Sv
 • Sv
 • En

Villkor

Villkor

1. Information om Krea Technology

Krea Technology AB med organisationsnummer 559173-2895 (“Krea Technology”) erbjuder företagskunder låneförmedling (“Tjänsten”). Bolaget innehar godkänd registrering hos Finansinspektionen.

För vidare information om Krea Technology kan du kontakta Bolagsverket, telefon 0771-670 670, e-post bolagsverket@bolagsverket.se, 851 51 Sundsvall.

Genom att starta en ansökan genom Krea Technology får du möjlighet att jämföra erbjudanden och villkor som erbjuds till dig från de långivare vi samarbetar med. Du binder dig aldrig till att acceptera något av de låneförslag du blir erbjuden av våra samarbetspartners när du startar en ansökan och du kan alltid avsluta jämförelsen när du vill, men då lånejämförelsen startar vid en inskickad ansökan erbjuds ingen ångerrätt för jämförelsen.

2. Kreditupplysning och informationsinhämtning

När du ansöker om att jämföra lån hos Krea Technology görs en kreditupplysning om företaget som söker lån samt dig och din eventuella medsökande om ni anger er själva som borgansman hos UC AB. Det innebär att UC registrerar en så kallad omfrågning på dig. Därefter kan de långivare som samarbetar med Krea Technology, vars grundfilter (”Filtrering”) som du och din eventuella medsökande passerar baserat på information som inhämtas om dig och den information du uppger, under begränsad tid beställa en kreditupplysning på dig utan att det registreras ytterligare kreditupplysningar i syfte om att erbjuda dig ett låneförslag.

Genom att lämna uppgifter om dig eller en medsökande till Krea Technology godkänner du Krea Technologys villkor och försäkrar samtidigt att lämnade uppgifter är korrekta och att du har erforderligt godkännande för de uppgifter du lämnar om en medsökande. Om du upplever att informationen vi har inhämtat, som du har angivit eller att Filtrering har skett på felaktiga grunder kan du höra av dig till kundservice@krea.se.

3. Personuppgiftsbehandling

Krea Technology är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddsregler.

All behandling av personuppgifter som utförs av Krea Technology är inom ramen för Tjänsten som erbjuds på https://krea.se och kan tillhandahållas genom landningssidor eller mobila applikationer av Krea Technology. De personuppgifter du lämnar i samband med din ansökan kommer att behandlas av Krea Technology för att erbjuda låneförslag till dig.

Krea Technologys ställningstagande är att din integritet är viktig för oss och behandlingen av dina personuppgifter ska ske säkert. I vår Integritetspolicy förklarar vi hur Krea Technology samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande. För att du ska förstå hur vi använder dina personuppgifter rekommenderar vi att du läser vår Integritetspolicy noggrant innan du använder Tjänsten.

En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera en person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, IP-nummer eller användarbeteende i kombination med övriga uppgifter för att kunna koppla det till dig. Behandling av personuppgifter innebär all hantering av personuppgifter såsom insamling, analysering, registrering och lagring. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med den informationen som lämnas om behandlingen och att personuppgiftsbehandlingen utförs enligt gällande dataskyddsregler.

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter i syfte att kommunicera din ekonomiska situation till de parter som vi samarbetar med, skapa oss en bild av det bästa erbjudandet för dig samt för att kunna kontakta och administrera kundförhållandet med dig.

Krea Technology spelar in all telefonkontakt med dig i syfte att säkerställa att processen sker på rätt sätt och för att dokumentera eventuella överenskommelser, samtycken eller avtal. Inspelningarna sparas tills att de inte är nödvändiga för att kunna utreda fel eller eventuella bedrägerier, tills kundförhållandet upphört eller då vi inte längre har en skyldighet enligt lag att behålla uppgifterna.

För att kunna genomföra Tjänsten samlar Krea Technology även in information om dig automatiskt och från tredje part. Detta är bland annat:

 • Information om dig från en kreditupplysning
 • Information om nuvarande sanktionering eller övrig klassning av högrisk (PEP/RCA)

Annan information om din användning av Tjänsten och teknisk data inhämtas även, vilket kan inkludera det URL som är din unika åtkomst till Kundportalen, din IP-adress, unique device ID, information om nätverks- och datorprestanda, vilken typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.

Krea Technology lämnar ut dina uppgifter till de kreditupplysningsinstitut, långivare och leverantörer av tjänster som används för att uppfylla de lagkrav som ställs på Krea Technology eller för att fullfölja förpliktelserna enligt Tjänsten som avtalats.

