Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Räntefaktura

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 13 februari 2024

Vad är en räntefaktura?

En räntefaktura är en faktura på ett belopp som skickas till en kund för betalning av räntekostnader på antingen ett lån eller en försenad betalning.

Räntekostnad på företagslån

När du exempelvis tar ett lån behöver du betala ränta efter en speciell räntesats på den belånade krediten. Räntan är då en ersättning som långivaren tar för att de lånar ut pengarna. Räntesatsen kan vara rörlig eller fast.

Långivaren skickar en räntefaktura till kunden regelbundet efter avtalad period, vanligtvis månadsvis eller kvartalsvis. Räntefakturan utgör då den aktuella räntekostnaden utifrån avtalad räntesats och återstående skuld.

» Mer om ränta på företagslån: Företagslån ränta

Räntekostnad på obetald faktura

En räntefaktura kan även skapas när en kund inte betalar sin grundfaktura eller efter förfallodatum då kredittiden gått ut. Kunden har då lånat eller utnyttjat varor eller tjänster av ett företag utan att betala. Sverige har lagar gällande dröjsmålsränta som ger säljaren rätt att kräva ränta efter kredittiden som avtalats förfallit. Om inget avtalats gäller istället räntelagen.

Räntelagen fastställer dröjsmålsräntan till referensräntan + 8 procentenheter.

Det finns skillnader mellan faktura till privatperson och faktura till ett annat företag:

  • Räntefakturan skickas ofta enligt kutym separat när ett företag säljer till ett annat företag.
  • Vid försäljning till en privatperson är det däremot vanligt att lägga till räntefakturan till den ordinarie fakturan och skicka dessa tillsammans med ett sammanslaget belopp.
  • Dröjsmålsränta vid försäljning mellan näringsidkare kan inte avtalas bort.
  • Det kan den däremot mellan företag och privatperson.