Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Personlig borgen företagslån

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 4 juni 2024

Om du endast har 1 minut:

 • Att vara personlig borgen för lån och krediter är vanligt förekommande för företagare. Vi har analyserat över 30 000 förslag på företagslån och sett att mer än 80 % av dem kräver en personlig borgen.
 • Exakt vad det innebär beror på typen av borgensåtagande. Till exempel gäller vid proprieborgen att långivaren kan kräva betalning från borgensmannen istället för låntagaren även om företaget inte har försatts i konkurs.
 • Därför är det viktigt att noggrant gå igenom låneavtalet innan du tar ett företagslån med krav på personlig borgen.

Personlig borgen | Vad innebär det för dig?

Borgen är en vanlig säkerhet som lämnas av ägare av ett aktiebolag vid finansiering. Det är en vanlig säkerhet för långivare, framförallt i avtal för företagslån, företagskredit, leasing och factoring. Det innebär att du som borgensman betalar en skuld och tillhörande räntor ifall den ursprungliga betalningsskyldige (till exempel ditt aktiebolag) mot förmodan inte skulle kunna betala.

Definition borgen: Personen går i borgen för den betalningsskyldige och åtar sig ett så kallat borgensåtagande, eller tecknar borgen varvid han går i personlig borgen. Personen som går i borgen kallas för borgensman och undertecknar en borgensmening på skuldebrevet. I skuldebrevet står även andra förpliktelser och villkor för lånet som borgen gäller för.

Bestämmelser om borgensåtagandet regleras i Handelsbalken - § 10 Om pant och borgen.

Handelsbanken innehåller några relevanta bestämmelser:

 • Ett borgensåtagandet innebär att företagets skuld likställs med borgensmannens skuld.
 • Ett borgensåtagandet förs vidare till arvingar, men i praktiken ersätts oftast borgensmannen i avtal när en person inte kan borga längre.
 • Om flera borgensåtaganden ingås åt samma gäldenär gäller dessa solidariskt.

Ett borgensåtagande är oftast skriftligt och för låneavtal undertecknar borgensmannen alltid bestämmelserna i skuldebrevet.

Personlig borgen för företagslån - hur vanligt är det?

Oftast kräver företagslån ett borgensåtagandet eller ett så kallad begränsat borgensåtagandet där borgensmannen endast garanterar lånet till 10%, 20% eller 50% av lånebeloppet. Vi har kollat på hur vanligt det är att långivare kräver borgensman vid företagsfinansiering.

Baserat på 31 800 förslag från långivare som Krea har förmedlat under 2022 och 2023, är bilden tydligt.

 • ~5 800 förslag (18%) av förslagen kräver inget borgensåtagandet
 • 22 400 förslag (70%) av förslagen kräver en borgensman - därav 21 400 kräver ett borgensåtagandet på 100% och 1 000 har begränsat borgen.
 • ~3 600 förslag (12%) av förslagen kräver mer än en borgensman

» Mer om: Företagslån utan borgen - vilka möjligheter finns?

Krav på personlig borgen skiljer sig något beroende på vilken produkt det avser. I dagsläget (Oktober 2023) är det mer vanligt att få ett förslag på leasing utan borgen eller factoring utan borgen. För leasing och factoring finns det flera bolag - till exempel Nordic Finance, Ikano Bank, Finansia eller Invoier som erbjuder företagsleasing och factoring utan borgen. För företagslån är det mer ett undantagsfall att företagslån utan borgen erbjuds och oftast i samband med nyare lösningar, såsom inköpsfinansiering.

Vilka olika typer av personlig borgen finns det?

Att du ska vara personlig borgen framgår i låneavtalet, alternativt i skuldebrevet. Det är dock viktigt att läsa innehållet i avtal noggrant, eftersom det kan handla om antingen en proprieborgen eller ett enkelt borgensåtagandet.

Proprieborgen

Proprieborgen innebär att långivaren kan kräva betalning från borgensmannen istället för låntagaren även om företaget inte har försatts i konkurs.

Håll utkik efter bestämmelser i avtalet som likställer borgensmannens skuld med gäldenärens skuld. Till exempel om det står att borgensmannen "borgar för företagets skuld såsom för egen skuld".

Proprieborgen är en starkare säkerhet för långivaren. Därför är proprieborgen det mest vanliga borgensåtagandet i låneavtal i Sverige.

Enkelt borgen

Alternativet till proprieborgen är enkelt borgen. Det innebär att långivaren först måste konstatera att låntagaren inte kan betala skulden och endast därefter kan kräva betalning från dig.

Skötselborgen

En skötselborgen innebär att aktieägare går i personlig borgen till sitt aktiebolag, som är låntagaren. En skötselborgen innebär oftast att låntagaren inte har ett borgensåtagandet för hela skulden och långivare kräver det eftersom man vill se att ägaren och/ eller VD har någon form av betalningsansvar.

Kan man ha flera borgensmän?

Det är möjligt att flera personer har borgensförpliktelse för samma lån. Hur ansvaret är fördelat mellan borgensmännen bör då vara tydligt utformat i skuldebrevet.

Det vanliga är att borgensmännen har solidariskt ansvar. Detta innebär att borgensansvaret är fördelat lika på alla personer. Långivaren kan kräva en skuld av vilken individuell borgensman som helst, om långivaren inte kan få sin skuld av den ursprungliga låntagaren. Borgensmännen gör sedan upp efteråt så att skulden blir jämnt fördelad över samtliga.

Har borgensmannen istället en delad ansvarighet så kan inte långivaren kräva varje enskild borgensman på mer än hans andel av skulden.

Bestämmelser om vem som kan ingå ett borgensåtagandet för aktiebolag

Inte vem som helst kan vara borgensman. En personlig borgen ska vara ägare eller operativt ansvarig för företaget. Dessutom har långivare oftast några specifika krav på borgensmannen såsom:

 • Inget skuldsaldo hos Kronofogden
 • Företrädaren har inga tidigare konkurser bakom sig
 • Inkomstkrav av minst 250 000 kr (eller annan storlek, beroende på storlek av lånet)
 • Borgensmannen ska vara folkbokförd i Sverige

Framförallt inkomstkravet kan vara utmanande för många företagare eftersom man kanske väljer att inte betala ut lön under en viss tidsperiod. Utan inkomst är det nästan omöjligt att banken skulle acceptera dig som borgensman, vilket gör det svårare att få ett företagslån beviljade.

Personlig borgen för enskilda firmor och handelsbolag

För kommanditbolag, handelsbolag och enskilda firmor krävs det inte att man ingår ett separat borgensåtagandet. För dessa företagsformer borgar ägaren automatiskt med egna tillgångar för företagets skulder.