Krea

Fakturaköp med 8 enkla steg

2020-05-29

Funderar du på om fakturaköp är en lösning som kan hjälpa ditt företag? Du är definitivt inte ensam. Fakturaköp är ett alternativ som blir allt populärare bland företag, och det finns många fördelar.

Här tittar vi närmare på vad fakturaköp är, hur processen med fakturaköp går till, och ännu viktigare– vad ditt företag har att vinna på att sälja sina fakturor, och varför det kan löna sig att jämföra olika alternativ.

Begreppet fakturaköp och factoring

Det finns flera begrepp kring finansiering av fakturor som är bra att känna till. Fakturaköp och fakturabelåning brukar kallas för factoring (ett samlingsnamn för fakturafinansiering). Vid fakturaköp tas fakturan och betalningen från kunden över av företaget som köper den, medan fakturabelåning i praktiken innebär ett lån med fakturorna som säkerhet. Företagen som tar över fakturorna kallas för factoringbolag.

Ökad popularitet med fakturaköp

Trots den växande populariteten under senare år är fakturaköp inte någon ny finansieringsform. Olika former av factoring utomlands kan faktiskt spåras hela vägen tillbaka till 1600-talet. Dock tog det fram till 1990-talet innan fakturaköp blev en del av den svenska marknaden.

Även om factoring inte uppstått nyligen har branschen definitivt förändrats i snabb takt. Företagen har blivit fler och bättre, och det har blivit allt smidigare att använda tjänsterna online. Den höga konkurrensen innebär också att du som kund kan hitta riktigt bra erbjudanden.

Fakturaköp - mer förekommande inom vissa branscher

Fakturaköp är något du kan vinna på, oavsett vad ditt företag jobbar med. Men det är vanligare inom vissa branscher. Några av de branscher där fakturaköp används som allra mest är inom byggbranschen, företagstjänster, fastighetsverksamhet, teknik och IT. Bolag inom dessa branscher har ofta stora tillgångar i form av sina fakturor, samt att de har ett stort behov av likvida medel.

Börja med fakturaköp med 8 enkla steg

Hur går det till när man säljer sina fakturor till ett factoringbolag? Är det lika invecklat som andra finansiella tjänster?

Nej - tvärtom är fakturaköp en av de enklaste sakerna du kan göra för att få loss likvida medel till ditt företag. Allt kan göras online, och processen består av 8 steg:

 • Sälj dina produkter eller tjänster
 • Jämför factoringbolag
 • Skriv avtal
 • Sätt upp integration mot din reskontra
 • Välj vilka fakturor du vill sälja
 • Fakturor skickas till kunderna
 • Få pengar på kontot
 • Sätt upp integration med ditt bokföringsprogram

Nedan går vi igenom processen steg för steg.

1. Sälj dina produkter eller tjänster

Innan fakturaköp är möjligt så behöver du fakturor från försäljning. Fakturaköp fungerar alltså inte med försäljning via direktbetalningar, banköverföringar eller liknande.

2. Jämför factoringbolag

Olika factoringbolags erbjudanden skiljer sig åt. Därför är det första steget att jämföra. Dels kan avgiften för fakturaköpet variera, dels kan sättet factoringbolaget hanterar dina kunder på variera.

Men att jämföra kan ta dyrbar tid i anspråk. Det är dock inte något du behöver göra på egen hand. Sedan länge har vi på Krea hjälpt företag att hitta de bästa lånen. Nu erbjuder vi även en tjänst där du kan jämföra fakturaköp och hitta den lösning som passar ditt företag allra bäst.

3. Avtal med factoringbolag

När du hittat rätt factoringbolag är det dags att skriva avtal. Några exempel på vad som kan ingå i ett avtal om fakturaköp är den procentsats (ofta mellan 1-5%) av fakturorna som tas i avgift. Även eventuella andra kostnader som startavgift och hanteringskostnader kan förekomma. Dessutom innehåller avtalet andra viktiga villkor som t ex regressrätten (mer om fakturaköp med och utan regress längre ned i denna artikel).

Var noga med att läsa igenom avtalet så att inga överraskningar uppstår.

4. Sätt upp integration mot din reskontra

En reskontra är en sidoordnad bokföring som innehåller information om kunder och leverantörer. Den är detaljerad och är till för att underlätta din bokföring. Att ha en reskontra är inget krav, men det gör det lättare att få kontroll över dina fakturor. Om du har en reskontra behöver den integreras med ditt fakturaköp, så att informationen fortsätter att vara korrekt.

5. Välj fakturor att sälja

Nästa steg efter att avtalet signerats är att välja de fakturor som ingår i fakturaköpet. Du kan själv välja omfattning. Friheten att välja fakturor och hur de bedöms beror på vilket factoringbolag du har valt. Kostnaden beror till stor del på den risk som fakturaköpet bedöms innebära - ju högre risk, desto högre kostnader och vice versa.

