Krea
Utmärkt 4.7 / 5

UC Riskprognos och Riskklass

2023-05-29

Vad är UC riskprognos och riskklass?

UC Riskklass och riskprognos är två olika koncept som används för att bedöma risknivån och sannolikheten att ett företag ska hamna på obestånd. När ett företag gör en ansökan om exempelvis företagslån tas en kreditupplysning genom UC där företagets riskklass och riskprognos framgår. Vill du ta ett företagslån utan UC kan du läsa mer om det hos oss.

UC Riskklasser

Riskklassificering är en metod som används av UC för att kategorisera företag baserat på deras risknivå. Riskklassen baseras vanligtvis på olika faktorer som företagets ekonomiska stabilitet, betalningsförmåga, kreditvärdering, branschspecifika risker och andra relevanta faktorer. UC har en skala där ett företag blir tilldelad en riskklass mellan 1-5. Riskklass 1 har den högsta risken och 5 den lägsta risken att hamna i obestånd inom ett år.

UC Riskprognoser

En riskprognos är ett procentuellt estimat baserat på en bedömning av de potentiella riskerna och framtida utmaningar som ett företag kan stå inför. Det är en analys av företagets nuvarande och framtida ekonomiska ställning, branschförhållanden, marknadstrender och andra faktorer som kan påverka företagets framgång och stabilitet.

UC beräknar riskprognosen utifrån olika riskmodeller och den bygger på information från officiella källor som Kronofogden, Bolagsverket och Skatteverket. UC tar inte hänsyn till uttalanden eller andra subjektiva bedömningar i analysen. Är företagets riskprognos hög kan det vara betydligt svårare att få ett företagslån beviljat.

Riskprognos för UC:s riskklasser:

  • Riskklass 5: Mycket låg risk

Riskprognos i %: ≤ 0,24

  • Riskklass 4: Låg risk

Riskprognos i %: 0,25 - 0,74

  • Riskklass 3: Normal risk

Riskprognos i %: 0,75 - 3,04

  • Riskklass 2: Hög risk

Riskprognos i %: 3,05 - 8,04

  • Riskklass 1: Mycket hög risk

Riskprognos i %: ≥ 8,05

Uppdaterad 2023-06-07