Krea

Factoringbolag och factoringföretag

2020-05-27

Definition

Factoringbolag är företag som tillhandahåller någon form av factoringtjänst, antingen fakturaköp, fakturabelåning eller både och. Factoringbolag kallas också för factoringföretag eller fakturaköpare.

Fakturaköp

Fakturaköp innebär att factoringbolaget köper ett företags fakturor. Företaget som säljer fakturorna säljer sina fakturor för att frigöra likviditet som annars inte betalas förrän fakturans utgångsdatum. Beloppet som det säljande företaget får är ofta nästan hela fakturans värde. Factoringbolaget tar mellanskillnaden, som kallas för factoring-diskonten.

Läs mer om fakturaköp och att sälja fakturor.

Fakturabelåning

För fakturabelåning så lånar factoringbolaget ut pengar till ett företag i utbyte mot dennes fakturor som säkerhet.

Läs mer om fakturabelåning.

Hur fungerar det med factoringbolag?

Innan factoringbolaget ingår i ett avtal med en ny kund så görs vanligtvis en kreditupplysning av den blivande kunden. När samarbetsavtalet blivit signerat kan man integrera sina egna bokföringssystem med factoringbolagets. Vissa factoringbolag erbjuder just denna typ av integration med syftet att förenkla fakturaköp eller fakturabelåning för båda parterna.

Factoringbolag som värnar om kundrelationen

Eftersom fakturorna överlåts till factoringbolaget så är det också de som utför eventuell påminnelse och indrivning av fakturorna. Om detta inte görs på ett varsamt sätt kan kundföretagets kundrelationer påverkas negativt.

Läs mer om factoring och hur det går till att köpa eller belåna fakturor.

Uppdaterad 2023-05-31