Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Duns-nummer

2023-06-07

Vad är Duns-nummer?

Ett Duns-nummer är ett unikt nummer som ett företag tilldelas av företaget Dun & Bradstreet (D&B). Genom att varje nummer är unikt kan företag och organisationer spåras och särskiljas runt om i hela världen. Duns-numret består alltid av en unik nio-siffrig kod som tilldelas företag som verkar i affärssammanhang. Duns-numret används ofta i handelstransaktioner, vid finansieringsansökningar samt för att företaget ska etableras som trovärdiga och pålitliga.

Duns & Bradstreet specialiserar sig på att samla in och analysera information hos olika företag. De har en omfattande databas med uppgifter om företag i alla branscher och länder. Genom att ett företag tilldelas ett Duns-nummer kan både D&B och andra organisationer enkelt ta del av dess information utifrån databasen.

Ett Duns-nummer kan endast tilldelas ett företag eller en organisation. Det gäller inte för privatpersoner. Duns-numret är även platsspecifikt vilket betyder att det kan finnas olika nummer inom samma företag, till exempel olika filialer, divisioner, huvudkontor med mera.

Duns-nummer och organisationsnummer

Ett organisationsnummer och Duns-nummer skiljer sig åt och fungerar på olika sätt. Skillnaden är att organisationsnumret är ett nationellt identifieringsnummer som företag och organisationer tilldelas av relevant myndighet i det land företaget registreras. I Sveriges är det genom Bolagsverket som företag får sitt organisationsnummer. Duns-numret däremot är globalt, samt utfärdas av det privata företaget D&B.

Skapa och hitta mitt Duns-nummer

Ditt företag kan ansöka om Duns-nummer och när du registrerar dig behöver du ofta uppge relevant information. Det är grundläggande information om företaget såsom:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Antal anställda på den specifika platsen.

Har ditt företag ett Duns-nummer men inte vet vad det är kan du kontakta Dun & Bradstreet för att få information om hur du hittar det.