Krea
Utmärkt 4.6 / 5

Soliditet | Vad är en bra soliditet?

2020-07-03

Många företag upplever ett allvarligare ekonomiskt läge nu. Bland annat ökade konkurserna bland svenska företag för 14:e månaden i rad i augusti 2023 enligt Creditsafe. Det innebär att allt fler företag undrar hur man kan öka sin soliditet och vad en bra soliditet är. I denna artikel går vi igenom begreppet, vart soliditet ska ligga och fördelarna med en bra soliditet.

Definition - Vad menas med soliditet?

Soliditet är ett nyckeltal som visar skuldsättningsgraden av ett aktiebolag.

Många företag använder en kombination av eget kapital och skulder för att finansiera deras verksamhet. Soliditet visar hur stor andel av ett aktiebolags tillgångar som är finansierade med eget kapital jämfört med lån. Att veta hur stor del av företagets tillgångar som finansieras genom lån är värdefullt om du vill förstå företagets återbetalningsförmåga.

Hur räknar man ut soliditet?

Du kan beräkna soliditeten genom att dela eget kapital inkluderat obeskattade reserver med den totala balansomslutningen.

Soliditet = (Eget kapital + obeskattade reserver * (0.794)) / Total balansomslutning

Procentsatsen 79,4% innebär en justering för nuvarande skattesatsen som är 20.6% enligt skatteverket. (100 - 20.6% = 79.4%).

Soliditet formel

Soliditet = (Eget kapital + obeskattade reserver * 79.4%) / Total balansomslutning

Exempel: Så räknar man ut soliditet

Ett aktiebolag har ett eget kapital på 25 tkr och en balansomslutning på 100 tkr.

Soliditeten blir då 36.9%.

 • Eget kapital: 25 000 kronor
 • Obeskattade reserver: 15 000 kronor
 • Total balansomslutning: 100 000 kronor
 • Soliditet: 36.9%

Bra soliditet

En soliditet om 100 procent skulle innebära att alla kostnader inom företaget finansieras av ägarna. Pengarna som ägarna använder för att finansiera verksamheten är dock låsta i företaget och därför väljer många företagare att delvis finansiera verksamheten genom lån. Bankens perspektiv på soliditet är att man gärna vill se att ägarna delvis finansierar verksamheten. Därför kan det finnas kovenanter i låneavtal som preskriberar ett minimivärde av soliditet som företaget behöver ha.

En tumregel inom företagsfinansiering är att en soliditet om åtminstonde 20% anses av de flesta bankerna som bra och likställs med att företaget är kreditvärdig. Dock skiljer sig kraven från bransch till bransch.

En negativ soliditet innebär att företagets eget kapital är förbrukat. I dessa fall är det vanligtvis inte möjligt att få ett företagslån beviljat och ägarna behöver göra en ovillkorat tillskott av eget kapital för att höja soliditet.

Hur mycket ska soliditet ligga på i min bransch?

Genomsnitt av soliditet för företag i Sverige med bokslut 2021 är 43% enligt SCB. Vi har tagit fram en genomsnittlig soliditet för aktiebolag i de största branscherna som har ansökt och fått deras ansökan om företagslån beviljade hos Krea.

» Läs mer om: Lån till aktiebolag

Analysen baseras på 5 567 beviljade låneansökningar hos Krea där företaget har lämnat in senaste bokslut för 2021, 2022 eller 2023.

Genomsnittlig (Median) soliditet per bransch

 • Alla branscher - 24%
 • Fastighetsbolag - 15%
 • Transport- och magasineringsföretag - 16%
 • Hotell, restaurang och bar - 19%
 • Handel (Detalj och partihandel) - 20%
 • Mark-, bygg- och anläggningsarbeten - 22%
 • Tillverkning - 25%
 • Ekonomitjänster - 37%
 • Informations- och kommunikationsverksamhet - 41%

Anledningen varför genomsnittet hos Krea är något lägre jämfört med alla företag i Sverige är för att Krea tillhandahåller en finansieringstjänst för företag. Det är ett naturligt resultat av att våra kunder är mer sannolikt att ha ansökt om finansiering tidigare.

Varför ska man ha en hög soliditet?

Företagets soliditet har en direkt påverkan på hur enkelt det är att få ett företagslån till ditt aktiebolag. Vissa banker (som till exempel storbanker) har minimikrav på soliditet om 20%. Men det är inte omöjligt att få finansiering trots en soliditet under 20%.

Vi har tagit fram genomsnittliga beviljandegrad för våra kunder baserat på deras soliditet för låneansökningar hos Krea där företaget har lämnat in senaste bokslut för 2021, 2022 eller 2023.

Genomsnittlig (Mean) beviljandegrad

 • Alla företag - 70%
 • Företag med negativ soliditet: 54%
 • Företag med soliditet 0% - 20%: 74%
 • Företag med soliditet 20% - 50%: 76%
 • Företag med soliditet >50%: 67%

Vår data visar framförallt att det är viktigt att undvika negativ soliditet. Däremot är skillnaden mellan ett företag med soliditet på 15% eller 25% inte så stor. Vi ser även att företag med väldigt hög soliditet är mindre sannolikt att få ett företagslån beviljat. Detta är överraskande, men kan möjligen förklaras av att yngre och mindre etablerade företag är mer sannolika att ha en högre soliditet och att det finns färre långivare som erbjuder finansiering till nystartade företag.

Uppdaterad 2023-11-07