Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Inkurans

2023-06-07

Vad är inkurans?

Inkurans är värdeminskning av en vara eller ett objekt över tid eller på grund av en särskild händelse. Värdeminskningen kan till exempel bero på:

  • Skada
  • Föråldring av teknik
  • Modemässig föråldring.

Vid försäljning av en vara som sjunkit i värde kan avdrag eller rabatter därför vanligen förekomma.

Inkurans i varulager

Ofta förekommer inkurans i samband med värdering av varulager. Om det inte funnits någon efterfrågan på en lagervara under en tid kan det fastställas att varan är inkurant. Därför behöver företag ta inkurans i beaktande när ett varulager värderas vid till exempel bokslut.

Hur fungerar inkuransavdrag?

Vid värderingen av lagret kan företaget få göra avdrag, så kallat inkuransavdrag, på artiklar som inte kan säljas för ordinarie pris. Företag har då rätt att värdera lagret till 97% av anskaffningsvärdet. Avdraget kan inte tillämpas vid värdering av fastigheter, värdepapper eller elcertifikat.