Krea
Utmärkt 4.6 / 5

UC Riskprognos och Riskklass

2023-05-29

Vad är UC riskprognos och riskklass?

Upplysningscentralens ("UC") Riskklass och riskprognos är två olika koncept som används för att bedöma risknivån och sannolikheten att ett företag ska hamna på obestånd. När ett företag gör en ansökan om exempelvis företagslån tas en kreditupplysning genom UC där företagets riskklass och riskprognos framgår.

UC Riskklasser

Riskklassificiering är en metod som används av UC för att kategorisera företag baserat på deras risknivå. Riskklassen baseras vanligtvis på olika faktorer som företagets ekonomiska stabilitet, betalningsförmåga, kreditvärdering, branschspecifika risker och andra relevanta faktorer. UC har en skala där ett företag blir tilldelad en riskklass mellan 1-5. Riskklass 1 har den högsta risken, och 5 den lägsta risken att hamna i obestånd inom ett år.

UC Riskprognoser

En riskprognos är ett procentuellt estimat baserat på en bedömning av de potentiella riskerna och framtida utmaningar som ett företag kan stå inför. Det är en analys av företagets nuvarande och framtida ekonomiska ställning, branschförhållanden, marknadstrender och andra faktorer som kan påverka företagets framgång och stabilitet.

UC beräknar riskprognosen utifrån olika riskmodeller och den bygger på information från officiella källor som Kronofogden, Bolagsverket och Skatteverket. UC tar inte hänsyn till uttalanden eller andra subjektiva bedömningar i analysen. Är företagets riskprognos hög kan det vara betydligt svårare att få ett företagslån beviljat.

Riskprognos för UC:s riskklasser:

  • Riskklass 5: Mycket låg risk

Riskprognos i %: ≤ 0,24

  • Riskklass 4: Låg risk

Riskprognos i %: 0,25 - 0,74

  • Riskklass 3: Normal risk

Riskprognos i %: 0,75 - 3,04

  • Riskklass 2: Hög risk

Riskprognos i %: 3,05 - 8,04

  • Riskklass 1: Mycket hög risk

Riskprognos i %: ≥ 8,05

Relevans av UCs riskprognos vid företagslån

UC är det vanligaste kreditupplysningsföretaget som används av långivare. Långivare använder UC:s riskklasser för att få en uppskattning om företagets återbetalningsförmåga.

Att förbättra företagets kreditvärdighet kan förbättra företagets chanser till bra villkor.

För att förtydliga detta har vi kollat på ~6600 ansökningar från företag hos Krea under 2023.

  • Företag med UC Riskklass 5 har 82% sannolikhet att få sin låneansökan beviljad genom Krea
  • Företag med UC Riskklass 1 har endast 26% sannolikhet att få sin låneansökan beviljad genom Krea

Det finns dock flertalet långivare som erbjuder företagslån till alla riskklasser, och finansbolag som inte följer UC i sin kreditbedömning.

» Ta del av vår lista av långivare för: Företagslån

Riskklass för småföretag

Ett nystartat företag har normalt en riskklass 3. Detta oavsett om företaget har en bra betalningsförmåga eller inte. Det påvisar att man inte endast kan förlita sig på riskklassen.

Småföretag upplever stora hinder i tillgång till finansiering. En stor drivare av detta är att många småföretag jobbar med mindre marginaler. Ett resultat av mindre marginaler är i sin tur ofta också att dessa företag får en sämre riskklass.

Därför finns det flera speciella erbjudanden för småföretagare. Många med statligt stöd, eftersom finansieringsbehovet för småföretag är stort, men tillgänglighet ett stor hinder för deras tillväxt.

» Mer om: Företagslån småföretag

Uppdaterad 2024-02-13