Krea
Utmärkt 4.6 / 5

Kredittid

2023-06-07

Vad är en kredittid?

Kredittiden är en betalningsterm som refererar till den period som en kund har på sig att betala för en vara, tjänst eller lån som den fått levererad eller tillhandahållit. Kredittiden avser alltså hur många dagar det är mellan faktureringstillfället och till det slutgiltiga betalningstillfället. Kunden har därmed den specifika kredittiden på sig att ersätta säljaren/långivaren för varan, tjänsten eller lånet.

Kredittiden för fakturor är en viktig faktor ur både säljare och köpares perspektiv. För en säljare kan de attrahera fler kunder genom att erbjuda längre kredittider. Däremot kan en längre kredittid påverka säljarens kassaflöde och likviditet då de måste vänta längre på sina betalningar.

För köparen däremot kan en längre kredittid vara fördelaktigt då de får utrymme att hantera sina återbetalningar utefter företagets ekonomiska situation. De kan på så sätt även bygga en god kreditvärdighet och stärka affärsrelationer med säljare.

Genomsnittlig kredittid på leverantörsskulder

Det finns ingen lag som säger vilken kredittid en faktura måste ha. De flesta företag använder dock en kredittid om 30 dagar. Men kredittiden kan variera beroende på:

  • Bransch
  • Typ av produkt eller tjänst
  • Vad som avtalats mellan parterna.
  • Om inget är avtalat mellan parterna gäller, enligt köplagen och skuldebrevslagen, att köparen ska betala säljaren när säljaren begär det. Det är därför bra att alltid avtala om kredittiden innan köpet.

Om parterna inte har avtalat någon kredittid påverkar det säljarens rätt att kräva ränta för utebliven betalning. Enligt räntelagen har dock köparen rätt att ta ut en dröjsmålsränta efter 30 dagar.

Det är till både säljare och köpares fördel att förstå och följa upp vad som avtalats gällande betalningsvillkoren. Till exempel övervaka förfallodatum, kommunicera eventuella förseningar i betalningen och hantera eventuella oenigheter snabbt och smidigt.

Uppdaterad 2023-11-06