Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Varför får vissa företag inte lån? Ta del av vår guide

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 18 juni 2024

Om du endast har 1 minut:

  • Vi har analyserat vår data från mer än 26 000 ansökningar om företagslån för att se vad bankerna tittar på.
  • Enkelt uttryckt kan man säga att man ska säkerställa att företaget kan återbetala krediten. Enligt vår analys görs detta enklast genom att ansöka om ett rimligt belopp.
  • Vilket belopp som är rimligt är förstås olika för olika företag (t.ex. beroende på bransch, företagets ålder, etc.), men är vanligtvis kopplat till företagets omsättning eller vinst.
  • Genom Krea kan du därför uppskatta ditt företags låneutrymme. Du får svar direkt, utan kreditupplysning.

Många småföretagare upplever fortfarande svårigheter att få finansiering. I vår finansieringsrapport för 2023 visar vi att andelen godkända ansökningar för kreditvärdiga bolag är på en väldigt låg nivå. Endast ungefär 70% av ansökningarna blir beviljade.

Det är även svårare för icke-kreditvärdiga företag att få tillgång till företagslån. För dessa företag ligger beviljandegraden på 25%.

Men, vad är det egentligen bankerna tar hänsyn till vid en kreditbedömning av ditt företag? I denna artikel går vi igenom vilka faktorer som är viktigast enligt vår låneindikator som är utvecklad med artificiell intelligens.

Hur fungerar Kreas låneindikator?

Vi har utvecklat två algoritmer:

  • Ett estimat om hur sannolikt en låneansökan blir beviljad
  • Ett estimat om vilket belopp ett företag kan få godkänt vid företagslån

Båda algoritmerna använder sig av maskininlärning och kan ge ett svar på hur mycket ett företag kan låna utan att behöva titta på företagens kreditupplysning (UC). Vår modell är baserad på ansökningar om företagslån hos Krea från 2018 till 2023 och baseras därmed på mer än 26 000 ansökningar.

Algoritmerna tar hänsyn till ungefär 80 olika datapunkter. Allt ifrån företagets nyckeltal, bransch, och även externa faktorer såsom nuvarande ränteläget eller beviljandegraden inom samma industri hos Krea under senaste månaderna.

Vad tittar banken på vid företagslån?

När ditt företag ansöker om företagslån kollar bankerna framförallt på företagets nyckeltal och hur företaget och branschen presterar just nu. Syftet för banken är att skaffa sig en uppfattning om huruvida du kan betala tillbaka lånet. Även företagets ålder spelar en viktig roll, samt kraven på dokumentation i form av affärsplaner och liknande är mycket större för nystartade företag.

10 viktigaste faktorerna vid ansökan om företagslån

1

Ansökt belopp

2

Företagets huvudsäte (postnummer)

3

Industri

4

Företagets ålder

5

Nystartat företag eller ej

6

Antal anställda

7

Företagets kassa vid det senaste bokslutet

8

Eget kapital vid det senaste bokslutet

9

Fritt eget kapital vid det senaste bokslutet

10

Tid sedan senaste bokslut

Vår algoritm kan uppskatta låneutrymmet för enskilda firmor, handelsbolag och aktiebolag. Eftersom finansiella nyckeltal endast finns tillgängliga för aktiebolag är uppskattningen för aktiebolag något enklare och mer träffsäkert.

Vad kan vi lära oss från dessa faktorer?

Tips #1 | Ansök om rimliga belopp

Först och främst är det ansökta beloppet väldigt viktigt i en låneansökan. Många långivare kan ge avslag eftersom det ansökta beloppet är för litet eller orimligt stort.

Till exempel, är det väldigt få långivare som godkänner ansökningar om mindre än 50 000 kronor. Samtidigt lönar det sig även att ansöka om ett rimligt belopp då vi ser från samma analys att ett företag i genomsnitt får 15% lägre ränta om de ansöker om ett rimligt belopp.

Tips #2 | Utforska alla finansieringslösningar för din industri

Eftersom det ibland är svårare för vissa industrier att säkerställa finansiering, såsom byggföretag under nuvarande läge i fastighetssektorn. Lönar det sig att ansöka och använda olika finansieringslösningar.

Till exempel kan byggföretag med fördel använda sig av leasing för inköp för att undvika att reducera företagets kassa. I alla fall kan det kortsiktigt ge bättre chanser att få ett företagslån beviljat.

Tips #3 | Nystartade företag ska främst söka sig till specialerbjudanden

Det är svårt att få finansiering om företaget inte hunnit få till någon försäljning. De flesta långivare kräver minst 3 månader av försäljning och flera kräver även att första bokslutet är inlämnade.

Alternativen för egenföretagare som behöver lån för att starta eget är att låna från bekanta, ta ett privatlån eller utforska alternativ, såsom uppstartslån där oftast en begränsad lånesumma om maximalt 300 000 kronor kan godkännas.

» Mer om: Uppstartslån för nystartade företag

Tips #4 | Håll koll på kassan och företagets egna kapital

Det är viktigt för långivare att ha en säkerhet för att lånet återbetalas. Antingen genom tillräckligt likvida medel eller om företaget redan har en likviditetsbuffert. Alternativt att de har ett större, positivt eget kapital i företaget.

Det är framförallt många långivare som väljer att inte godkänna ansökningar om företagslån om företaget har ett negativt eget kapital. I dessa fall kan det löna sig att göra ett aktieägartillskott först för att ens få möjligheten att få ett lån beviljat.

En annan lösning är att använda sig av factoring eller leasing för att stärka företagets kassa. Framförallt factoring kan vara en bra lösning då likviditeten automatiskt stärks när företaget ser större tillväxt.

Tips #5 | Skicka in bokslut i god tid

Företag där det senaste bokslutet inte har lämnats in i god tid har nästintill inga möjligheter att få finansieringsförslag från banker. Men, det är oftast även bättre att ansöka om företagslån efter att du lämnat in ett nytt bokslut eftersom det ger långivaren dagsaktuell information om företagets återbetalningsförmåga.

Så kan företag maximera chanserna att få ett företagslån beviljat

Utöver faktorer ovan som syftar mer på själva företaget kan du som företagare även göra två andra konkreta åtgärder för att höja chansen att få företagslån.

Ange en eller flera borgensmän

Att vara personlig borgen för ett företagslån är inget lätt beslut. Däremot kräver nästintill alla banker i Sverige en form av säkerhet vid företagsfinansiering.

Det lönar sig därför oftast att ange en eller flera borgensmän i ansökan, förutsatt att de är bosatta i Sverige och har en tillräckligt bra ekonomi. Tillräckligt bra innebär oftast att borgensmannen inte har några skulder hos Kronofogdemyndighet (KFM), och inte har några tidigare konkurser eller anmärkningar i brottsregistret. Utöver kvalitativa krav på borgensmannen är det även viktigt att den har en inkomst - antingen från aktiv näringsverksamhet eller anställning. Men det är oftast tillräckligt med en minimum inkomst på 200 000 kronor per år för att kunna vara borgensman.

Lägg till uppdaterat bokföring

Framförallt om de har gått några månader sedan senaste årsbokslut är det viktigt att lägga till bokföring fram till senaste månaderna. Om du till exempel ansöker nu i December vill de flesta långivare se uppdaterade siffror fram till September eller Oktober.

Ansöker du om företagslån hos Krea kan du lägga till bokföring antingen genom en vanlig PDF. För användare av Fortnox och Visma eEkonomi har vi även byggt en tjänst där du kan dela relevant data med några knapptryck direkt i vår tjänst.