Krea Technology behandlar informationen ovan för följande ändamål:

 • Tillhandahålla Tjänsten
 • Uppnå och säkerställa kundkännedom
 • Säkerställa och underhålla den tekniska funktionaliteten hos Tjänsten
 • Förbättra och utveckla Tjänsten och nya tjänster och produkter, samt att analysera din användning av Tjänsten
 • Personifiera och förbättra din upplevelse av Tjänsten
 • Meddela dig via post, telefon eller annan elektronisk kommunikation (exempelvis sms eller e-post) kopplade till Tjänsten
 • Kunna rikta marknadsföring mot dig av våra produkter och tjänster under ett års tid från avtalsrelation (detta kan du när som helst frånsäga dig enligt punkt 4)
 • Informera dig om uppdateringar vi gör av Tjänsten och användarvillkoren
 • Förhindra att användning av Tjänsten missbrukas eller är i strid med användarvillkoren
 • Uppfylla lagkrav

4. Ansvar i samband med våra tjänster

Information, uträkningar och rekommendationer lämnade av Krea Technology ska endast betraktas som vägledande förslag. Det är upp till dig att värdera och kontrollera den information som vi lämnar om våra samarbetspartners erbjudanden innan du ingår i ett avtal. Krea Technology ansvarar för att den information som ges inte ska vara avsiktligt eller till följd av vårdslöshet från vår sida felaktig eller vilseledande. För mer information om Krea Technologys ansvar se lagen om valutaväxling och annan finansiell verksamhet samt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal.

De avtal som du tecknar med långivare och med Krea Technologys övriga samarbetsföretag är avtal som är gällande mellan dig och långivaren/samarbetsföretaget. Krea Technology ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår på grund av att du väljer att ingå, eller avstår från att ingå, avtal med något av de företag som vi samarbetar med.

Krea Technology kan aldrig lämna någon garanti eller utfästelse, eller i övrigt göra något åtagande för någon av våra partners räkning. Beslutet om beviljandet av låneerbjudanden eller avtal ligger aldrig hos Krea Technology.

5. Marknadsföring och cookies

Krea Technology kan komma att spara dina uppgifter för att rikta marknadsföring över telefon, e-post, sms eller annan direktreklam till dig under ett års tid efter att vår senaste behandling av din ansökan har avslutats med den information du angivit och annan information kopplad till din senaste ansökan. Du kan när som helst avsäga dig detta genom att kontakta kundservice@krea.se.

Du kan också närsomhelst avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev.

På vår webbplats använder vi cookies, d.v.s. en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Vi använder cookies i syfte att förstå hur våra besökare använder vår webbplats och att kunna förbättra användarupplevelsen av webbplatsen. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (session cookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid, dock längst 12 månader. Session cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Om du väljer att blockera lagringen av cookies kan vissa av våra tjänster bli begränsade. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Om du vill läsa mer om vår användning av cookies kan du läsa vår Policy för cookies.

6. Ändringar, lag, kontakt och tvist

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera dessa allmänna villkor. Detta meddelar vi dig genom att publicera den uppdaterade versionen på hemsidan och/eller i vår integritetspolicy.

Om ändringarna kan anses så pass väsentliga eller påverka ditt befintliga engagemang med oss kan vi behöva ert samtycke för den ändringen, vilket vi i så fall kommer inhämta från er i god tid för att erbjuda dig en chans att göra ett ställningstagande till förändringen och eventuellt motsätta dig förändringen innan en sådan förändring sker.

Krea Technologys behandling av dina personuppgifter vid användningen av Tjänsten regleras av svensk lag. Om en tvist uppstår skall den lösas av svensk allmän domstol som första instans, såvida ingen annan tvingande lag ställer andra krav. Se www.domstol.se för mer information.

Ni har även möjlighet att vända er till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), telefon 08-508 860 00, e-post arn@arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm.

Krea Technology AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter för utförandet av Tjänsten. För att utöva dina rättigheter enligt lag eller vad som benämns ovan kan du kontakta oss på kundservice@krea.se.

Om du inte är nöjd med vår behandling eller anser att vi gjort ett fel kan du framföra ditt klagomål till kundservice@krea.se. Ni kan även framföra ett klagomål direkt till Konsumentverket eller Finansinspektionen.

Version: 202010