Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Svårare att få tillgång till extern kredit | Finansieringsrapporten 2023

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 10 juni 2024

Kreas nya finansieringsrapport visar att företag i allt större utsträckning har problem att säkra extern kredit. Beviljandegraden för kreditvärdiga bolag har de senaste två åren sjunkit från 89% i Q4 2021 till 70% i Q3 2023. Trots att beviljandegraden slutade falla i Q3 2023 är framtiden fortfarande osäker för svenska företagare.

» Ladda ner: Finansieringsrapport

Sammanfattning av insikter

  • Andelen godkända ansökningar för kreditvärdiga bolag är på en väldigt låg nivå - i klass med hur det såg ut under Covid-19. Den senaste datan för Q3 2023 visar att beviljandegraden har slutat att falla men framtiden är fortfarande osäker.
  • Räntan på finansiering för kreditvärdiga bolag har de senaste två kvartalen inte ökat på Kreas plattform - så som den gjort kontinuerligt de senaste två åren. Detta kan indikera att räntan nu har börjat att stabilisera sig på en högre nivå efter en period med stegvisa höjningar av Riksbankens styrränta.
  • Både beviljandegraden på ansökningar samt räntan skiljer sig beroende på bransch. Konjunkturkänsliga branscher har haft ett tuffare klimat de senaste åren då de, av banker och långivare, kan ses som en högre risk att finansiera.
  • Endast var fjärde företag med lågt kreditbetyg får finansiering godkänt. Detta betyder att det har blivit svårare för företag med låg UC riskklass att finansiera verksamheten med extern kredit.

Beviljandegraden för kreditvärdiga bolag

Finansieringsrapporten för företag görs i syfte att ge en bild av kreditmarknaden för små- och medelstora företag i Sverige. Insikterna i rapporten, som baseras på data från ansökningar på Kreas plattform mellan 2019-2023, visar bland annat beviljandegraden (andelen kreditansökningar som får minimum ett erbjudande) samt ränteutvecklingen.

Beviljandegrad finansieringsrapport

När det kommer till beviljandegraden ligger den idag på en betydligt låg nivå. I klass med hur det såg ut under Covid-19. I Q3 2023 låg den på 70% vilket bara är 1-procentenhet över den lägsta siffran under pandemin.

Vi ser i denna statistik att regeringen har tydligt underlag för att fatta beslut som minskar kostnadsbördan för småföretagen. En sänkt arbetsgivaravgift och borttaget sjuklöneansvar för alla småföretag är två konkreta ändringar som skulle leda till högre kreditvärdighet vilket betyder färre konkurser, mer framtidsinvesteringar och fler arbetstillfällen de kommande åren.

Peter Thörn, Ordförande på Småföretagarnas Riksförbund.

Peter-Thorn-1080

Konjunkturkänsliga branscher hårt drabbade

beviljandegrad bransch

Den datan som ligger till grund för rapporten antyder att påverkan av Ukrainakriget och stigande inflation har resulterat i ökade kostnader för många företag. Bankernas minskade riskaptit och stigande räntor har skapat en tuffare situation för företag, särskilt de i konjunkturkänsliga sektorer. Exempelvis har e-handel, bygg, bilhandlare och handel varit mest pressade med lägre beviljandegrader i Q3 2023.

Att de mer konjunkturkänsliga branscherna har det svårare med finansiering idag stämmer överens med vår statistik där konkurserna inom både bygg och detaljhandel befinner sig på väldigt höga nivåer, även om de börjar plana ut för detaljhandeln.

Gabriella Göransson, VD, UC AB.

Gabriella-Goransson_400

Räntan har trendat uppåt

Ränteutveckling finansieringsrapport

Ränteindexet på Kreas plattform för kreditvärdiga företag visar att räntan har trendat uppåt sedan Q4 2021. Branschspecifik data visar att även sektorerna tillverkning, IT och transport tenderar att ha lägre räntor jämfört med mer konjunkturkänsliga sektorer som bilhandel, restaurang och e-handel.

Slutsatsen från rapporten är att företag, särskilt de med lägre kreditvärdighet och de i konjunkturkänsliga sektorer, möter utmaningar för att få tillgång till extern kredit.

» Läs hela rapporten