Krea
Utmärkt 4.7 / 5

UCs riskklass och riskprognos

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 18 juni 2024

Om du endast har 1 minut:

  • UC riskklass och riskprognos används för att bedöma sannolikheten att ditt företag hamnar på obestånd inom ett år.
  • Riskklass 5 innebär att företaget har bäst soliditet och därmed lägst risk. Riskklass 1 innebär högst risk, samt att företaget har 8% eller högre sannolikhet att inte återbetala lån och krediter.

Vad är UC riskklass och riskprognos?

Upplysningscentralens (UC) riskklass och riskprognos är två koncept som används för att bedöma risknivån och sannolikheten att ett företag hamnar på obestånd inom ett år. När ett företag gör en ansökan om exempelvis företagslån tas en kreditupplysning genom UC där företagets riskklass och riskprognos framgår. Nedan redogör vi för begreppen samt går igenom vad det innebär för dig om du ska söka finansiering till företaget.

UC riskklass

UC:s riskklass är en klassificering som sätts av UC för att kategorisera företag baserat på deras risknivå. Det finns 5 riskklasser, där 5 innebär den lägsta risken och 1 innebär den högsta risken att företaget hamnar på obestånd inom ett år.

UC riskprognos

UC:s riskprognos baseras enligt UC på officiella källor som Kronofogden, Bolagsverket och Skatteverket och är på inget sätt subjektiv. Grunder till bedömningen är således saker som bokslut, styrelse/delägare, företagets mognad, anmärkningar, med mera.

Riskprognos för UC:s riskklasser:

Riskklass

Risk

Riskprognos i %

5

Mycket låg risk

≤0,24

4

Låg risk

0,25-0,74

3

Normal risk

0,75-3,04

2

Hög risk

3,05-8,04

1

Mycket hög risk

≥8,05

UC riskklass och ansökan om företagslån

UC är det vanligaste kreditupplysningsföretaget som används av svenska långivare och UC:s riskklasser används för att få en uppskattning om företagets återbetalningsförmåga och kreditvärdighet. Av erfarenhet vet vi att ett företags riskklass har en stor påverkan på företagets möjlighet att få en låneansökan beviljad.

För att förtydliga detta har vi kollat på cirka 6 600 ansökningar från företag hos Krea under år 2023.

  • Företag med UC riskklass 5 hade 82% sannolikhet att få sin låneansökan beviljad genom Krea
  • Företag med UC riskklass 1 hade endast 26% sannolikhet att få sin låneansökan beviljad genom Krea

Att höja företagets kreditbetyg förbättrar alltså företagets chanser till godkänd låneansökan och möjlighet till bättre villkor.

Det finns dock långivare som erbjuder företagslån till alla riskklasser och som inte använder UC i sin kreditbedömning.

» Ta del av vår lista av långivare för: Företagslån

Möjligheter för småföretag

Småföretag upplever ofta hinder när det gäller att beviljas finansiering. En drivkraft bakom detta är att många småföretag jobbar med mindre marginaler och därmed har färre resurser att tillgå om oväntade utgifter eller inkomstbortfall uppstår. Ett resultat av detta är att småföretag tilldelas en sämre riskklass.

Det finns dock speciella erbjudanden för småföretagare, eftersom finansieringsbehovet för småföretag är stort, men tillgänglighet ett stor hinder för deras tillväxt. Många av dessa erbjudanden är med statligt eller EU-baserat stöd.

» Mer om: Företagslån småföretag