Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Företagslån utan borgen | Vilka erbjuder det?

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 14 juni 2024

Går det att ta ett företagslån utan personlig borgen?

På pappret är svaret ”ja”, men de flesta långivare brukar kräva personlig borgen för att bevilja ett företagslån.

Fördelarna med ett företagslån utan borgen är att företaget kan låna utan att sätta ekonomisk press på den person som är borgensman. Personlig borgen kan vara så betungande att företag undviker att ta lån, speciellt mindre företag som många gånger drivs inom familjen. Här kan du lära dig mer om företagslån med och utan personlig borgen, samt de många fördelarna med att jämföra lån online.

Krav för företagslån utan personlig borgen

För att få ett företagslån utan borgen kräver långivare generellt ett starkt kassaflöde, en stabil affärsplan, minst 6 månaders verksamhet, samt att ägarna är bosatta i Sverige. Ett årsbokslut eller annan finansiell dokumentation kan också krävas.

Ränta vid företagslån utan borgen

Företagslån och företagskrediter utan borgen har oftast en något högre ränta för att kompensera långivaren för den utökade risken. Långivarna kan se det som en negativ signal om ägarna inte vill bära konsekvenserna om deras investeringsbeslut slutar i obestånd.

Denna beskrivning gäller endast aktiebolag. För enskilda firmor och handelsbolag finns det inga företagslån utan borgen. Du som ägare är alltid betalningsansvarig.

Vilken bank erbjuder företagslån utan borgen?

Vanliga företagslån innehåller alltid ett krav på personlig borgen. Borgensåtagandet är dock oftast limiterat till maximalt 500 000 kronor per borgensman och därför är det även ganska vanligt att långivare kräver flera borgensmän.

Det finns dock nya företagslån med liknande lösningar som utan krav på borgen. Till exempel, inköpsfinansiering (som erbjuds av bland annat Treyd hos Krea) eller om företaget leasar en maskin eller fordon. För leasing eller inköpsfinansiering är det vanligare att hitta en finansiering utan borgen.

Utöver dem finns det även flera långivare som erbjuder företagslån med begränsad borgen. Till exempel att borgensåtagandet är limiterat till 20% av lånebeloppet. En exempel på ett företagslån med endast 20% borgensåtagandet är EU-lån. För EU-lån garanterar Europeiska Investeringsfonden (EIF) en del av lånesumma för långivaren och därför är långivarens krav till dig endast 20%. ALMIs Mikrolån är ett annat exempel på ett företagslån med begränsad borgen.

Företagslån utan borgen innebär oftast andra krav

Ett företagslån utan personlig borgen eller företagskredit utan borgen innebär inte ett kravlöst lån. Långivarna behöver övertygas om att ditt företag kan betala tillbaka lånet.

» Mer om: Företagskrediter

Andra krav brukar tillkomma för att kompensera för avsaknaden av en borgenär vid företagslån. Det finns även andra lösningar som att till exempel ha flera borgensmän som delar på ansvaret. Oavsett lösning kan du vara säker på att banken kommer att vilja se tillförlitliga bevis på ditt företags betalningsförmåga.

Jämföra företagslån med och utan borgen

Att hitta rätt företagslån kan vara invecklat. Det finns många metoder, både med och utan borgen. Dessutom är alla företag olika, vilket innebär att de unika förutsättningarna påverkar vilken långivare som är den bästa. Här kan du lära dig mer om borgen vid företagslån och få hjälp att hitta den lösningen som passar ditt företag bäst.

Ett sätt att göra processen enklare är att jämföra företagslån online. Hos Krea kan du få förslag från över 30 långivare. Du behöver inte lägga ned dyrbar tid på att kontakta olika banker. Dessutom görs enbart en kreditupplysning genom UC, trots att du får flera erbjudanden. Lånet kostar inte mer för dig som kund än om du hittat det på egen hand.

Vad kan långivaren kräva i stället för personlig borgen?

En personlig borgen är en säkerhet som minskar bankens risktagande. Således behöver banken få andra garantier för att bevilja ett lån utan personlig borgen som kompenserar för det ökade risktagandet.

