Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Höj företagets kreditbetyg - med 4 enkla tips

2023-05-29

Kreditbetyget för ditt företag är en bedömning av ett externt institut (till exempel UC eller Creditsafe) om hur sannolikt ditt företag kommer att hamna på obestånd eller inte. Det är viktigt för företag att ha ett bra kreditbetyg eftersom det gör affärer enklare. Det blir billigare att få finansiering och lättare att få bra kreditvillkor hos leverantörer. I denna artikel går vi igenom 4 enkla tips på hur du kan förbättra ditt företags kreditbetyg.

Vad är ett bra kreditbetyg?

Först och främst reder vi ut termen kreditbetyg och vad ett bra betyg är. I Sverige finns det två huvudsakliga kreditbetyg som används:

  • UC Riskklass från företaget Asiakastieto - det visar på sannolikheten för att ett bolag ska hamna på obestånd. En låg sannolikhet innebär ett bättre kreditbetyg. Företag med en sannolikhet om 0.5% att de hamnar på obestånd får en UC Riskklass 4 av 5.
  • AAA rating från företaget Dun & Bradstreet (tidigare Bisnode) - det visar liknande UC på sannolikheten för att bolaget ska gå i konkurs inom de närmaste 12 månader. Företag med en låg sannolikhet får här betyget AAA (s.k. “Tripple A”). Lägre betyg i sjunkande rangordning är AA, A, B, och C.

Ett bra kreditbetyg enligt UC Riskklass är vanligtvis mellan 3-5 och för Dun & Bradstreet från rating A och högre. Lägre kreditbetyg än så innebär att ett företag kan få svårt att få tillgång till finansiering.

Hur påverkar kreditbetyget räntan för mitt företag?

Vi har kollat på vår egen data med 6500 ansökningar hos Krea för 2022. Det finns ett tydligt samband mellan att företag med bättre kreditbetyg får en bättre ränta på företagslån.

Analysen visar att företag med det bästa kreditbetyget enligt UC får en 85% lägre ränta jämfört med företag med det svagaste kreditbetyg. För svagare företag blir finansiering därför svårare att få tillgång till. Oftast hittar företagen endast kortsiktiga lösningar som då kommer med en relativ stor månadskostnad.

4 enkla tips för att höja företagets kreditbetyg

Se över era betalningsrutiner

En vanlig orsak till ett sämre kreditbetyg är om företaget får anmärkningar efter att en faktura inte betalas i tid. Betalningsanmärkningar och andra brister är en stark faktor i bedömningen från kreditvärderingsinstitut. Om ni inte betalar i god tid på grund av manuella processer, är det viktigt att ni ser över era betalningsrutiner och till exempel säkerställer betalningar genom eran redovisningskonsult, bokföringssystem eller liknande. Om betalningsanmärkning har lagts in med fel anledning, kan ni även reklamera ett sådant.

Skaffa en likviditetsbuffert, för att undvika en dålig likviditet

Oftast när företaget inte betalar en faktura i god tid handlar det om att man kortsiktigt har för lite likviditet. Det kan handla om försäljning som är beroende på säsong eller att företaget väntar på betalning från en kund. Utöver att se om man kan korta betalningstider från kunder, kan företaget också ta hjälp av olika finansieringsprodukter för att öka likviditeten i företaget. En möjlighet är att man gör sina inköp genom leasing. Att leasa till exempel maskiner eller utrustning innebär att ni ökar likviditeten i bolaget jämfört med om ni hade betalat hela priset på en gång. En annan möjlighet är att ansöka om en checkkredit. En checkkredit innebär att företaget själv väljer hur mycket av krediten som används och betalar endast ränta på det belopp som faktiskt utnyttjas.

Ta inte upp för stora skulder

En viktig faktor i många kreditbetygssystem är nyckeltal i balansräkningen. Utöver olika likviditetsmått kollar man även på skuldsättningsgraden och hur mycket företaget redan betalar i ränta. Det finns framförallt två nyckeltal som är extra relevanta:

  • Soliditet - vilket är andelen eget kapital av totala tillgångar.
  • Räntetäckningsgrad - vilket är andelen av räntebetalningar av rörelseresultatet

Om du tar upp för stora skulder minskar den relativa andelen eget kapital. Banker kräver oftast ett minimums soliditet av 20% - vilket betyder att företaget ska maximalt ha 80% av tillgångar i skuld. Men det kan skilja sig beroende på bransch och företagets storlek.

Ett alternativ till att ta upp stora skulder i balansräkningen är att delvis finansiera verksamheten genom Factoring. Vissa factoringavtal innebär att Factoringbolaget tar risken om kunden inte betalar (så kallad Factoring utan regress). I de fallen behöver inte skulderna redovisas på balansräkningen vilket höjer soliditeten för företaget.

Så räknar du på soliditet:

  • Formel för soliditet (%) = (Justerat eget kapital / totala tillgångar) x 100
  • Formel för justerat eget kapital = Eget kapital + (obeskattade reserver × (1 − skattesats)) - skattesatsen i Sverige är just nu 20.4%.

Så räknar du på räntetäckningsgrad

  • Formel för räntetäckningsgrad (%) = (EBIT / räntekostnader) x 100
  • Formel för EBIT (Earnings before Interest and Taxes) = vinst (eller förlust) + räntekostnader + skatter

Se över företrädarens historik och hur ni jobbar med styrelsen

Det är positivt om ledamöter och styrelse har lång historik av att framgångsrikt driva företag. Kreditbetyget kan sänkas om ni nyligen har bytt ut flera ledamöter och någon av de tidigare ledamot eller styrelsemedlemmarna hade betalningsanmärkningar eller tidigare konkurser bakom sig. Det är med andra ord viktigt vem man anlitar som styrelsemedlem.

Utöver styrelsen brukar det även vara positivt att anlita en bra revisor. Eftersom det säkerställer att företagets bokslut har granskats ordentligt.

Uppdaterad 2023-08-24