Sv
 • Sv
 • En

Sälja fakturor – så går det till

Att sälja fakturor innebär att ditt företag får pengar i utbyte mot dina fakturor. Fakturaförsäljning passar bolag som vill växa och behöver likviditet snabbt. Det är ett relativt nytt sätt att finansiera sin verksamhet på och har vuxit i popularitet med åren.

Det finns en del att tänka på när man vill sälja fakturor. För att lära dig att göra det på rätt sätt besvarar vi följande frågor:

 • Hur fungerar det med fakturaförsäljning?
 • Vad kostar det att sälja fakturor?
 • Vad finns det för fördelar med att sälja fakturor?
 • Bör man sälja fakturor med eller utan regress?

Försäljning av fakturor - Hur fungerar det?

Att sälja sina fakturor är i grund och botten en enkel process. Det kan göras online och går snabbare än att t ex ansöka om företagslån eller företagskredit hos en bank.

Att sälja sina fakturor görs i 5 steg:

 1. Sälja och fakturera - sälj din vara eller tjänst till kund och skapa fakturor i ditt bokföringsprogram eller faktureringstjänst.
 2. Hitta rätt partner - hitta rätt factoringbolag som du vill sälja din faktura till. Kom överens om villkor och signera avtal.
 3. Få betalt direkt - för varje såld faktura får du betalt en viss procentuell sats av fakturans värde. Detta kan ske väldigt snabbt, ofta inom 48 timmar, direkt från factoringbolaget.
 4. Påminnelser och inkasso - om kunden mot förmodan glömmer att betala så sköts påminnelse (och eventuellt inkasso) av antingen dig själv eller av factoringbolaget.
 5. Fakturan blir betald - fakturan blir betald direkt till factoringbolaget, och din kredit är härmed återbetald.

Villkor och priser skiljer sig mellan olika factoringbolag. Därför bör du jämföra olika alternativ för att sälja fakturor online.

Vad kostar det att sälja fakturor?

Kostnaden för att sälja fakturor varierar. Generellt brukar den ligga mellan 1 och 5 procent av fakturans värde på den svenska marknaden. Eftersom variationerna är så pass stora lönar det sig ofta att jämföra mellan olika fakturaköpare. Det kan även finns andra avgifter, ex hanteringsavgifter som gör det mer eller mindre fördelaktigt att välja mellan olika factoringbolag.

Men priset är inte det enda som är viktigt. Om du säljer fakturor utan regress bör du dessutom ha kundrelationerna i åtanke. När en fakturaköpare övertar kreditrisken står den för eventuella indrivningar. Det är viktigt att detta görs på ett varsamt sätt för att inte ha negativ påverkan på relationen mellan ditt företag och dess kunder.

Att sälja dina fakturor - Vad finns det för fördelar?

Kundfakturor är ett av tillgångarna hos ett företag. Hos mindre och mellanstora företag kan det ofta vara en av de största tillgångarna. Men trots stort värde i form av fakturor kan det vara svårt att få tag i bra krediter som t ex företagslån.

Att få lån kan vara svårt rent allmänt, speciellt som mindre bolag. Småföretag behöver också ha likvida medel tillgängliga för att kunna investera, växa och snabbt reagera på affärsmöjligheter. Då kan det vara en utmärkt lösning att sälja sina fakturor.

Utöver det finns det många andra fördelar med att sälja fakturor:

 • Får pengar direkt - få pengar direkt på kontot istället för att vänta på kundernas betalningar. Fakturor kan ta 30, 90 eller 120 dagar att komma in (till och med ännu längre från de kunder som inte betalar i tid).
 • Bättre kassaflöde - likvida resurser som gör att det blir lättare att investera och växa på ett konkurrenskraftigt sätt.
 • Strukturerad likviditet – du vet exakt när pengarna från fakturorna kommer in och kan planera därefter.
 • Valfrihet - du kan själv välja vilka fakturor (förutsatt att de inte redan är skickade till kund) och hur mycket av dina totala kundfordringar som du vill sälja.
 • Minskat arbete för fakturering - minskat arbete i samband med administration av fakturor, t ex i form av utskick, påminnelser och kundservice.
 • Mindre räntekostnader - det kan hjälpa dig att undvika att ta företagslån och krediter, vilket gör att du behåller de pengar som annars hade gått till räntor och avgifter.

Du bör dock jämföra priserna för att sälja fakturor med räntekostnaden för ett företagslån.

Bör man sälja fakturor med eller utan regress?

Skillnaden på att sälja fakturor med och utan regress är en av de viktigaste skiljelinjerna inom factoring. Regress betyder återgång. När du säljer en faktura utan regress innebär det att köparen övertar kreditrisken. Detta gäller även i de fall där dina kunder inte betalar i tid.

Det kostar mer att sälja en faktura utan regress. Dessutom erbjuds denna typ av fakturaköp främst till företag som har kunder med god betalningsförmåga. Men om du får möjligheten kan det vara ett intressant alternativ då du minskar dina egna risker.

När du säljer fakturor med regress innebär det att ditt företag återtar fakturorna om kunderna inte betalt inom en viss tid.

Vad händer om kunden inte betalar i tid?

Om kunden inte betalar fakturan i tid börjar factoringbolag med att påminna kunden om betalningen.

Vanligtvis försöker factoringbolaget först driva in skulden, t ex genom påminnelser och telefonsamtal. Ibland sker detta som ett samarbete med dig som säljare. Denna indrivning har dock ofta en tidsfrist på 30 dagar.

Om fakturan inte betalas innan fristen är över kan factoringbolaget använda sin regressrätt. Då återgår ansvaret för krediten till fakturasäljaren - i detta fallet dig. Du som säljare måste då betala tillbaka fakturabeloppet omgående. Beloppet kan bestå av kontanter, men också av nya utestående fakturor som factoringbolaget tar över.

Factoring – ett samlingsbegrepp för fakturaköp, sälja fakturor eller fakturabelåning

Att belåna eller sälja fakturor kallas gemensamt för factoring, ett begrepp som används både i Sverige och internationellt. Företag som verkar inom factoringbranschen kallas för factoringbolag. Den engelska termen för att sälja sina fakturor/fakturaköp är invoice discounting.

Begreppen kan lätt blandas ihop. Ofta pratar de flesta om ungefär samma sak när de säger factoring, fakturaköp och att sälja fakturor. Däremot skiljer sig olika företags erbjudanden åt, vilket gör att du behöver vara uppmärksam på villkoren.

Läs mer om factoring här.

Hitta den bästa lösningen hos Krea

Det finns numera många factoringbolag att välja mellan. Konkurrensen är stenhård, vilket gynnar dig som kund då flera köpare konkurrerar om att ge dig bäst villkor. Därför kan det löna sig att jämföra när du vill sälja fakturor. Men det tar tid och energi i anspråk att hitta rätt.

Läs mer om företagsfinansiering på Krea:

Påbörja ansökan
Ansökan är inte bindande
eller
Utan kreditupplysning