Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Ordlista (Finansiering)

När du tittar på att signera ett finansieringsavtal för ditt företag stöter man ofta på kluriga ord och begrepp. Här har vi samlat några av de vanligaste termer inom företagsfinansiering.

Suppleant / Styrelsesuppleant

En styrelseuppleant ersätter ordinarie ledamot om denna är frånvarande. Läs allt du behöver veta uppdraget och de risker som tillkommer.

Betalningsanmärkningar, A-mål och E-mål

Se vad olika betalningsanmärkningar betyder och vad olika typer innebär. Läs mer om betalningsföreläggande och anmärkningar här.

UCs riskklass och riskprognos

Företaget UC klassificerar företag i riskklasser där 5 är lägst risk och 1 är högst. Läs om vad det innebär när du vill söka finansiering till företaget.

Personlig borgen företagslån

Att vara personlig borgen för företaget är inget lätt beslut. Läs mer om hur vanligt det är med personlig borgen för företagslån innan du tecknar ett avtal.

Soliditet - Nyckeln till företagets finansiella hälsa

Förstå vikten av soliditet för ditt företag. Få insikter om optimal soliditetsnivå beroende på bransch och hur du beräknar den.

Kreditera

Att kreditera vid bokföring och kreditera en faktura har två olika betydelser. Läs mer om vad kreditera betyder och vad kreditering av en faktura innebär.

Räkenskapsår

Ett räkenskapsår är den period som används för att sammanfatta och rapportera företagets ekonomiska resultat. Ett räkenskapsår kan vara både brutet och förlängt. Läs mer om vad ett räkenskapsår är.

Företagsinteckning

Företagsinteckning är en säkerhet som företag kan lämna i samband med en ansökan om företagslån eller annan finansiering. Läs mer om hur du kan använda företagsinteckningar och vilka misstag du ska undvika.

Inkuransavdrag

Inkuransavdrag, eller 97-procentsregeln, innebär att du enligt rådande praxis får skriva ned värdet på varulagret till följd av slitage, föråldring eller skador. Vi reder ut begreppet och förklarar hur du ska bokföra.

DUNS-nummer

Ett DUNS-nummer är ett unikt nummer som ett företag tilldelas av företaget. Såhär hittar eller skapar du ett duns-nummer till ditt företag.

Orderfinansiering

Orderfinansiering är en finansiell lösning som hjälper företag att finansiera sina ordrar och nya kontrakt. Ett annat sätt att beskriva orderfinansiering är att företag får låna pengar för att kunna leverera en order.

Kundreskontra

Kundreskontra underlättar hos framförallt större företag som hanterar stora mängder transaktioner och kunduppgifter. Den ger en översikt över alla olika kunder och vilka kundfordringar som blivit betalda och inte.

Verklig huvudman

En verklig huvudman är en personen som kontrollerar aktiebolaget. Läs allt om verklig huvudman och för vilka bolagsformer det gäller.

Räntefaktura

Utforska vad en räntefaktura innebär för företagare. Lär dig om räntekostnader på lån eller en försenad betalning enligt svenska lagar. Få insikter här.

Regress och regressrätt

Inom factoring och fakturaköp kan man sälja fakturor med regress, och utan regress. Läs mer om de olika alternativ och vad som passar ditt företag bäst.

Inkasso

Lär dig om vad inkasso, inkassokrav och inkassobolag innebär för dig och ditt företag. Läs mer på https://krea.se - Där företag hittar rätt lån.

Omsättning | Nettoomsättning

Omsättning är ett ekonomiskt begrepp som beskriver företagets totala intäkter av försäljningen under en viss tid. Läs om nettoomsättning och skillnaden mellan omsättning och vinst.

Factoringbolag och factoringföretag

Factoringbolag är företag som tillhandahåller tjänster för factoring såsom fakturaköp eller fakturabelåning. Factoringbolag köper fakturor och betalar företagen direkt.

Kassalikviditet

Kassalikviditet är ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. Det är ett nyckeltal som används inom företagsfinansiering. Läs mer om likviditet och kassalikviditet.

Kredittid

Det finns en rad olika bolagsformer som kan användas beroende på vilket behov det specifika företaget har. Vi går igenom de olika typerna samt hur du väljer den som passar ditt företag.