Det kan antingen handla om ytterligare tecken på betalningsförmåga eller ytterligare säkerheter:

  • Betalningsförmåga: Ett alternativ till personligt borgensåtagandet kan vara att långivaren ser tillräckligt starkt betalningsförmåga i företaget.
  • Säkerheter: En vanligt alternativ säkerhet är en fastighetspant, i vilket fall långivare inte kräver ett personligt borgensåtagandet. Detsamma gäller vid leasing där objektet kan vara tillräckligt som säkerhet.

Det är vanligtvis svårt för mindre företag att få ett beviljat lån utan personlig borgen.

Vad händer om man inte betalar ränta och amortering?

Att gå in som borgensman betyder att du blir ekonomiskt ansvarig om företaget inte kan betala tillbaka lånet. Exempelvis blir du som borgensman återbetalningsskyldig om aktiebolaget inte kan betala tillbaka pengarna.

Krav på borgensmän

Det finns flera krav för att någon ska kunna gå i personlig borgen för ett företagslån:

  • Personen måste vara svensk medborgare
  • Den måste ha en ordnad ekonomi
  • Den kan inte ha betalningsanmärkningar
  • Personen kan inte heller ha något skuldsaldo hos Kronofogden

Fördelar med personlig borgen

Den största fördelen med ett företagslån med personlig borgen är det blir lättare att få ett lån med bra villkor. Personlig borgen är dock inte en garanti för att få sin låneansökan beviljad. Långivaren kontrollerar personerna som går i borgen för att utvärdera deras betalningsförmåga. Utifrån detta görs en bedömning som avgör om lånet blir beviljat eller avslaget. Borgensmännens ekonomi kan även påverka villkor som till exempel ränta, avbetalningar och eventuell ytterligare säkerhet.

Nackdelar med personlig borgen

Den främsta nackdelen med personlig borgen är att man belastar sin privatekonomi. Man blir personligt ansvarig om något går fel som leder till att företagets lån inte kan betalas. Om företaget går i konkurs med återstående lånebetalningar kommer pengarna krävas av dig. Det kan till exempel leda till utmätning av privat egendom för att reglera skulden. Av denna orsak bör man vara mycket väl insatt i företagets ekonomi innan man väljer att gå i borgen för ett lån.

Olika typer av borgensåtagande

Proprieborgen

Så kallad ”proprieborgen” är det vanligaste upplägget när man använder en borgensman vid ett företagslån. Vid proprieborgen kan långivaren kräva borgensmannen på skulden om den inte kan betalas av företaget. Borgensmannen är betalningsskyldig, precis på samma sätt som om den tagit ett privatlån. En proprieborgen stärker kreditvärdigheten och ökar chanserna till att få ett företagslån beviljat.

Flera borgensmän

En lösning för att sprida ut risken med ett företagslån är att använda flera borgensmän. Två vanliga metoder är solidariskt ansvar och delat ansvar. Solidariskt ansvar innebär att långivaren kan kräva beloppet av vilken borgensman som helst, oavsett relativ storlek på dess del av lånet.

Ett delat ansvar innebär att varje borgensman har ansvar för en specifik del av skulden. Långivaren kräver alltså samtliga borgensmän på sin bestämda del av pengarna om företaget inte klarar av att betala tillbaka lånet.

Regressrätt

Det finns ett sätt att få tillbaka de pengar man blivit tvungen att betala som borgensman. Den så kallade ”regressrätten” innebär att borgensmannen kan kräva tillbaka pengarna från företaget. Regressrätten förutsätter dock att företagets ekonomi förbättras så pass mycket att det kan betala tillbaka pengarna.

Avtalsfrihet vid företagslån

Företagslån med och utan borgen omfattas av avtalsfriheten. Detta innebär att långivarna är fria att komma på lösningar med olika typer av villkor. Borgen vid ett lån kan till exempel begränsas gällande tidsperiod eller maximalt belopp. Avtalsfriheten innebär också att det är mycket viktigt att läsa igenom avtalen ordentligt för att hitta eventuella ekonomiska fallgropar. Det finstilta i avtalet kan vara avgörande om ett företagslån är bra eller dåligt, speciellt sett till olika företags unika förutsättningar.