När du gör ditt fakturaköp skickas originalfakturorna till factoringbolaget genom e-mail eller post. Vissa factoringbolag har smidiga onlineplattformar där du kan ladda upp fakturorna du vill sälja.

6. Faktura skickas till kund

Efter att du valt fakturorna som säljs utgår de till kund genom factoringbolaget. Factoringbolaget står som avsändare men även ditt företag syns på fakturan. Denna kommunikation är viktig eftersom kunderna behöver förstå vilket inköp fakturan handlar om.

Av den anledningen bör du titta på hur olika factoringbolag arbetar med påminnelser och eventuella indrivningar. För att behålla kundrelationerna som du har byggt upp så vill du gärna se till att t ex inkasso via factoringbolaget sker varsamt.

7. Pengarna in på kontot

Vanligtvis kan du behöva vänta 30, eller till och med 90 eller 120 dagar, på att en fakturabetalning ska komma in. Ibland längre, om kunden inte betalar i tid. När du använder dig av fakturaköp brukar pengarna komma in på kontot inom en dag eller ett par dagar, beroende på vilket factoringbolag du väljer.

Fakturaköp innebär alltså att du snabbt får in likvida medel som kan användas till investeringar och andra saker som gör att ditt företag växer på marknaden.

8. Integration med ditt bokföringsprogram

En sista integration som behöver göras är den mot ditt bokföringsprogram. Via en ordnad ekonomi för bokföring och redovisning har du mer kontroll över vilka fakturor du har kvar och vilka som är sålda.

Regressrätt vid fakturaköp

Ett av de viktigaste vägvalen vid fakturaköp är regressrätten. Du kan välja att sälja dina fakturor med eller utan regress. För- och nackdelarna beror mycket ditt företags individuella situation. Dessutom har alla företag inte möjlighet att göra fakturaköp utan regress.

Fakturaköp utan regress

Fakturaköp utan regress innebär att factoringbolaget tar över hela kreditrisken för fakturorna. Du kan alltså räkna med att du inte behöver hantera dem igen, samtidigt som pengarna kommer in snabbt.

Dock erbjuds fakturaköp utan regress främst till företag med kunder som har bevisat god betalningsförmåga. Kunderna som står i skuld (gäldenärerna) bedöms, och utifrån det anges en kreditlimit, ett maximalt belopp som factoringbolaget vill finansiera dem med utan regress.

Det är dessutom dyrare att sälja fakturor utan regress, eftersom köparen tar en större risk än när köpet sker med regress.

Fakturaköp med regress

När möjligheten till regress finns kan obetalda fakturor under vissa omständigheter återgå till säljaren. Oftast finns en tidsfrist, vanligtvis 30 dagar, då factoringbolaget bedriver indrivning, ibland tillsammans med dig som säljare.

Om fakturan fortfarande är obetald efter denna frist återgår den till dig. Dessutom behöver du betala tillbaka fakturaköpet, antingen i pengar eller i utbyte mot nya fakturor.

Fakturaköp med regress är ett bra alternativ när du har kapital som är bundet i osäkra fakturor. På sätt får du ta del av fördelarna med fakturaköp, trots att du behåller kreditrisken. Det är även billigare än att sälja dem utan regress.

Fördelar med fakturaköp

Men fördelarna med fakturaköp är många, oavsett regress. Upplägget innebär som sagt att du snabbt får in likvida medel på kontot. Här är de 5 största fördelarna med att sälja sina fakturor:

 • Snabba pengar som leder till att du kan investera pengarna och växa, istället för att vänta i veckor (eller till och med månader) på att få loss pengarna från fakturorna.
 • Flexibilitet - antalet fakturor du vill sälja är upp till dig. Det blir även en konkurrensfördel, eftersom du får in likvida medel snabbare och på ett mer förutsägbart sätt än företag som inte arbetar med fakturaköp.
 • Slipp jobba med administration av fakturorna - detta sparar resurser inom t ex indrivning och kundservice.
 • Undvik att ta lån - likvida tillgångar som kommer in direkt på kontot gör att du slipper ta lån för att täcka dina utgifter. Du spar också de pengar som hade gått till att betala räntor och andra avgifter kring krediterna

Jämför företagsfinansiering här på Krea

Krea har sedan starten hjälpt fler än 20 000 svenska företag att hitta företagslån. Med flest långivare anslutna är det 30+ aktörer som tar del av din ansökan. Du får då fler låneerbjudanden och maximerar därmed chansen att du får ett erbjudande som passar just dig.

Läs mer om företagsfinansiering på Krea:

Uppdaterad 2023-05-31