Krea

Soliditet (soliditet formel)

2020-07-03

Definition - soliditet betyder:

Soliditet är ett nyckeltal som anger hur stor andel av dina tillgångar som är finansierade med eget kapital jämfört med lån, skulder eller så kallad främmande kapital. Soliditet är ett finansiellt nyckeltal och finns bland annat i större företags årsrapporter.

Soliditeten kan räknas ut på ett enkelt med följande formel:

Soliditet = Eget kapital / Tillgångar

Man kan också räkna ut soliditeten på ett mer tekniskt sätt:

Soliditet = Justerat eget kapital / Total kapital

Där Justerat eget kapital = Eget kapital + (Obeskattade reserver * (1 - Skattesats))

Vad är en bra soliditet?

En soliditet över 100 rpocent innebär att alla tillgångar inom företaget är finansierat med eget kapital, som t.ex. ägarinvesteringar. En soliditet på 0 procent innebär å andra sidan att tillgångarna är finansierade med lån.

Generellt är det bättre att ha en hög soliditet, eller en “god soliditet”, vilket innebär att den finansiella risken är lägre. Motsatsen är att ha en “låg soliditet”, eller dålig soliditet.

Alla företag är olika och det finns inget absolut mått på vad som är en god soliditet. Generellt brukar man vilja belåna sin verksamhet till en viss grad. Dels kan man behöva investera i nya projekt för att kunna öka sin långsiktiga avkastning ännu mer.

Dels kan man också vilja finansiera en del av sina tillgångar med skulder eftersom avkastningskravet ofta är lägre än ägarkapital, som ibland kan ligga på upp till 40%, till skillnad från avkastningskravet på ett företagslån, där räntan är betydligt lägre.

Med svenska företag som referens så ligger soliditeten på mellan 30-50 procent, beroende på vilken bransch företaget befinner sig i. Se en lista på Björn Lundéns hemsida för en referens på soliditet för din bransch.

Varför ska man ha en god soliditet?

Eftersom soliditeten är ett företags långsiktiga betalningsförmåga så minskar du verksamhetens finansiella risk genom att ha en god soliditet. Att ha en god soliditet hjälper också företaget att stå emot eventuella nedgångar på ett bättre sätt.

En god soliditet innebär att man till en högre grad finansierar sig själv, till skillnad från finansieras av externt, eller främmande, kapital.

Det blir också enklare att få ytterligare finansiering om man redan har en god soliditet. Banker och långivare brukar vilja att man har en högre soliditet än 25 procent för att de ska kunna bevilja nya, långfristiga företagslån. Att ha en god soliditet är ju generellt ett tecken på en bra återbetalningsförmåga.

Hur ökar man sin soliditet?

Man kan öka, eller förbättra, sin soliditet genom olika sätt:

  • Vinst - Genom att återinvestera vinsten som företaget har genererat.
  • Amortera skulder - Genom att minska på skuldsidan i balansräkningen.
  • Nytt eget kapital - Genom att ägarna skjuter till nytt kapital t.ex. i form av nyemission.

Å andra sidan så minskar utdelningar soliditeten genom att man därigenom minskar sitt egna kapital. Nya lån och skulder minskar förstås också företagets soliditet.

Uppdaterad 2023-05-09