Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Höj företagets kreditbetyg - Expertens 4 enkla tips

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 4 april 2024

Kreditbetyget för ditt företag är en bedömning av ett externt institut (till exempel UC eller Creditsafe) om hur sannolikt ditt företag kommer att hamna på obestånd eller inte. Det är viktigt för företag att ha ett bra kreditbetyg eftersom det gör affärer enklare. Det blir billigare att få finansiering och lättare att få bra kreditvillkor hos leverantörer. I denna artikel ger Kreas Head of Operations, Kim Sundgren, 4 enkla tips på hur du kan förbättra ditt företags kreditbetyg. Vi inleder först med allmän information om kreditbetyg.

Kreditbetyget är viktigt för alla bolagsformer, oavsett om du äger ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma. Betyget kan ha en påverkan på vilka finansieringsvillkor ditt företag får.

Oavsett om du behöver ett kortsiktigt företagslån eller kortsiktig likviditet kan du använda Kreas plattform för att se hur villkoren ser ut för ditt företag.

» Mer om: Företagslån

Definition kreditvärdighet för företag

Kreditvärdighet är företagets förmåga att betala sina skulder. Ett företags kreditvärdighet kan beställas och läsas via en så kallad kreditupplysning.

En hög kreditvärdighet innebär en låg risk för långivaren då låntagaren har en hög chans att betala tillbaka sina skulder. Tvärtom så innebär en låg kreditvärdighet en hög risk för långivaren eftersom risken är högre att låntagaren inte kommer att kunna betala tillbaka sina skulder. Kreditvärdigheten är alltså en kraftig signal för risken att göra affärer med ett visst företag.

Vad är ett bra kreditbetyg?

Först och främst reder vi ut termen kreditbetyg och vad ett bra betyg är. I Sverige finns det tre kreditbetyg som används:

  • UC Riskklass från företaget Asiakastieto - det visar på sannolikheten för att ett bolag ska hamna på obestånd. En låg sannolikhet innebär ett bättre kreditbetyg. Företag med en sannolikhet om 0.5% att hamna på obestånd får UC Riskklass 4 av 5.
  • AAA rating från företaget Dun & Bradstreet (tidigare Bisnode). Varje företag i Sverige har utöver en organisationsnummer från Bolagsverket även ett internationellt duns nummer från Dun & Bradstreet. AAA rating visar, liknande UC, på sannolikheten för att bolaget ska gå i konkurs inom de närmsta 12 månaderna. Företag med en låg sannolikhet får här betyget AAA (s.k. “Tripple A”). Lägre betyg i sjunkande rangordning är AA, A, B, och C.
  • Creditsafe Rating från just Creditsafe. Även denna rating visar på risken att ett företag ska hamna på obestånd. Creditsafes ratingsystem består av fem olika intervaller mellan 1-100. Där första intervallen 1-14 innebär en mycket hög risk för att ett företag ska gå i konkurs. Den högsta intervallen ligger på 80-100 vilket innebär en mycket låg risk att ett företag kommer gå i konkurs.

Ett bra kreditbetyg, enligt UC Riskklass, är vanligtvis mellan 3-5 och för Dun & Bradstreet från rating A och högre. Hos Creditsafe är ett bra kreditbetyg från intervallen 40-59 och högre. Lägre kreditbetyg än så innebär att ett företag kan få svårt att få tillgång till finansiering.

Hur påverkar kreditbetyget räntan för mitt företag?

Vi har kollat på vår egen data med 6500 ansökningar hos Krea för 2022. Det finns ett tydligt samband mellan att företag med bättre kreditbetyg får en bättre ränta på företagslån.

Analysen visar att företag med det bästa kreditbetyget enligt UC får en 85% lägre ränta jämfört med företag med det svagaste kreditbetyget. För svagare företag blir det därför svårare att få tillgång till finansiering. Oftast hittar de företagen endast kortsiktiga lösningar som då kommer med en relativt stor månadskostnad.

