Krea

Företagsmoms i Sverige - räkna ut moms

2020-08-07

Som småföretagare i Sverige kan det ibland vara svårt att hålla koll på allt som en företagare förväntas känna till. Det kan handla om skatteregler, dokument till Bolagsverket och Skatteverket, löner och pensioner till sina anställda, med mera. Allt som tar tid och fokus från det som du som företagare egentligen vill göra - att växa och driva ditt företag.

På Krea försöker vi hjälpa Sveriges småföretagare att komma runt detta på sätt. Förutom att hjälpa dem jämföra och hitta det bästa alternativet för företagslån och finansiering så har vi därför också tagit fram information för företag - för att just hjälpa dig som småföretagare att orientera dig i Sveriges många och snåriga regelverk.

Företagsmoms i Sverige

I Sverige ska försäljning beskattas enligt Mervärdesskattelagen. Mervärdesskatten, eller momsen, är alltså en sorts skatt och läggs då ovanpå det egentliga försäljningspriset. Kunden eller köparen betalar då försäljningspriset tillsammans med momsen.

Vilka ska betala moms i Sverige?

För att en person ska vara skattskyldig till att betala moms i Sverige så kollar man på följande fyra kriterier:

 • Yrkesmässig verksamhet - Verksamheten ska vara yrkesmässig. Det vill säga, den ska bedrivas med “självständighet, varaktighet och med vinstsyfte”.

  Alternativet till en yrkesmässig verksamhet är en hobbyverksamhet, som är verksamhet som kännetecknas av den uppfyller ägarens personliga intressen och inte i vinstsyfte. Hobbyverksamheter är alltså befriade från moms. Läs mer om hobbyverksamhet hos Skatteverket.

 • Skattepliktiga varor och tjänster - De flesta varor och tjänster är skattepliktiga i Sverige, med vissa undantag inom fastighets- och byggbranschen, utbildning, sjukvård, finansiella tjänster, handel med guld, fartyg, och överlåtelse av företag.

  Är man undantagen skatteplikt innebär det också att man inte har rätt att göra avdrag för mervärdesskatt som man själv betalar, den ingående momsen. Läs mer om undantag från skatteplikt.

 • Omsättning ska finnas - Med andra ord ska det ha skett en försäljning: En vara eller tjänst har levererats i utbyte mot ersättning. Läs mer omsättning i Mervärdesskattelagen.

 • Omsättning i Sverige - Man skiljer på omsättning inom landet och utomlands. För att man ska bli momsskyldig i Sverige så ska varan eller tjänsten ha omsatts inom Sverige. Läs mer om omsättningsland.

Momssats, momsräknare

Hur mycket moms man som företag ska lägga på försäljningspriset beror på vilken kategori av varor eller tjänster som företaget säljer. Man pratar då om vilken momssats som gäller för just den varan eller tjänsten. I Sverige gäller följande momssatser:

 • 25% moms - Den huvudsakliga skattesatsen där de flesta varor och tjänster ingår. Tillsammans med Danmark har Sverige EUs högsta skattesats.

 • 12% moms - Detta räknas som en reducerad skattesats och gäller hotelltjänster och livsmedel.

 • 6% moms - Detta är också en reducerad skattesats och gäller för allmänna nyhetstidningar och inom kulturområdet såsom teater, bio, böcker och dylikt.

Utgående momsbörj

Utgående moms är moms som företag lägger på sin försäljning. Om du till exempel säljer en vara för 1 000 kr och momssatsen är 25%, så kan du enkelt räkna ut momsen genom 1 000 * 25% = 250 kr. Fakturan blir då 1 250 kr.

Den utgående momsen ska du redovisa för Skatteverket och betala in.

Ingående moms

Den ingående momsen är momsen på inköpa varor och tjänster. Momsen ska stå på fakturan och ska motsvara momssatserna. Att räkna ut den ingående momsen gör man då på ett omvänt sätt: 20% för varor och tjänster med den utgående momssatsen 25%; cirka 10,71% för fakturor med momssats 12%; och cirka 5,66% för fakturor med 6% momssats.

Om du är en skattskyldig person så kan du redovisa den ingående momsen och få tillbaka dessa från Skatteverket.

Omvänd moms

Omvänd moms är precis som det låter - istället för att säljaren deklarerar och betalar momsen till Skatteverket, så är det istället köparen som gör det. Detta används framför i byggbranschen, där det har varit förekommande med momsfusk, eller skattefusk, genom att köparen drar av momsen, som sedan inte betalas av säljaren.

Omvänd moms gäller också vid handel med företag i andra EU-länder. Säljaren lägger då inte på moms på försäljningspriset, utan det är köparen som lägger på utgående moms på ordern i deklarationen. Denna dras sedan av i samma deklaration, vilket i praktiken leder till att köparen inte behöva betala något, utan istället “kvittar” momsen.

Läs mer om omvänd moms eller omvänd skattskyldighet, och vilka andra branscher som omfattas av den.

Momsnummer eller momsregistreringsnummer

Alla momsskyldiga inom EU blir tilldelade ett unikt serienummer, momsregistreringsnumret. Detta är ett led i att förenkla handel med företag i andra EU-länder.. Momsregistreringsnumret kallas för VAT-nummer, där VAT står för Value Added Tax, engelska för mervärdesskatt.

Hur kan man ta reda på sitt VAT-nummer?

Eftersom momsregistreringsnumret följer samma format så kan du enkelt ta reda på det unika numret för just ditt företag. Formatet för momsregistreringsnumret är följande:

‘SE’ + personnummer eller organisationsnummer + ‘01’

Om ditt företags organisationsnummer skulle vara 999 999 9999, så skulle ditt momsregistreringsnummer alltså bli: SE999999999901.

Momsregistreringsnumret kallas även för momsnummer i Sverige.

Momsperiod

Momsperioden innebär vilken period du ska redovisa och betala (eller få tillbaka) moms till Skatteverket. Man kan välja mellan redovisa månadsmoms, kvartalsmoms eller helårsmoms. Reglerna för hur man ska välja momsperiod är baserade på storleken och omsättningen av ditt företag:

 • För företag upp till 1 miljon kronor i omsättning kan man välja antingen månadsmoms, kvartalsmoms eller årsmoms.
 • För företag med till 40 miljoner kronor i omsättning kan man välja månadsmoms eller kvartalsmoms.
 • Företag med över 40 miljoner kronor i omsättning kan endast välja att redovisa moms månadsvis.

Att välja momsperiod är en fråga om preferens: Föredrar du att fördela det administrativa arbetet med moms över hela året, eller samlar du det hellre till varje kvartal eller helår. Fördelen med att räkna ut moms (momsräkna) och redovisa den mer regelbundet är förstås att det blir enklare att hålla koll på verifikationer och transaktioner då det är färska i minnet.

Även om du redovisar momsen till Skatteverket, så väljer du momsperiod hos Bolagsverket.

Uppdaterad 2023-05-31