 30 juni 2020.

2. Korttidspermittering

Staten har infört en så kallad korttidspermittering där företag inte behöver avskeda sina anställda för att klara krisen. De kan istället gå ned i arbetstid och ändå få ut nästan hela lönen. T.ex. kan arbetstiden kan gå ner på 40% samtidigt som den anställda fortfarande får ut 90% av sin lön då staten betalar ut den delen som saknas.

3. Låta sjuka medarbetare stanna hemma

Flera sjukregler har ändrats som gör det lättare för anställda att stanna hemma så att smittan inte sprids. Samtidigt gör ändringarna att krisen inte behöver kostar lika mycket för företagen. De viktigaste reglerna är:

- Karensdagen är tillfälligt borttagen (minst till 31 maj)
- Staten betalar alla sjuklönekostnader under april och maj
- Inget sjukintyg behövs under de första 14 sjukdagarna

4. Anpassa arbetssättet

Kommunikationen och sammanhållningen inom företaget blir extra viktigt och många företag klarar sig bättre genom att anpassa sina arbetsmetoder. Medarbetare kan jobba hemifrån och möten kan hållas online. Genom att vara extra tydlig med hur företaget och arbetslaget ska fungera blir det enklare att ta sig igenom den och hålla sina anställda säkra.

5. Ansöka om nyttföretagslån

Riksbanken erbjuder långivare räntefria lån under krisen. Tanken är att dessa sedan ska lånas ut till företag. För ett företag kan just ett lån vara det som gör att det kan rädda sig genom krisen.

Du kan jämföra lån hos oss som vanligt och hitta det rätta lånet för just ditt företag. Ansök om lån idag eller ta kontakt med oss så hjälper vi dig så gott vi kan.

Läs mer om finansiering för företag på Krea:

Uppdaterad 2022-05-30