Kims 4 enkla tips för att höja företagets kreditbetyg

Se över era betalningsrutiner

- En vanlig orsak till ett sämre kreditbetyg är att företaget fått anmärkningar efter att en faktura inte betalas i tid. Betalningsanmärkningar och andra brister är en stark faktor i bedömningen från kreditvärderingsinstitut. Om ni inte kan betala i god tid på grund av manuella processer är det viktigt att ni ser över era betalningsrutiner, och till exempel säkerställer betalningar genom er redovisningskonsult, bokföringssystem eller liknande. Om ni fått en betalningsanmärkning av felaktig anledning kan ni även reklamera ett sådant, säger Kim Sundgren.

Skaffa en likviditetsbuffert för att undvika en dålig likviditet

- Ofta när företaget inte betalar en faktura i god tid handlar det om att det kortsiktigt har för lite likviditet. Det kan handla om att försäljningen är säsongsberoende eller att företaget inväntar betalning från en kund. Utöver att se om företaget kan korta betalningstider från kunder kan företaget ta hjälp av olika finansieringsprodukter för att öka likviditeten i företaget, säger Kim och fortsätter:

- En möjlighet är att företaget gör sina inköp genom leasing. Att leasa till exempel maskiner eller utrustning innebär att ni ökar likviditeten i bolaget jämfört med om ni hade betalat hela priset på en gång. En annan möjlighet är att ansöka om en checkkredit. En checkkredit innebär att företaget själv väljer hur mycket av krediten som används och betalar endast ränta på det belopp som faktiskt utnyttjas.

Ta inte upp för stora skulder

- En viktig faktor i många kreditbetygssystem är nyckeltal i balansräkningen. Utöver olika likviditetsmått kollar man även på skuldsättningsgraden och hur mycket företaget redan betalar i ränta. Det finns framförallt två nyckeltal som är extra relevanta:

  • Soliditet - vilket är andelen eget kapital av totala tillgångar.
  • Räntetäckningsgrad - vilket är andelen av räntebetalningar av rörelseresultatet

- Om du tar upp för stora skulder minskar den relativa andelen eget kapital. Banker kräver oftast en soliditet på minst 20% - vilket betyder att företaget maximalt får ha 80% av tillgångarna i skuld. Men det kan skilja sig beroende på bransch och företagets storlek.

- Ett alternativ till att ta upp stora skulder i balansräkningen är att delvis finansiera verksamheten genom factoring. Vissa factoringavtal innebär att factoringbolaget tar risken om kunden inte betalar (så kallad factoring utan regress). I de fallen behöver inte skulderna redovisas på balansräkningen vilket höjer soliditeten för företaget, säger Kim Sundgren.

Så räknar du på soliditet:

  • Formel för soliditet (%) = (Justerat eget kapital / totala tillgångar) x 100
  • Formel för justerat eget kapital = Eget kapital + (obeskattade reserver × (1 − skattesats)) - skattesatsen i Sverige är just nu 20.4%.

Så räknar du på räntetäckningsgrad

  • Formel för räntetäckningsgrad (%) = (EBIT / räntekostnader) x 100
  • Formel för EBIT (Earnings before Interest and Taxes) = vinst (eller förlust) + räntekostnader + skatter

Se över företrädarens historik och hur ni jobbar med styrelsen

- Sist men inte minst är det positivt om ledamöter och styrelse har lång historik av att framgångsrikt driva företag. Kreditbetyget kan sänkas om ni nyligen har bytt ut flera ledamöter, och någon av de tidigare ledamöterna eller styrelsemedlemmarna hade betalningsanmärkningar eller tidigare konkurser bakom sig. Det är med andra ord viktigt vilka företaget anlitar som styrelsemedlemmar.

- Utöver styrelsen brukar det även vara positivt att tillsätta en bra revisor. Detta säkerställer att företagets bokslut har granskats ordentligt, avslutar Kim Sundgren.